... ...

W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą wybuchu pełnoskalowej wojny  Klub Jagielloński apeluje do polityków o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zakończenia kryzysu ustrojowego oraz ponadpartyjną współpracę w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski.

Jak czytamy w Apelu24.pl, 24 lutego obchodzić będziemy drugą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wojna doprowadziła do radykalnego obniżenia poziomu bezpieczeństwa w Europie i wzrostu zagrożeń stojących przed Polską. Jednocześnie pierwsze miesiące po wybuchu konfliktu były dla nas doświadczeniem bezprecedensowej fali solidarności Polaków i wzrostu zainteresowania problematyką bezpieczeństwa.

Niestety, czcze okazały się nadzieje na obniżenie poziomu polaryzacji i wzrost odpowiedzialności klasy politycznej za sprawy fundamentalne, przekraczające perspektywy jednej kadencji. Kampania wyborcza 2023 roku przyniosła brutalne zaostrzenie konfliktu politycznego. Mijające tygodnie wystawiły zaś na światło dzienne skalę pogłębiającego się kryzysu ustrojowego, w którym od lat tkwi nasze państwo.

Państwo, w którym klasa polityczna nie potrafi się porozumieć w zakresie funkcjonowania jego podstawowych organów, jest państwem słabym i zagrożonym. Kraj dwóch ustrojów sądowniczych, dwóch równoległych prokuratur i wzajemnie nieuznających swoich decyzji i kompetencji centralnych organów władzy państwowej nie jest w stanie skutecznie i długofalowo prowadzić działań zwiększających swoje bezpieczeństwo. Tym bardziej nie będzie w stanie skutecznie odpowiedzieć na zagrożenia, które mogą stanąć przed nami w najbliższych latach – w tym zagrożenia potencjalnie najbardziej tragiczne w skutkach, związane z ryzykiem rozszerzenia konfliktu zbrojnego na państwa NATO. W prawnym chaosie i politycznym konflikcie coraz bardziej przypominającym wojnę domowej bronić się przed zewnętrznym zagrożeniem nie sposób.

Dlatego w związku ze zbliżającą się drugą rocznicą wybuchu wojny apelujemy do klasy politycznej – Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałek Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich klubów oraz partii mających reprezentację w nowym Sejmie – o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zakończenia kryzysu ustrojowego oraz wypracowania ram budowy ponadpartyjnego porozumienia w najważniejszych z perspektywy bezpieczeństwa i pozycji międzynarodowej Polski kwestiach.

             Oczekujemy od Państwa:

  • Zadeklarowania gotowości przystąpienia do rozmów na rzecz zakończenia sporów o praworządność i sądownictwo drogą zmiany Konstytucji RP. Wnioskujemy o przedstawienie przez Państwa urzędy i formacje założeń brzmienia treści nowelizacji Konstytucji, która byłaby akceptowalną dla Państwa treścią przepisów ustawy zasadniczej w zakresie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.
  •  Powstrzymania się od dalszych działań mogących eskalować poziom chaosu prawnego oraz konfliktu politycznego, społecznego i instytucjonalnego. Apelujemy, by co najmniej do momentu konstytucjonalizacji nowego kompromisu ustrojowego ws. Trybunału Konstytucyjnego zaprzestali Państwo prowadzenia i popierania działań budzących istotne wątpliwości w zakresie ich konstytucyjności. Również wtedy, gdy są to wątpliwości podnoszone przez Państwa politycznych konkurentów.
  • Wyłączenia z przestrzeni bieżącej walki międzypartyjnej tematów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz pozycji geoekonomicznej Polski: kwestii zbrojeń, budowy elektrowni jądrowych i kontynuacji racjonalnych ekonomicznie projektów infrastrukturalnych. Uważamy za naturalne, by wszystkie decyzje w tym zakresie były prowadzone z zachowaniem ich najwyższej legitymizacji przekraczającej granice obozów politycznych, podziału na rządzących i opozycję. Dlatego proponujemy – i apelujemy w szczególny sposób do Pana Prezydenta o rozważenie skorzystania z prerogatyw w tym zakresie – by te trzy obszary były przedmiotem cyklicznych, cokwartalnych spotkań w ramach posiedzeń konstytucyjnych organów: Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Rady Gabinetowej. Wierzymy, że taka formuła zagwarantuje pełną przejrzystość procesu decyzyjnego w sprawie zbrojeń, rozwoju elektrowni jądrowych, budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego czy portu kontenerowego w Świnoujściu.

Niniejszy apel w formie pisemnej wraz z podpisami Inicjatorów oraz Popierających przedłożony zostanie Adresatom 24 lutego 2024 roku w trybie art. 63 Konstytucji. Uprzejmie prosimy Adresatów o formalne ustosunkowanie się do niego bez zbędnej zwłoki, w nieprzekraczalnym ustawowym terminie.

Link  do  Apelu24.pl   i możliwości złożenia podpisu pod apelem 

https://klubjagiellonski.pl/petycje/czas-skonczyc-te-wojne-podpisz-apel24-pl/

autorka ilustracji: Julia Tworogowska