... ...

Stało się już tradycją, że 27 grudnia, w Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, delegacja Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów uczestniczy w jego obchodach. Uroczystość zorganizowana została przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

W uroczystości uczestniczyły następujące formacje wojskowe: Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania, kompania reprezentacyjna Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania, a jej dowódcą był mjr Grzegorz KUROWSKI. 

Liczne grono mieszkańców Poznania i innych miast Wielkopolski, przedstawiciele Prezydenta RP, władz administracyjnych i samorządowych, parlamentarzyści przedstawiciele polskich służb mundurowych na czele z gen. bryg. pil. Tomaszem JATCZAKIEM, oraz przedstawiciele garnizonu Armii USA oddali czynnie hołd bohaterskim Powstańcom Wielkopolskim. Licznie przybyłe poczty sztandarowe stowarzyszeń, kombatantów, harcerstwa i grup rekonstrukcyjnych, uczelni wyższych, szkół i kibiców klubów sportowych uświetniły to wspaniałe święto.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła też w tej podniosłej uroczystości delegacja Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów w składzie: Mariola ŚWITALSKA, Małgorzata CIEMIŃSKA i Piotr NIEMCZYK. 

Piotr Niemczyk