... ...

Cyklicznie żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w okresie Wszystkich Świętych oddają hołd zmarłym, poległym kolegom, otaczając szczególną pamięcią ich mogiły i miejsca pochówku.

„(…) Idę zaraz w nocy mrok, Nie wyglądaj za mną oknem, W mgle utonie próżno wzrok”. – fragment pieśni Kołysanka leśna.

Początek listopada to okres zadumy i refleksji nad przemijaniem. Święto Zmarłych jest dniem szczególnym dla wszystkich Polaków.
W okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej porządkują groby i miejsca pamięci. Każdego roku w ramach akcji „Żołnierska Pamięć” zmotoryzowani oddają hołd wszystkim poległym za wolność Ojczyzny, jak również tym, którzy zmarli lub zginęli w czasie pełnienia służby, wykonując zadania w kraju, jak i poza jego granicami.

W tym czasie delegacje 17WBZ odwiedziły mogiły, kamienie i miejsca upamiętniające, groby swoich kompanów i poprzedników, niosąc symboliczne światło wszystkim, którzy odeszli na wieczną wartę.

Pielęgnowanie pamięci o zmarłych buduje naszą tożsamość oraz jest wyrazem szacunku skierowanym ku naszym poprzednikom.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Tekst: por. Anna Dominiak