... ...
 
Pogłębianie więzi oraz wzmacnianie solidarności żołnierskiej, ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego czy kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży - to tylko niektóre cele porozumienia zawartego między 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej a radomskim Okręgiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dokument w tej sprawie podpisany został 13 listopada w siedzibie 6MBOT.  
 
Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już w momencie utworzenia w Radomiu 62 Batalionu Lekkiej Piechoty nawiązali współpracę z działającym tu okręgiem Światowego Związku Żołnierzy AK. Ramię w ramię uczestniczyli w uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym czy wspierali kombatantów.  
 
Teraz wspólne działania zostały sformalizowane – 13 listopada, podczas uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 6MBOT dowódca Brygady płk Witold Bubak oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom Jerzy Kaczkowski podpisali porozumienie o współpracy.  
 
- Bardzo się cieszę, że nasze działania zostały sformalizowane. Dzięki temu porozumieniu będziemy mogli podejmować wspólne inicjatywy dla dobra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ale przede wszystkim ku chwale ojczyzny - mówi prezes ŚZŻAK o. Radom Jerzy Kaczkowski.  
 
Porozumienie o współpracy to nie tylko wspólne cele i korzyści, ale również obowiązki. W ramach podpisanego dokumentu Związek zobowiązał się m.in. do merytorycznego wspierania żołnierzy Brygady w obszarze kształcenia obywatelskiego, w szczególności zajęć z zakresu wychowania patriotycznego i historycznego oraz prowadzenia przedsięwzięć ukierunkowanych na kształtowanie postaw patriotycznych, realizowanych w ramach współpracy ze szkołami czy organizacjami proobronnymi. Brygada natomiast ma udzielać Związkowi pomocy w realizacji jego celów statutowych - w szczególności poprzez logistyczne wsparcie inicjatyw Związku, umożliwienie żołnierzom uczestnictwa w organizowanych przez Związek uroczystościach.  
 
- Porozumienie to formalność, która z jednej strony zacieśni, a z drugiej unormuje współpracę ze Światowym Związkiem. Wojska Obrony Terytorialnej jako spadkobiercy tradycji Armii Krajowej są zobowiązani nie tylko do upamiętniania bohaterów, którzy polegli w obronie ojczyzny, ale również do pomocy żyjącym. Dlatego cieszy mnie podpisanie tego porozumienia, zwłaszcza w tak podniosłych okolicznościach, jak brygadowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. To godna oprawa tak ważnego wydarzenia - mówi płk Witold Bubak - dowódca 6MBOT.  
 
Porozumienie między 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej o. Radom podpisane zostało na pięć lat.  

kpt. Dominik PIJARSKI