... ...

22 marca w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie odbyła się konferencja poświęcona nowemu spojrzeniu na wzmacnianie obronności państwa, zorganizowana przez  11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. Wydarzenie zgromadziło uczestników z różnych dziedzin, którzy mieli okazję zgłębić kluczowe aspekty współpracy cywilno-wojskowej oraz rolę przemysłu zbrojeniowego   w kontekście obronności kraju.

Podczas konferencji, Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński oraz członek Zarządu Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. Robert Pacana wygłosili przemówienia, podkreślając w nich istotę współpracy między wojskiem a przemysłem. 

-Jesteśmy przykładem, że można w swoich pracowniczych strukturach mieć osoby, które życie zawodowe łączą ze studiami, pasjami, rodziną i służbą w 11 MBOT zarazem, bez względu na to czy reprezentujemy bardzo duże instytucje czy mikroprzedsiębiorstwa." - powiedział płk Marcin Siudziński, Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

"Tworząc dogodne warunki pracy umożliwiające pracownikom pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej realnie wpływamy na podnoszenie poziomu obronności naszego kraju, naszej polskości, bezpieczeństwa, wolności, jakości życia." - dodał płk Marcin Siudziński.

-Była to okazja, aby w sposób szczególny podkreślić naszą znaczącą rolę w krajowym przemyśle obronnym. Zaprezentowaliśmy nie tylko swoje osiągnięcia, ale także zaangażowanie we wspieranie krajowej obronności poprzez innowacje, ciągły rozwój i skuteczną współpracę z wojskiem - podkreśla Robert Pacana, Członek Zarządu.
Pułkownik Leszek Jabłko omówił również planowane ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, co może stanowić ważny krok w motywowaniu pracodawców do wspierania w taki sposób obronności kraju.

Podczas konferencji podkreślono znaczenie wsparcia pracodawców dla małopolskich terytorialsów oraz możliwość łączenia obowiązków zawodowych ze służbą wojskową. Pracodawcy, którzy zostali uhonorowani podziękowaniami, już teraz odgrywają istotną rolę w promowaniu bezpieczeństwa narodowego oraz wspieraniu działalności obronnej.  AG

zdjęcie: Aneta Gawle (ZM Tarnów)