... ...

27 marca br. pomiędzy  Agencją Uzbrojenia a PCO SA  została zawarta kolejna umowa na dostawy  gogli i noktowizorów strzeleckich dla Sił Zbrojnych RP.

Przedmiotem umowy jest dostawa ok. 2 tys. gogli noktowizyjnych MU-3M, MU-3AM i MU-3ADM oraz ok. 2 tysięcy noktowizorów strzeleckich PCS-5M.

Łączna wartość zamówienia, po uwzględnieniu zamówienia opcjonalnego opiewającego na dodatkowe blisko 10 tysięcy gogli noktowizyjnych i ponad 3 tys. noktowizorów PCS-5M, wynosi ok. 1,5 mld zł brutto.  Dostawy rozpoczną się już w bieżącym roku i będą realizowane do końca 2027 r.

Jak  informuje Agencja  Uzbrojenia,  jest to już kolejna umowa na dostawy sprzętu noktowizyjnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP zawarta w ostatnich latach z polskim producentem wyrobów optoelektronicznych PCO SA.  W efekcie umów zawartych w latach 2016-2022 zakupionych zostało dla Wojsk Operacyjnych oraz dla Wojsk Obrony Terytorialnej kilkanaście tys. kompletów gogli noktowizyjnych rodziny MU-3 oraz noktowizorów strzeleckich PCS-5/1 (PCS-5M).

Fot. PCO SA