... ...

Od 15 lutego Ministerstwo Finansów udostępnia e-PIT. Po raz pierwszy publikowane są zeznania dla przedsiębiorców. Jednak, jak zauważa Prawo.pl, PIT-y nie zawierają większości ulg. Konieczne więc jest nanoszenie zmian. Przedsiębiorcy także będą musieli uzupełnić przygotowane zeznania.

Od 15 lutego 2024 r. w systemie Twój e-PIT (w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl) na podatników czekają przygotowane przez skarbówkę zeznania za 2023 rok. Jest to m.in. PIT 28 (rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej i z najmu), PIT-36 (działalność gospodarcza według skali stawek 12 i 32 proc.), PIT-36L (rozliczenie działalności gospodarczej stawką liniową 19 proc.), PIT-37 (przychody z umowy o pracę, zlecenia i umów o dzieło), PIT-38 (przychody kapitałowe, np. z giełdy).

„Zachęcamy wszystkich podatników do rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą” - powiedział portalowi Prawo.pl Marcin Łoboda, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Do usługi Twój e-PIT można zalogować się na trzy sposoby: przez login.gov.pl: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną, używając aplikacji mObywatel. Jeśli już po złożeniu zeznania podatnik zorientuje się, że popełnił błąd, powinien jak najszybciej go naprawić, składając korektę.

Prawo.pl przypomina, że przedsiębiorcy będą musieli uzupełnić dane o m.in. wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów, a wszyscy podatnicy o przysługujące im ulgi, które nie zostały automatycznie wykazane w systemie Twój e-PIT.

„W przypadku przedsiębiorców, na tym etapie wdrożenia, usługa może nie być w pełni przydatna, ponieważ będą musieli uzupełnić większość danych. Wynika to z faktu, że administracja skarbowa ma informacje o np. wpłaconych przez nich zaliczkach, ale nie o wysokości osiąganych przez nich przychodów czy ponoszonych kosztów” - przekazał Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Warto pamiętać również, że udostępnione w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 nie zostaną automatycznie zaakceptowane. Trzeba je uzupełnić i zaakceptować. Tylko zeznania PIT-37 i PIT-38 uzyskają automatyczną akceptację.

Jak podaje Prawo.pl, zeznanie przygotowane przez KAS nie zawiera większości ulg podatkowych. Jeśli podatnik chce je uwzględnić, to ma dwie możliwości: zalogować się do usługi Twój e-PIT i dodać dane o ulgach albo złożyć zeznanie podatkowe poza usługą Twój e-PIT, uwzględniając przy tym kwotę ulg.

źródło: PAP