... ...

Żołnierze Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych zabezpieczających lub pełniących dyżurną zmianę bojową (DZB) w ramach Systemu Obrony Powietrznej RP   otrzymają   podwyższoną  dietę do wysokości 400 proc. stawki (180 zł )  za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby.  Przewiduje to  kolejna nowelizacja rozporządzenia  MON  z 6 lipca 2022  w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe.

Poprzednie zmiany z 7 września  br. (poz. 1848)  dotyczyły podwyższenia stawki do 400 proc. diety ( 180 zł)   za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby  przez żołnierzy   zawodowych  „wykonujących zadania związane z bezpośrednią ochroną granicy RP realizowaną w strefie nadgranicznej.  Przepisy  weszły w życie  od 12 września, ale wyższe stawki diet przysługują  od  24 sierpnia br.

Oprócz żołnierzy służących  bezpośrednio bezpośrednio w strefie nadgranicznej  okazało się, że konieczne jest też zapewnienie skutecznej ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz rozpoznania radiolokacyjnego dla osłony zgrupowań wojsk realizujących zadania na wschodniej flance, jak też ochrony infrastruktury krytycznej. Działania te w ramach Sił Zbrojnych RP realizowane są przez żołnierzy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych zabezpieczających lub pełniących dyżurną zmianę bojową (DZB). 

Pojawia się  przy okazji  pytanie, które skierowali  do redakcji żołnierze z jednostek wojsk inżynieryjnych,  którzy budują płot na granicy z Białorusią oraz z Rosją w niejednokrotnie w skrajnie ciężkich warunkach?  

W związku z tym , a także  zgłaszanymi  przez  tych żołnierzy i dowódców  postulatami objęcia  podobnymi ich uprawnieniami, w resorcie ON zdecydowano  o kolejnej  nowelizacji  przepisów.  Wyższa dieta  ma przysługiwać  od 24  sierpnia, a wypłata nastąpi  po wejściu w życie nowych regulacji. R.Ch.