... ...

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył z dniem 11  września 2023 r. gen. bryg. Jarosława Mokrzyckiego, dowódcę LITPOLUKRBRIG na szefa Sztabu 2 Korpusu Polskiego  – Dowództwa Komponentu Lądowego. 

Gen. bryg. Jarosław Mokrzycki rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu w 1989 roku. Po ukończeniu studiów w 1993 roku został skierowany do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Rzeszowie, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu piechoty górskiej. W latach 1995-1996 jako oficer operacyjny służył na Wzgórzach Golan w misji UNDOF. Po powrocie został mianowany dowódcą kompanii szkoleniowej w Rzeszowie.

W 2002 roku ukończył trzyletnie studia na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, po czym został skierowany do Dowództwa Wojsk Lądowych jako specjalista – początkowo w Wydziale Szkolenia, a następnie w Sekretariacie Dowódcy Wojsk Lądowych.

W latach 2005-2006 studiował w Joint Forces Staff College w Norfolk (USA).Po powrocie do kraju został wyznaczony na Szefa Wydziału Planowania Zobowiązań Sojuszniczych w Wydziale Planowania Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach 2007-2008 służył w Iraku podczas IX zmiany PKW jako Zastępca Szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Następnie został Szefem Sekretariatu Dowódcy Wojsk Lądowych, a w latach 2010-2013 był Szefem Pionu Współpracy Międzynarodowej.

W styczniu 2014 r. gen. bryg. Jarosław Mokrzycki objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, którą sprawował do października 2017 r., pełniąc w ostatnim roku funkcję p.o. Dowódcy Brygady. Następnie został przeniesiony do Wydziału Zachodniego Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. 2 lipca 2018 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej objął stanowisko Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy.

Oprócz ww. studiów gen. bryg. Jarosław Mokrzycki ukończył również studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej i Akademii Leona Koźmińskiego. Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Jego hobby to inżynieria bezpieczeństwa, informatyka, literatura i sporty górskie. Jest żonaty i ma jednego syna.

 zdjęcie: https://litpolukrbrig.wp.mil.pl/