... ...

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył z dniem 11  września 2023 r.  gen. bryg. Sławomira Dudczaka na zastępcę dowódcy – szefa sztabu  12 Dywizja Zmechanizowanej

Gen.bryg. Sławomir Dudczak ( ur. 4 listopada 1963)  ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych (1988), studia wyższe na wydziale wojsk lądowych kierunku dowódczo – sztabowym na Akademii Obrony Narodowej (1996), kurs języka angielskiego w ośrodku szkolenia językowego w Saint-Jean w Kanadzie (1998),  podyplomowe studia na wydziale zarządzania przedsiębiorstwem Uniwersytet Szczeciński (2000), podyplomowe studia polityki obronnej w AON (2014).

Służbę wojskową rozpoczął w 1988 jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 16 batalionie rozpoznawczym w Szczecinie. Następnie w tym samym batalionie był zastępcą dowódcy kompanii specjalnej oraz dowódcy kompanii rozpoznawczej, którym był do 1993. W latach 1996–1997 był kierownikiem sekcji rozpoznawczej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.  W latach 2001-2006 pełnił funkcję dowódcy 12 Batalionu Rozpoznawczego w Szczecinie.

Od lipca 2003 do stycznia 2004 był w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na stanowisku szefa sekcji, a także podczas  VI zmianie PKW Irak ( 2006) oraz w X zmianie PKW IRAK w 2008 jako szef oddziału G-2. W 2008 został wyznaczony na stanowisko dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, a w 2011 objął stanowisko szefa sztabu w 12 Dywizji Zmechanizowanej. Od września 2013 r. przebywał w rezerwie kadrowej w AON-ie i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W sierpniu 2014 r. objął funkcję szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

4 lutego 2019 został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej i w tym roku  awansowany do stopnia generała brygady. 1 października 2020 objął służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych na stanowisku szefa Zarządu wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych.  Ry

Autorstwa Keres 40 - Praca własna, Wikipedia