... ...

Szef MON Mariusz Błaszczak wyznaczył z dniem 11 września  gen. dyw. Dariusza Parylaka, szefa sztabu Dowództwa Generalnego RSZ na zastępcę dowódcy 2 korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego.  

Gen. dyw. Dariusz Parylak (ur. w 1967 r. w Szczecinie) jest  absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1990). Służbę wojskową rozpoczął w 1990 jako dowódca plutonu czołgów w 5 pułku zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej.  W 1998 roku objął stanowisko dowódcy batalionu czołgów 12 Brygady Zmechanizowanej, na którym pozostawał do 2001 roku. W latach 2004 – 2007 był szefem szkolenia 36 Brygady Zmechanizowanej. W tym czasie odbywał również służbę w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, jako szef zespołu doradczo szkoleniowego Grupy ds. Szkolenia Irackich Sił Bezpieczeństwa. W 2008 roku pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych, jako Szef Wydziału Planowania i Struktur Organizacyjnych w Oddziale Organizacyjnym.

Od października 2008 do maja 2009 roku  wykonywał zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, jako starszy oficer łącznikowy w Zespole Oficerów Łącznikowych Dowództwa Polskich Sił Zadaniowych. Po zakończeniu misji został szefem oddziału Analiz i Opracowań w Zarządzie Planowania Dowództwa Wojsk Lądowych (G-5). W 2012 roku rozpoczął studia w Podyplomowym Studium Polityki Obrony w US Army War Collage w Carlisle (Pennsylvania, USA), a po ich objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania G-5 Dowództwa Wojsk Lądowych. W 2014 roku został natomiast szefem szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Dariusz Parylak uzyskał tytuł doktora nauk społecznych Akademii Obrony Narodowe. Od listopada 2016 roku. W dniu 1 marca 2018 roku, otrzymał nominację na pierwszy stopień generalski. W sierpniu 2018 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji - szefa sztabu dywizji w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. A następnie w marcu 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. 14 sierpnia 2020 z odebrał nominację na stopień generała dywizji.  Z dniem 1 października 2020 roku objął dowodzenie w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. We wrześniu 2022 roku, szef MON wyznaczył gen. dyw. Dariusza Parylaka na szefa sztabu Dowództwa Generalnego RSZ.

Interesuje się problematyką związaną z bezpieczeństwem, fotografią, a jego pasją jest nurkowanie. Ma żonę Iwonę i dwie córki: Magdalenę i Agatę

zdjęcie: MON/X