... ...

8 września w 10 Brygadzie Kawalerii  Pancernej w Świętoszowie  odbyła się uroczystość pożegnania gen. bryg. Grzegorza Barabiedy  i przekazania sztandaru brygady na ręce nowego dowódcy -  płk. Mirosława Downara. 

Jak powiedział pułkownik Mirosław Downar, obejmując dowództwo, jego praca będzie kontynuacją dotychczasowych zadań i wojskiego szkolenia. Skupi się na rozwijaniu stanu osobowego jednostki, zdolności do przyjęcia i użycia nowoczesnego sprzętu, jaki wkrótce będzie na wyposażeniu wojska. 

Płk Mirosława Downar jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych Poznaniu.    Przed  wyznaczeniem  przez szefa MON z dniem 11 września na stanowisko  dowódcę  10 BKP był  m.in. szefem  Oddziału Szkolenia – zastępca Szefa Pionu Inspektoratu Wsparcia SZ i dowodca 1 batalionu  czołgów 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.  Przed odejściem z Braniewa przekazał brygadowej Sali Tradycji rodzinne pamiątki po swoim dziadku. Józef Downar to były żołnierz 27 Pułku Ułanów, którego tradycje dziedziczy właśnie 9BBKPanc. 

Generał brygady Grzegorz Barabieda został zastępcą szefa sztabu ds. operacyjnych 2 Korpusu Polskiego.

zdjęcie: 10 BKP/Fb