... ...

Podpułkownik Michał Michalski został nowym dowódcą 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. Zastąpił na tym stanowisku podpułkownika Michała Pietrzaka, który otrzymał nominację na Szefa Wydziału Operacyjnego w Sztabie 12. Dywizji Zmechanizowanej.

Przed awansem na stanowisko dowódcy batalionu, Michał Michalski, będący wtedy jeszcze majorem, pełnił funkcję Szefa Sekcji Operacyjnej w Sztabie 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Ceremonia przekazania dowództwa odbyła się zgodnie z tradycyjnym ceremoniałem wojskowym.

Generał Roman Kopka, Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża, docenił osiągnięcia poprzedniego dowódcy, podkreślając dwuletni okres jego dowodzenia jako udaną służbę wojskową. Generał Kopka zauważył, że 1. Lęborski Batalion Zmechanizowany jest największą jednostką w brygadzie i aktywnie uczestniczy w różnorodnych zadaniach, w tym na wschodniej granicy Polski.

Ppłk Michalski podziękował za zaufanie dowódcy brygady, zapewnił o woli dobrej współpracy z samorządem lokalnym oraz zapewnił, że będzie kontynuował misję poprzedniego dowódcy w kwestii podnoszenia kwalifikacji i wyszkolenia podległych żołnierzy

Oficjalne pożegnanie ze stanowiskiem odbyło się również w ratuszu, gdzie ustępujący dowódca podziękował burmistrzowi Witoldowi Namyślakowi za wieloletnią owocną współpracę. W podziękowaniu włodarz Lęborka otrzymał okazałą szablę.

W uroczystości uczestniczyli nie tylko żołnierze batalionu, ale także przedstawiciele innych jednostek wojskowych, organizacji byłych żołnierzy, służb mundurowych, pracownicy cywilni jednostki oraz harcerze i uczniowie z lokalnych szkół. W imieniu samorządów terytorialnych podziękowania za służbę skierowali Danuta Mikołajczyk, sekretarz powiatu oraz burmistrz Lęborka Witold Namyślak.

zdjęcie: www.powiat-lebork.com

Więcej zdjęć:  >>>