... ...

Szef  MON Mariusz  Błaszczak z dniem 18 września br. wyznaczył gen. bryg. Grzegorza Potrzuskiego na stanowisko szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie  Generalnym  WP  oraz płk. Mariusza Majewskiego na dowódcę 1 Brygady Artylerii.

O wyznaczeniu nowych dowódców w Wojskach Rakietowych i Artylerii MON poinformowało we wtorek za pośrednictwem konta na portalu X (dawniej Twitter).

Gen. bryg. Grzegorz Potrzuski ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Józefa Bema w Toruniu na kierunku artyleria lufowa. Dodatkowo ukończył studia krajowe na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.  W czasie swojej służby wojskowej dowodził w 9 garnizonach w Polsce, zajmując kolejne stanowiska w pododdziałach i oddziałach artylerii. Największą jednostką, którą dowodził był 23. Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu.

Gen. Potrzuski jest absolwentem Wojennej Akademii Armii Stanów Zjednoczonych - US Army War College w Carlisle Barracks, gdzie ukończył studia generalskie na Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej. Po powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, a następnie został Szefem Sztabu 18 DZ. W październiku 2022 r. gen. Potrzuski został wyznaczony na stanowisko Szefa ZWRiA DG RSZ. 14 sierpnia 2023 r. na wniosek szefa MON Prezydent RP mianował płk. Grzegorza Potrzuskiego na stopień generała brygady.

Jako szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych będzie odpowiadał za modernizację, szkolenie i rozwój Wojsk Rakietowych i Artylerii w Siłach Zbrojnych RP.

Pułkownik Mariusz Majewski urodził się 15 lutego 1973 roku w Ostródzie. Służbę wojskową rozpoczął w roku 1992 wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu. Po ukończeniu szkoły swój pierwszy przydział otrzymał do 9 pułku artylerii, gdzie służył na stanowiskach dowódcy plutonu, oficera sekcji oraz szefa sztabu dywizjonu. Kolejne stanowiska związane były ze służbą w 1 pułku artylerii oraz w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej  słuzył  od grudnia 2012 do 2015 r. Od 2020 do grudnia 2022 r. był dowódcą 1 Mazurskiego Pułku Artylerii, który z dniem 2 grudnia 2022 r. został ponownie przekształcony w 1 Mazurską Brygadę Artylerii.  

zdjęcie: MON/X