... ...

Zdaniem byłych szefów kontrwywiadu wojskowego tezy tzw. raportu cząstkowego komisji pod przewodnictwem Sławomira Cenckiewicza są kłamliwe i szkodzą bezpieczeństwu Polski.

Przytaczamy treść oświadczenia: „W związku z Raportem opublikowanym przez Państwową Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007–2022 jako oficerowie rezerwy polskich służb specjalnych zajmujący kierownicze stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2008–2015 czujemy się w obowiązku wobec opinii publicznej oświadczyć co następuje:

To SKW wpływała na Rosjan
• Raport jest dokumentem wyłącznie o charakterze politycznym a nie merytorycznym. Jego publikacja wraz z załącznikami w stopniu radykalnym osłabia zdolności obronne RP oraz powagę państwa na arenie międzynarodowej. Bezrefleksyjne i niczym innym niż interes polityczny, nieuzasadnione odtajnienie i upublicznienie dokumentów stanowiących tajemnicę państwową stwarza bezprecedensowe i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa RP,

Źródło: www.wojskonews.pl 

Więcej: https://www.polityka.pl/ >>>