... ...

„Koncepcja poprzedniego ministerstwa (…) pokazuje, że nie ma pomysłu jak tę formację (Policję - przyp. red.) skutecznie poprowadzić i jak ją finansować” - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Tomasz Szymański, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jak dodaje, wymyślenie sposobu na to jak, docelowo finansować służby, to zadanie dla nowego rządu i nowego kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jego zdaniem, wysokość budżetów służb podległych MSWiA - na wzór wojska - mogłaby być powiązana z Produktem Krajowym Brutto.

Dominik Mikołajczyk: Służby mundurowe nadzorowane przez MSWiA, posiadają wystarczające finansowanie? Sądząc po tym, ile pieniędzy w ciągu roku budżetowego trafia dodatkowo do Policji, PSP czy SG, można odnieść wrażenie, że to formacje, których budżety są permanentnie niedoszacowane.

Tomasz Szymański, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych: Absolutna zgoda. Mamy końcówkę roku i idę o zakład, że każda z tych formacji, będących pod nadzorem MSWiA, na pewno ma już finansowy „ogon”, czyli po prostu deficyt i zamknie rok z dużym długiem. W przypadku Policji to jest pewne, ponieważ poprzednio deficyt wyniósł 325 mln złotych, z czego 100 mln złotych to był sam koszt paliwa. Do tego wiele osób współpracujących lub świadczących usługi dla służb podległych ministerstwu nie otrzymało na czas wynagrodzenia za swoją pracę. Doszło nawet do tego, że w pewnym momencie pracownicy nie mieli opłacanego ZUS-u. 

Źródło: www.wojskonews.pl 

Więcej:  https://infosecurity24.pl/ >>>