... ...

W imię tanich gierek kampanijnych minister obrony zamienił najtajniejszy i najważniejszy dokument obronny kraju w plakat wyborczy.

Minister obrony Mariusz Błaszczak przyzwyczaił nas już (niestety!) do używania wojska do partyjnych celów. Liczne defilady i pikniki wojskowe, podczas których ministrowie i posłowie PiS zachwalają swoje rzekome dokonania w dziedzinie wzmacniania obronności, to już „normalny” punkt kampanii wyborczej. Bezwstydne ustawianie żołnierzy w tle grzmiących na opozycję ministra i premiera stało się powszechne i tylko jacyś delikatnisie wołają o przestrzeganie standardów natowskich i niemieszanie wojska do partyjnej gry wyborczej.

Daleko od standardów

Zasadą demokratycznego państwa jest dystans wojska i polityki. Wojsko otrzymuje pewne przywileje społeczne, szacunek i wysoką pozycję, ale rezygnuje jednocześnie z zajmowania ról politycznych, jak miało to miejsce w przeszłości z niedobrym skutkiem dla życia społecznego. Jednego tylko wojsko i cywile powinni oczekiwać od rządzących – by oni również taki dystans wobec wojska utrzymywali.

Źródło:  www.wojskonews.pl 

Więcej: https://www.polityka.pl/   >>>