... ...

28  żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej uzyskało pozytywny wynik egzaminu wieńczącego kurs podoficerski SONDA. W ciągu trwającego trzy miesiące kursu żołnierze zdobywali i pogłębiali wiedzę oraz umiejętności niezbędne w służbie w korpusie podoficerów, uczestniczyli również  w niekonwencjonalnych  zajęciach, m.in. z jeździectwa czy latania w tunelu aerodynamicznym. 

Kolejna  w tym roku edycja kursu podoficerskiego SONDA dla żołnierzy 6 MBOT dobiegła końca. Podczas  kursu przyszli podoficerowie uczyli  się, jak dowodzić, budować swój autorytet w grupie i jak podejmować trafne decyzje  w trudnych sytuacjach. Szkolenia w ramach kursu podoficerskiego odbywały się tradycyjnie - trybie stacjonarnym, mocny akcent położony był także na samokształcenie w ramach  e-lerningu.
 
Obowiązujący model szkolenia sprawia, że po zakończeniu kursu, umiejętności podoficerów odpowiadają specyfice Terytorialnej Służby Wojskowej i wysokim  potrzebom szkoleniowym WOT - mówi st. chor. sztab. Krzysztof LAO – Starszy Podoficer  Dowództwa 6 MBOT.  

Jednak  SONDA to nie tylko działania zapisane w programie szkolenia. W  ramach kursu przyszli podoficerowie - obok zdobywania i poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej wynikającej z programu szkolenia - brali udział m.in. w zajęciach z jeździectwa, wycieczce górskiej czy ćwiczeniach z
 zakresu ratownictwa wodnego. W  miniony weekend uczestnicy szkolenia mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach w tunelu aerodynamicznym. Następnie przystąpili do egzaminu wieńczącego bieżącą edycję kursu. 

Kurs podoficerski SONDA wymagał od nas dyscypliny, zaangażowania, chęci do podejmowania czasem niekonwencjonalnych  działań, jednak jestem przekonana, że dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do służby wojskowej w korpusie podoficerów. Mimo wysiłku, jakiego wymagał ode mnie kurs, nie żałuję, że zdecydowałam się wziąć w nim udział i dziś - po zdanym egzaminie – z dumą czekam na nominację podoficerską - mówi st. szer. Karolina – uczestnik wrześniowej SONDY. 

Udział  w kursie podoficerskim SONDA to tylko jedna z wielu opcji rozwoju, jakie proponują Wojska Obrony Terytorialnej. W ramach służby w WOT
terytorialsi mogą zwiększać swoje kompetencje  zawodowe poprzez udział m.in. w kursach specjalistycznych  czy szkoleniach rotacyjnych. Natomiast dla żołnierzy, którzy marzą o służbie w korpusie oficerów  istnieje możliwość udziału w kursie oficerskim AGRYKOLA.  

Najbliższe  wcielenie w szeregi 6 Mazowieckiej Brygady  Obrony Terytorialnej zaplanowane jest na 18 listopada.