... ...

W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych odbyło się postępowanie rekrutacyjne na szkolenie podoficerskie dla szeregowych zawodowych posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera.

Postępowanie przeprowadzone zostało 28 sierpnia 2023 roku i przybyli na nie szeregowi zawodowi z różnych jednostek wojskowych rozlokowanych na terenie całego kraju.

W ramach kwalifikacji na kurs podoficerski, sprawdzianowi poddana została wiedza teoretyczna kandydatów oraz miała miejsce weryfikacja poziomu ich sprawności fizycznej – na podstawie zaświadczenia z ostatniego rocznego sprawdzianu sprawności fizycznej. Na zakończenie żołnierze, którzy postanowili podnieść swoje kwalifikacje ubiegać się o miejsce na szkoleniu w ramach Bazowego Kursu Podoficerskiego musieli zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją składającą się z kadry dowódczej i instruktorskiej SPWLąd oraz przedstawicieli innych jednostek wojskowych m.in.: 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 6. Batalionu Logistycznego oraz 1. pułku saperów.

Podczas rozmowy kandydaci na podoficerów mieli możliwość przedstawienia swoich osiągnięć, dalszych celów oraz motywacji do służby wojskowej. W ramach rozmowy żołnierze mogli uzyskać punkty m.in. za prezentację swojej osoby, umiejętność nawiązywania dialogu czy zasady żołnierskiego zachowania się. 

Żołnierze, którzy zastaną zakwalifikowani na kurs,  intensywne i wymagające szkolenie, przygotowujące ich do objęcia pierwszych stanowisk podoficerskich rozpoczną już w listopadzie br.

Tekst i foto: SPWLąd