... ...

W pierwszym tygodniu września kadeci z IV klasy LO ZS z Rzepina brali udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. To jeden z głównych punktów w procesie szkolenia uczniów szkół średnich objętych programem Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

W ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej — Certyfikowane Klasy Mundurowe oraz Oddziału Przygotowania Wojskowego, 17 WBZ realizuje wojskową współpracę ze szkołami z województwa lubuskiego. 

Permanentnie brygada zaangażowana jest w proces szkolenia kadetów klas wojskowych. Rokrocznie na terenie jednostki wojskowej organizowany jest 5-dniowy obóz dla klas wojskowych oraz raz w miesiącu odbywa się dzień szkolenia wojskowego, podczas którego uczniowie zapoznają się z podstawami żołnierskiego rzemiosła.

Kształcenie w szkole o profilu mundurowym wymaga posiadania specjalnych predyspozycji, a w szczególności żmudnej i systematycznej pracy.
Żołnierze z 15 batalionu Ułanów Poznańskich 17 WBZ zorganizowali szkolenie dla kadetów z liceum ogólnokształcącego z Rzepina.
Podczas szkolenia uczniowie nabywają nowych umiejętności i wiedzy m.in. w zakresie terenoznawstwa, taktyki, rozpoznania wojskowego, nawiązywania łączności, szkolenia strzeleckiego i medycznego.

Jak podkreślają uczniowie – „Obóz jest najlepszą formą praktyki, jaką możemy zdobyć. Dziękujemy instruktorom z 15bUP – było super!”.

Tekst: por. Anna Dominiak
Zdjęcia: st. szer. spec. Patryk Szymaniec