... ...

„Nawet najnowocześniejsza broń nie będzie służyła obronie naszego kraju, jeśli nie będą się nią posługiwali ludzie świetnie wyszkoleni, świetnie przygotowani do pełnienia tej roli. Takimi żołnierzami będą ci młodzi ludzie, absolwenci szkół średnich klas mundurowych  – powiedział szef MON Mariusz  Błaszczak podczas MSPO w Kielcach  na spotkaniu z klasami  mundurowymi.

Uroczystość połączona była z wręczeniem przez szefa MON wyróżnień najlepszym kadetom i pokazem musztry paradnej w wykonaniu kadetów z klasy mundurowej z ZDZ z Kielc.

 Oddziały przygotowania wojskowego liczą w tym roku 28 000 kadetów - młodych ludzi, którzy postanowili związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Te 28 000 to jest przyrost bardzo duży, bo w ubiegłym roku naukę zaczynało 20 000. Niemalże zwiększono o 1/3 liczbę klas mundurowych, dlatego że tak dużym zainteresowaniem cieszy się właśnie ta forma edukacji

Szef resortu obrony narodowej odniósł się również do kwestii sytuacji bezpieczeństwa Polski i potrzeby dalszego budowania potencjału obronnego.

zdjęcie:  Leszek Chemperek ( CO MON)