... ...

W dniach 4-8 września br. w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowany został kolejny kurs dla żołnierzy z Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych. W szkoleniu udział wzięło kilkudziesięciu żołnierzy z różnych Brygad Obrony Terytorialnej z całego kraju, a w czasie zajęć praktycznych szczególny nacisk położony został na współpracę NZPR z cywilnymi grupami poszukiwawczo-ratowniczych.

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze (NZPR) przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia. Ideą działania NZPR jest wparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacji katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. W swojej codziennej działalności NZPR wykorzystują także współpracę z cywilnymi grupami poszukiwawczo ratowniczymi, z którymi wspólnie realizują zadania poszukiwawcze jak i ratowania życia ludzkiego.           
           
           „W CSWOT staramy się aby każde szkolenie miało jak największy wymiar realizmu i praktyki. Tym razem w ramach kursu NZPR postanowiliśmy pokazać kursantom w jaki sposób, w czasie działań ratowniczych realizowana jest współpraca etatowego zespołu NZPR z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z cywilną grupą poszukiwawczo ratowniczą z Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek. Dzięki takiemu działaniu żołnierze mogli zobaczyć jak wygląda wymiana komunikacji, proces dowodzenia, a także podział zadań i ich wspólna realizacja.” – powiedział płk Edward Chyła komendant Centrum Szkolenia WOT.

W czasie przygotowanego pokazu działania kursanci zapoznani zostali z etatowym wyposażeniem NZPR, zasadami nawiązywania łączności radiowej, a także zobaczyli pokaz współpracy żołnierzy z cywilną grupą poszukiwawczo ratowniczą. Przygotowany pokaz zakładał wspólne przeprowadzenie poszukiwań, odnalezienie rannych, a następnie udzielenie pomocy w przypadku wystąpienia wielonarządowych urazów u osób poszkodowanych.

„Uczestnicząc w takich szkoleniach mamy możliwość przećwiczenia różnych scenariuszy z jakimi możemy spotkać się w czasie naszej codziennej służby. W czasie tego szkolenia ćwiczyliśmy także współpracę z cywilną grupą poszukiwawczo ratowniczą z JS 4051 Włocławek. Jak widać, dobra współpraca zawsze popłaca i dzięki takiemu współdziałaniu mogliśmy podzielić nasze zadania i jeszcze efektywniej nieść pomoc odnalezionym osobom poszkodowanym.” – powiedział dowódca NZPR z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.

W siłach zbrojnych NZPR są wydzielane tylko przez brygady obrony terytorialnej. System taki został wprowadzony w 2018 roku. Wcześniej zadania takie realizowały grupy naziemnego poszukiwania wydzielane z wojsk operacyjnych. Za wprowadzonymi zmianami, czyli przeniesieniem zadań poszukiwawczo – ratowniczych w domenie lądowej na Wojska Obrony Terytorialnej, przemawiał aspekt terytorialności, równomiernego pokrycia terenu Polski przez pododdziały WOT i lokalny charakter formacji. NZPR-y są oczywiście włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR (Aeronautical Search And Rescue – poszukiwanie i ratownictwo lotnicze). 

To mój pierwszy kurs NZPR w jakim biorę udział. Dzięki tego typu zajęciom mamy możliwość wymiany doświadczeń oraz poznania działania zespołów z innych Brygad. Ponadto w czasie przygotowanych zajęć praktycznych mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda współpraca naszych zespołów z grupami cywilnymi. Wspólne działania pozwalają nam znacząco zwiększyć naszą efektywność.”powiedział jeden z uczestników szkolenia. 

ppor. Krzysztof Wójcik