... ...

Szef Sztabu Generalnego  WP, generał Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, które w tym roku odbyło się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”.

Szef SGWP wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Pokój w Ukrainie gwarancją bezpieczeństwa dla nas wszystkich - rola NATO” oraz „Medycyna pola walki - nowy, trwały element systemu bezpieczeństwa medycznego państwa i sił zbrojnych”.

W panelu obok generała Andrzejczaka udział wzięli: Jakob Hallgren, dyrektor Szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Dominik P. Jankowski, starszy doradca polityczny w Biurze Sekretarza Generalnego NATO, Pierre Haroche, wykładowca w Queen Mary University of London oraz Mykola Siruk, zastępca przewodniczącego w Centrum Badań Armii Ukrainy. 

„Rosja jest w stanie permanentnej wojny. Jej wrogie działania nasilają się w wielu zakresach i wymierzone są także w Polskę. Wszyscy musimy wspierać Ukrainę w jej dążeniu do zwycięstwa. Jeśli ją stracimy, to również stracimy Białoruś. W przypadku straty obu tych krajów wydatki państw regionu na obronność znacznie wzrosną, a Chiny z tych obserwacji wyciągają wnioski”- mówił generał podczas debaty. Generał przestrzegał przed „gangsterskimi groźbami nuklearnymi Władimira Putina", dodając, że NATO powinno być bardziej proaktywne i silniejsza wobec Rosjan. Generał poruszył też kwestię rozrostu polskiej armii, który może nie okazać się niewystarczający, gdy Rosja wchłonie Białoruś i wygra wojnę na Ukrainie. 

O inicjatywie Prezydenta RP Andrzeja Dudy związanej z koniecznością powołania w Siłach Zbrojnych RP Komponentu Wojsk Medycznych, integracji systemów wojskowej i cywilnej służby zdrowia, a także objęciu całego państwa zespołem przygotowań do działań w warunkach konfliktu zbrojnego, w drugim tego dnia panelu dyskutowali: generał Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, wiceminister Waldemar Kraska z Ministerstwa Zdrowia oraz dyrektor departamentu ds. bezpieczeństwa w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dyskusja nt. medycyny pola walki dotyczyła m.in. wniosków z wojny w Ukrainie i wykorzystania nowoczesnych technologii w służbie medycyny wojskowej oraz współczesnych i przyszłych systemów opieki medycznej.

W panelu dotyczącym medycyny pola walki poruszono także temat wzmocnienia odporności państwa i społeczeństwa oraz dostosowania zdolności w zakresie zabezpieczenia medycznego do współczesnych wyzwań i potrzeb systemowych.

Dyskusja dotyczyła też organizacji cywilno-wojskowej współpracy medycznej, szczególnie w czasie sytuacji kryzysowych, współdziałaniu wojskowej służby zdrowia i jednostek państwowego ratownictwa medycznego, a także o wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach, interoperacyjności oraz standaryzacji procedur i wyposażenia. SG, Ry

zdjęcie: SG WP