header portal

niedziela, 04 październik 2015 08:52

Rekrutacja na uczelnie wojskowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 

Nabór na kursy oficerskie w 2019 r. 

475 miejsc, w tym 296 dla podoficerów zawodowych  oraz  41 dla szeregowych zawodowych z tytułem magistra zarezerwowano w resorcie obrony narodowej na 6-12 miesięcznych kursach dla kandydatów na oficerów  w 2019 r.  Jak wynika z  decyzji nr 101 szefa MON z 9 sierpnia br. , która weszła w życie w miniony piątek, przyszłoroczny limit jest o 65 miejsc mniejszy  niż w tym roku. Tylko do 28 września  br.  mają czas podoficerowie zawodowi na złożenie wniosku  do dyrektora Departamentu Kadr MON

Prawie dwie trzecie miejsc dla podoficerów zawodowych

Na 6 miesięcznych kursach oficerskich dla podoficerów zawodowych z tytułem magistra  posiadających   doświadczenie  i kwalifikacje przydatne w  korpusie osobowym zarezerwowano aż 296 miejsc, o pięć  więcej niż tym roku. Najwięcej kandydatów na oficerów przejdzie szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych  (127) na potrzeby grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej (53 miejsca) oraz artylerii rakietowej, rozpoznania ogólnego  i  saperskiej (10).  Ponadto 72  miejsca dla podoficerów zarezerwowano w Wojskowej Akademii Technicznej ( po 36 na potrzeby eksploatacji systemów łączności  oraz informatycznych) oraz  55 w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W  Dęblinie będą potrzebni kandydaci, którzy po półrocznym  kursie trafią do grupy osobowej radiotechnicznej ( 25), przeciwlotniczych zestawów rakietowych ( 20)  i artylerii przeciwlotnicznej ( 10).  W Akademii Marynarki Wojennej półroczne szkolenie przejdzie 42 kandydatów z korpusu osobowego logistycznego i  ogólnego. 

Podoficerowie, którym marzą się oficerskie gwiazdki powinni pamiętać, by złożyć wniosek do  dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 28 września br.   Dopuszczeni mogą być żołnierze, którzy dyplom magisterski przedstawią komisji  rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania  rekrutacyjnego i zyskają poparcie swoich przełożonych.

Znacznie większa pula dla szeregowych zawodowych

41 miejsc, czyli aż o 26 więcej niż w latach ubiegłych zarezerwowano na rocznym szkoleniu oficerskim  dla szeregowych zawodowych z  tytułem magistra  i co najmniej trzyletnim stażem. Szkolenia  będą odbywać się w AWL we Wrocławiu na  potrzeby Wojsk Lądowych:  grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej ( 20), rakietowej i artylerii (10), a także eksploatacji systemów łączności  (10).  Po raz pierwszy pojawiło się jedno miejsce dla prawnika, bo szeregowych po studiach prawnych też nie brakuje.  Na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu  Kadr szeregowi mają czas do 15 maja 2019 r.  

Kandydaci  na kurs oficerski  wywodzący się spośród kadry zawodowej WP będą poddani kwalifikacji  na podstawie  obowiązującej pragmatyki. Należy przypomnieć, że od przyszłego roku wchodzi w życie rozporządzenie MON z 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych ( Dz. U z 2018, poz. 625). 

Między innymi wprowadzono zasadę, by na egzaminie sprawnościowym mężczyźni i kobiety mieli do wyboru te same konkurencje: marszobieg na 3000 m lub pływanie na 12 min. Obecne regulacje przewidują m.in., że żołnierz-mężczyzna musi przebiec 3000 m, a żołnierz-kobieta 1000 m . Zwiększono obowiązujące normy  sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy mężczyzn w ćwiczeniach oceniających zdolności motorycznej tj.  wytrzymałość oraz  siłę mężczyzn  brzucha.  Wprowadzono także zmianę obowiązującego systemu oceniania żołnierzy ze sprawności fizycznej, która zobowiązuje ich do zaliczenia marszobiegu  lub pływania na ocenę pozytywną, bo inaczej ocena końcowa nie będzie dobra lub bardzo dobra.  

115 miejsc dla magistrów cywilnych na rocznym szkoleniu 

Jak wynika z decyzji nr 101 szefa MON z 9 sierpnia br. resort obrony narodowej zarezerwował 115 miejsc na rocznych  kursach oficerskich dla absolwentów uczelni cywilnych z tytułem  magistra. Najwięcej ochotników rozpocznie naukę w Akademii Wojsk Lądowych ( 86 w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, 10 dla ekonomistów i 3 – prawników).  Kolejnych 16 kandydatów na oficerów przeszkoli Akademia Marynarki Wojennej na potrzeby korpusu logistycznego. 

Na podjęcie decyzji i złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem  WKU cywilni magistrowie mają czas  do 15 maja 2019 r. 

Dla kogo trzymiesięczny kurs oficerski 

Najkrócej, bo zaledwie 3 miesiące  będą szkoleni absolwenci cywilnych akademii medycznych, z prawem wykonywania zawodu, a także prokuratorzy i kandydaci na kapelanów.  Wojskowa Służba zdrowia potrzebuje m.in. dwóch dentystów, 4 farmaceutów oraz po dwóch – ratowników medycznych, fizjoterapeutów  oraz magistrów pielęgniarstwa. Ponadto wojsko jest zainteresowanie pozyskaniem 7 prokuratorów na potrzeby Żandarmerii Wojskowej  oraz 2 kapelanów. 23 kandydatów odbędzie trzymiesięczne szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Kandydaci  powinny złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr  za pośrednictwem  właściwego WKU w terminie do 31 stycznia 2018 r. 

Należy przypomnieć, że cywile  odbędą sprawdzian fizyczny na podstawie uchwał senatów poszczególnych uczelni wojskowych.  Kryteria sprawnościowe są znacznie łagodniejsze niż w przypadku  żołnierzy zawodowych. 

 Decyzja nr 101/MON   >>>

 Rekrutacja  na pięcioletnie studia  w uczelniach wojskowych w roku akademickim 2019/2020

Resort obrony narodowej systematycznie zwiększa liczbę miejsc na studiach stacjonarnych  w uczelniach wojskowych. I tak będzie także w 2019 roku.  W roku  akademickim 2019/2020 cztery wojskowe akademie przyjmą  1440  kandydatów  na oficerów, ale 60 proc. kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia Techniczna.   

Limit  miejsc  na 2019 r. zawiera projekt rozporządzenia MON, który w ostatnich dniach został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.  Wynikał z potrzeb na absolwentów zgłoszonych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w 2024 r., kiedy młodzi ludzie  będą promowani.  Przyszłoroczny limit  jest o 125 miejsc wyższy niż w tym roku akademickim. Powinno  to ucieszyć przyszłorocznych maturzystów. Należy przypomnieć, że jeszcze trzy lata temu, czyli w roku akademickim  2015/2016, cztery uczelnie wojskowe  przyjęty na pierwszy rok pięcioletnich studiów stacjonarnych tylko 572 maturzystów,  rok później  - 824,   w 2017 r. -  1250, w tym roku  - 1315, a w przyszłym  - 1440. 

Prawie 60 proc. miejsc przypada na WAT 

Najwięcej  kandydatów  w 2019 r. przyjmie Wojskowa Akademia Technicznej:  857 wobec 750 w tym roku,  595 w 2017 r.  i  tylko 280 w roku akademickim 2015-2016. Było to możliwe dzięki temu, że uczelnia z Bemowa  powiększyła liczbę miejsc w akademikach oraz zmodernizowała m.in. bazę sportową .   

Zgodnie z projektem rozporządzenia limity miejsc na WAT w 2019 r. przedstawiają się następująco: 

 • • • elektronika i telekomunikacja  - 222 ( 2018 r.  było 201 miejsc),
 • • • kryptografia i cyberbezpieczeństwo – 90 (107),
 • • • mechatronika –  125 (90),
 • • • informatyka – 65 (80), 
 • • • budownictwo –50 ( 61),
 • • • logistyka  -  120 (60), 
 • • • mechanika i budowa  -  65 (56),
 • • • geodezja i kartografia – 40 (48), 
 • • • lotnictwo i kosmonautyka  - 40 (40),
 • • • inżynieria bezpieczeństwa  - 15 (25),
 • • • chemia – 25 (20).   

dzie więcej oficerów od dowodzenia i mniej lotników 

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 365 kandydatów  (340 w 2018 r.).  Najwięcej osób będzie studiować na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 320 ( 244 w 2018 r.). Ponadto 30 miejsc zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa a 15 na logistyce.   

W dwóch kolejnych akademiach wojskowych  nastąpił  lekki spadek liczby miejsc dla cywilnych maturzystów.  Akademia Marynarki Wojennej  wręczy 110 indeksów ( 5 mniej niż w tym roku). Najwięcej młodych osób będzie studiować na systemach informatycznych w bezpieczeństwie ( 40) i nawigacji ( 35).  . Ponadto przyszli oficerowie MW  będą mogli kształcić się na wydziale  mechaniki  i budowy maszyn (15 miejsc)  oraz  mechatroniki i informatyki  (po 10).  

Z kolei  przekształcona w tym roku w Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie  będzie mogła przyjąć 108 kandydatów na lotników i nawigatorów (106 w  2018 r.).  Najwięcej indeksów  jest do zdobycia na wydziale  lotnictwa i kosmonautyki, gdzie kształcą się piloci  - 60  (70 w 2018 r.), a  także logistyki ( 23) i  nawigacji  ( 25). 

Jak wynika z uzasadnienia projektu  rozporzadzenia MON koszty  utrzymania 1440  kandydatów na żołnierzy w 2019 r. oszacowano na prawie 50 mln zł oraz po  ok 131 mln zł w każdym kolejnym roku studiów trwających w sumie 5 lat. Wychodzi  ok. 91 tysięcy zł rocznie na jednego podchorążego, z uposażeniem, umundurowaniem, zakwaterowaniem o wyżywieniem.   

Limit miejsc   >>>

Zasady rekrutacji na uczelnie wojskowe 

Tylko do końca  marca  2019 r. mogą   rejestrować się  w internetowych bazach czterech uczelni wojskowych kandydaci na oficerów. W tym roku akademickim na pięcioletnich  studiach stacjonarnych  czeka na nich 1315 miejsc.  Szczegółowe zasady przyjęć na studia są zawarte w   zarządzeniu  nr 3 MON z 7 marca 2018 r.  Jest to lektura obowiązkowa dla każdego maturzysty, komu marzą się oficerskie szlify. 

Tak wczesny termin zakończenia rekrutacji niż na uczelniach cywilnych  wynika z faktu, że kandydat na żołnierza pierwszy etap kwalifikacji odbywa poza uczelnią i jest realizowany przez organy administracji wojskowej: Wojskowe Komendy Uzupełnień, Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie oraz Pracownie Psychologiczne. Ponadto musi spełniać ustawowe warunki zawarte w pragmatyce, czyli m.in. mieć obywatelstwo polskie, być niekarany sądownie  (konieczny  jest aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego)  i posiadać świadectwo  dojrzałości, które należy dostarczyć  najpóźniej w dniu egzaminu.

W przypadku WAT  postępowanie rekrutacyjne składa się ze sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu świadectw maturalnych. 

Na WAT sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje: 

 • • test siły ( zwis na drążku o ugiętych rekach  dla kobiet i podciąganie na drążku w mężczyzn),
 • • test szybkości  ( bieg na 50 m dla kobiet  i mężczyzn),
 • • tekst wytrzymałości ( 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn).

W załączniku do  uchwały Senatu znajduje się szczegółowy opis jak ten sprawdzian ma przebiegać, warunki jego zaliczenia, oceny i system naliczania punktów przeliczeniowych  i rankingowych. 

Bieg na 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn w AWL 

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 340 kandydatów na oficerów, o  10 więcej niż w 2017 r., z tego na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 244  a na inżynierii bezpieczeństwa – 76. W  AWL system rekrutacji składa się z trzech etapów postępowania: wstępnego, zasadniczego i końcowego. W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m, podciągają się na drążku   oraz pływają na czas kraulem na piersiach 50 m.  Z kolei kobiety mają do pokonania 800 m, wykonują „pompki” na ławeczce, pływają  50 m  kraulem na piersiach oraz wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m. Sprawdzian uważa się za zaliczony, jeśli kandydat lub kandydatka w każdej konkurencji zdobędzie  co najmniej 5 pkt  ( maksymalnie można uzyskać 100 pkt). Ponadto trzeba uzyskać co najmniej 26 pkt, aby zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną.  

Minimalne wymogi punktacyjne w AMW 

W Akademii Marynarki Wojennej system rekrutacji  składa się z trzech etapów ( postępowania wstępnego obejmującego analizę złożonych przez kandydata dokumentów, postępowania zasadniczego składającego się z analizy wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości oraz punktów uzyskanych z języka angielskiego i sprawdzianu ze sprawności fizycznej  oraz postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych. Warunkiem zakwalifikowania się  do AMW  jest uzyskanie  co najmniej  30 pkt kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 31 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej  oraz 41 pkt – ze sprawdzianu sprawności fizycznej.  W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 25 pkt można uzyskać za czas poniżej 3,20 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m, podciągają się na drążku  (powyżej 12, aby mieć 25 pkt) oraz pływają na czas kraulem 50 m.  Z kolei kobiety biegają też na 1000 m ( 25 pkt za czas poniżej 4 min.) wykonują „pompki” na ławeczce oraz pływają stylem dowolnym na 50 m oraz wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m.  Z tego sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 100 pkt, za rozmowę kwalifikacyjną – 60 pkt, z matematyki – 200 pkt, a języka angielskiego – 130 pkt. 

Szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota w Lotniczej Akademii Wojskowej 

Z kolei w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, która w 2018 r. zmianiła nazwę na Lotnicza Akademia Wojskowa  zarezerwowano 108 miejsc. Ci którzy przebrną przez komisję lekarską, przechodzą szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota ( na symulatorze lotu oraz obejmujące szkolenie  teoretyczne i lotnicze).  Zarówno kobiety i mężczyźni zaliczają test szybkości ( bieg na 100 m), wytrzymałości  (bieg na 1000 m) oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym. W teście siły mężczyźni podciągają się na drążku, a kobiety wykonują pompki na ławeczce.  Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać od 0 do 16 pkt, zaś w przypadku naboru na pilotów - od 10 do 73,5 pkt ( np. za posiadanie licencji pilota – 10 pkt a licencji pilota szybowcowego – 5 pkt) . Za ukończenie klasy mundurowej można otrzymać 2 pkt a za ukończenie ogólnokształcącego liceum lotniczego – 4 pkt. 

Szczegółowe kryteria naboru na studia wojskowe  >>>

 Zdjęcie: Grzegorz Rosiński (WAT)

 

 

 

 

 

Czytany 28451 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 listopad 2018 21:25

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA