... ...

We wtorek, 28 lutego br. w siedzibie Huty Stalowa Wola S.A. wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm Polskiej Grupy Zbrojeniowej,  z  Hutą Stalową Wola SA jako liderem na dostawę 1400 bojowych wozów piechoty BORSUK, w tym  tysiąc w wariancie bojowym. To rozpoczęcie   realizacji największego od 50 lat programu w  polskiej zbrojeniówce  o wartości kilkudziesięciu  miliardów zł. 

Wicepremier poinformował także o zatwierdzeniu przez Radę Modernizacji Technicznej nowego projektu, który również zostanie powierzony Hucie Stalowa Wola. Chodzi o projekt przygotowania do   produkcji bojowego wozu piechoty cięższego niż BORSUK. To będzie bojowy wóz piechoty, który będzie się składał z dwóch podstawowych elementów, a więc z podwozia KRABA, które jest produkowany tu, w HSW na licencji koreańskiej oraz z wieży, ze zdalnie sterowanego systemu wieżowego 30, który trafi do BORSUKA, ale trafi także do tej wersji cięższej BORSUKA. Ta cięższa wersja BORSUKA będzie podstawowym wyposażeniem dla 18 Dywizji Zmechanizowanej, a więc będzie współpracować z ABRAMSAMI, które w już w tym roku znajdą się na wyposażeniu właśnie 1 Brygady Pancernej wchodzącej w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. Tempo prac rozwojowych ma być  bardzo szybkie, skoro pod  koniec tego roku ma być gotowy demonstrator.  To też oznacza, że resort  obrony narodowej  zrezygnował  z zakupu  koreańskiego AS21 Redback, który był w Polsce testowany przez żołnierzy. Skorzysta na tym  polska zbrojeniówka i budżet państwa. 

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, szacowana wartość zamówień wykonawczych, przewidzianych do udzielenia na podstawie umowy ramowej osiągnie kilkadziesiąt mld zł, natomiast dostawy pierwszych pojazdów wybranych typów planowane są już w latach 2024-2025.  Na razie  dwa pierwsze  pływające wozy piechoty przechodzą  badania. Termin zakończenia podstawowego etapu badań w momencie ich rozpoczynania zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2023 r.  Podkoniec kwietnia 2022 r.  NCBR zleciło budowę dalszych czterech prototypów, jeden w wersji  wozu dowodzenia i trzy standardowe,  które mają być poddane badaniom  kwalifikacyjnym.  Do końca 2023 r. ma zostać zrealizowana druga faza badań, która jednak nie będzie przeszkodą do zawarcia pierwszej umowy wykonawczej.

BWP BORSUK będzie bardzo skuteczne współdziałał z pododdziałami czołgów rodziny K2, które wejdą na wyposażenie m.in. 16 Dywizji Zmechanizowanej. BWP BORSUK charakteryzuje się wysoką mobilnością i zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych, w tym przeszkód wodnych pływaniem i może być eksploatowany w różnych warunkach klimatycznych. Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, a pływania 8 km/h. Masa bojowa pojazdu w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

Bardzo ważnym elementem BWP BORSUK jest opracowany przez Hutę Stalowa Wola S.A. wraz z WB Electronics S.A., zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, którego główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna Bushmaster Mk.44S. Umożliwia ona prowadzenie ognia z wykorzystaniem pięciu różnych typów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Uzbrojenie pomocnicze, zintegrowane z wieżą, stanowi sprzężony z armatą zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C. Dodatkowe uzbrojenie stanowi ponadto podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych.   W połowie zeszłego  roku  Agencja Uzbrojenia  podpisała umowę na 70 wież z dostawą w latach 2023-2027.

                                                                             ***

 Projekt pod nazwą ,,Nowy bojowy pływający wóz piechoty” o kryptonimie  BORSUK jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. (lider), Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Warszawska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych  sp. z o.o. i  Rosomak S.A. Przedsięwzięcie uzyskało w 2014 r. dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w  ramach konkursu nr 5/2014. Polska  konstrukcja ma zastąpić wozy BWP-1 z czasów ZSRR.

Po raz pierwszy konsorcjum na czele z Hutą Stalowa Wola S.A. zaprezentowało model nowego bojowego pływającego wozu piechoty BORSUK z wieżą bezzałogową ZSSW-30 podczas MSPO w Kielcach w 2017 r. W czerwcu 2021 r. prototyp BORSUKA został zademonstrowany publicznie na poligonie OSPWL Dęba – podczas ćwiczeń DRAGON-21, a następnie został udostępniony do testów żołnierzom 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

NPWP BORSUK zbudowany jest na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej (UMPG). Bardzo ważnym elementem tego wozu jest opracowany przez HSW S.A. wraz z WB Electronics S.A. zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30. Głównym jego uzbrojeniem jest armata automatyczna Bushmaster Mk.44S  umożliwiająca prowadzenie ognia w trybie automatycznym i półautomatycznym, z wykorzystaniem pięciu różnych typów amunicji, w tym również programowalnej. Uzbrojenie pomocnicze  zintegrowane z wieżą stanowi sprzężony z armatą zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C. Dodatkowe uzbrojenie stanowi podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE z możliwością stosowania innych typów pocisków. Pojazd przy wykorzystaniu pokładowych systemów uzbrojenia ma możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych i neutralizacji innych zagrożeń. Skuteczny zasięg armaty polskiego BWP wynosi nawet 3 km, co daje wynik trzy razy lepszy od starego BWP-1.

BORSUK ma w pełni zautomatyzowany system kierowania ogniem z niezależnymi głowicami optoelektronicznymi dowódcy i celowniczego oraz system samoobrony z wyrzutniami granatów maskujących OBRA. Dwa niezależne przyrządy celownicze umożliwiają pracę w systemie hunter-killer (łowca-zabójca) oraz killer-killer (zabójca-zabójca). W pierwszym przypadku dowódca zajmuje się wyszukiwaniem celów i programowaniem ich dla działonowego, a ten wyłącznie ich likwidacją. Z kolei tryb killer-killer aktywuje się w sytuacjach, w których dowódca nie ma czasu na przekazanie informacji o celu, a działonowy przejmuje dowodzenie i oddaje strzał.

W skład załogi wchodzi dowódca, działonowy operator i kierowca.  Pojazd jest przeznaczony do transportu żołnierzy w rejon pola walki przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony. Posiada możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych oraz innych obiektów w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze dnia. W dodatku pływa, co wyróżnia go z innych wozów tego typu. Chroni załogę i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed minami oraz improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. W razie konieczności można wzmocnić opancerzenie pojazdu. BORSUK jest wyposażony m.in. w system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu, agregat prądotwórczy oraz układ filtrowentylacji. BWP BORSUK, dzięki kamerom i wysokiej prędkości, może szybko wycofać się z miejsca zagrożenia jadąc na biegu wstecznym, tyłem kierując najsilniejszy pancerz czołowy do przeciwnika.

Pod koniec kwietnia 2022 r. zlecono budowę dalszych czterech prototypów, jeden w wersji  wozu dowodzenia i trzy standardowe,  które mają być poddane badaniom w otoczeniu systemowym. Wyniki tych badań będą miały wpływ na docelową konfigurację BWP BORSUK. Zgodnie z zawartym porozumieniem, powyższe prototypy powinny trafić do Sił Zbrojnych RP w połowie 2023 roku.

Konstruktorzy BORSUKA postawili na modułowość systemu, co oznacza, że  uniwersalne gąsienicowe podwozie może być bazą do budowy wozów specjalistycznych: dowodzenia OSET, rozpoznawczych ŻUK, zabezpieczenia technicznego GEKON oraz  ewakuacji medycznej GOTEM.

 Dane podstawowe BWP BORSUK:

• Masa w wariancie podstawowym: 28 ton
• Prędkość maksymalna po drogach utwardzonych: 65 km/h,
• Prędkość pływania: 8 km/h,
• Długość całkowita: 7,6 m,
• silnik wysokoprężny: MTU 8V199 TE20 o mocy 720 KM
• Skrzynia biegów: automatyczna

zdjęcia Maciej Nędzyński (CO MON)  i st. chor. sztab. Mariusz Kraśnicki (15 BZ)