... ...

Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji  opublikowało  nową siatkę  wynagrodzeń   dla funkcjonariuszu Policji, Państwowej Straży Pożarnej  oraz Służby Ochrony Państwa. Podwyżki mają  obowiązywać  od 1 marca br.   Tymczasem  MON wysłało projekt  zmian ws. dodatku służbowego  dla żołnierzy  nowo sformułowanej  jednostki w Powidzu.  

 Projekt  nowelizacji  kilku rozporządzeń   MSWiA   opublikowano  na portalu Rządowego Centrum Legislacji i wysłano do uzgodnień  międzyresortowych.  Chodzi o podwyżki wynikające z waloryzacji wynagrodzeń w sferze  budżetowej w średniorocznej wysokości 7,8  proc.  przy inflacji  przekraczającej  17 proc.   W ustawie  budżetowej na 2023 r.  ustalono, że  wyjątkowo w tym roku  podwyżki   nie będą  obowiązywać od 1  stycznia, ale od 1 marca br., by zatrzymać jak najwięcej osób w służbie.  Rząd chciał w ten sposób ło  uniknięcie  w tym roku  podwójnej waloryzacji  dla tych, którzy  odchodzili ze służb  mundurowych  w styczniu  i zamierzali  skorzystać  z waloryzacji  emerytur  i rent  w wysokości  14,8 proc.  Z tego powodu nastąpiło  przesunięcie  waloryzacji kwoty bazowej  żołnierzy  zawodowych i  funkcjonariuszy ze stycznia na marzec z wysokości 1614, 69 zł  do 1740,64 zł brutto.

 Podwyżki  policjantów  i strażaków zależą  od mnożników kwoty bazowej

 W Policji, której uposażenia zasadnicze są dwuskładnikowe, zmieniono  rozporządzenie MSWiA  z  6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

 Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia załącznika nr 1 do  tego  rozporządzenia.  Chodzi o nową tabelę grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadających im stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej.   Na przykład , mnożnik najniższego zaszeregowania  policjanta  wyniesie  od 1 marca 1,473 ( było  1,360) krotność  kwoty bazowej, która  od 1  marca zostanie podwyższona  do  1740,64 zł brutto.   Wychodzi  2563,96 zł.   Najwyższa  grupa  zaszeregowania  jest  zarezerwowana  dla  generalnego  inspektora . Wyniesie po  zmianach   5,811 ( było  5,291 ) krotność  kwoty  bazowej  ( 10 115 zł).  Nie zmieniono  za to dodatku za posiadany stopień  policyjny, który w przypadku  posterunkowego  (najniższy stopień)  zmieniono w 2022 r.  i wynosi  1675 zł brutto, starszego aspiranta – 1930 zł  a generalnego  inspektora – 2345 zł.

 Wzrost kwoty bazowej o 7,8 proc. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 532 zł. Na  wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 491 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 41 zł.  Skala podwyżek  uzależniona jest  - jak wyjaśnia  MSWiA -  od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia.  

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na wzrost przeciętnego uposażenia policjantów na 1 marca 2023 r.  do  7.361 zł, tj. 6 795 zł bez nagrody rocznej. Na zmianie  skorzysta ponad 107 tysięcy funkcjonariuszy  tej formacji.

W przypadku  funkcjonariuszy Państwowej Straży  Pożarnej przeciętne miesięczne uposażenie strażaka wraz z nagrodą roczną wzrasta o 526 zł. Z kwoty 526 zł na wzrost uposażenia przypada kwota 486 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 40 zł. 

 Podobnie jak w przypadku  policjantów, zmiana rozporządzeniu MSWiA  z 13 września  2021 r. w sprawie uposażenia strażaków PSP polega na ustaleniu nowej wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażonej w postaci mnożnika kwoty bazowej. Szczegóły zawiera  załącznik nr 1 do rozporządzenia  W najniższej  1 grupie  uposażenia zasadniczego stawka od 1 marca wyniesie  1,611 krotność kwoty bazowej, czyli   2804 zł ,a w najwyższej   - dwudziestej  grupie - 5,588 krotność  kwoty bazowej ( 9723 zł).  Podwyżki obejmą  ponad 31 tysięcy strażaków. .

W SOP podwyżki są  dwuskładnikowe

W przypadku funkcjonariuszy  Służby Ochrony Państwa, to  podwyżki  nie są  wyrażone  krotnością  kwoty  bazowej,  jak w przypadku  policjantów czy strażaków,  lecz kwotowo.   Nowelizacja dotyczy rozporządzenia MSWiA z 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP  zakłada zmianę od 1 marca 2023 r. wysokości stawek uposażenia zasadniczego wg stopnia służbowego oraz wzrost stawek uposażenia zasadniczego wg stanowiska służbowego.

Zmiany polegają na podwyższeniu stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP we wszystkich  grupach uposażenia w granicach od 230 zł (w grupie uposażenia 14, tj. na stanowisku kursanta) do 770 zł (w grupie uposażenia 01, tj. na stanowisku komendanta), a także podwyższeniu stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP na wszystkich stopniach służbowych w granicach od 80 zł na stopniu szeregowego do 150 zł na stopniu generała dywizji.

Wzrost kwoty bazowej o 7,8 proc. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa wraz z nagrodą roczną wzrasta o 617 zł.  Z  tej kwoty na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada 570 zł, a na nagrody rocznej - 47 zł.  Wyższe  niż u policjantów i strażaków podwyżki  wynikają z faktu, że  funkcjonariusze  SOP mają najwyższe spośród służb MSWiA przeciętne   uposażenie  zasadnicze.

Zmiany wysokości uposażeń funkcjonariuszy SOP mają  zwiększyć motywację do pełnienia służby w tej formacji oraz pozyskania  nowych osób do tej służby.

Dodatek dla żołnierzy z utworzonej  jednostki

Wielu żołnierzy  zawodowych jest  przekonanych, że jeszcze w tym miesiącu pojawi się  na stronie Rządowego centrum Legislacji  projekt rozporządzenia  MON z siatką  uposażeń.  Nie jest to wykluczone, ale  zapewne  wcześniej  podwyżki  dla kadry zawodowej ogłosi  minister obrony w mediach społecznościowych.  Na razie muszą  wystarczyć zmiany w rozporządzeniu MON z 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków
do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ( DzU, poz 149). .

Resort obrony  przypomniał sobie, że żołnierzom  sformowanej z dniem 31 grudnia 2022 r. Powietrznej Jednostki Operacji Specjalnych  przysługuje dodatek specjalny. Przejęła ona zadania 7 eskadry działań specjalnych w Powidzu, w której pełnienie służby wojskowej uprawnia do otrzymywania dodatku służbowego w wysokości 0,5 kwoty  bazowej ( 750 zł).

Sprawa jest pilna, zwłaszcza dla żołnierzy z tej jednostki, którzy  styczniu  lub lutym odeszli na emeryturę.   Obecne regulacje  nie pozwalają na uwzględnienie dodatku służbowego do podstawy wymiaru emerytury.  Nowe  przepisy  będą miały zastosowanie do żołnierzy zawodowych od  31 grudnia 2022 r.  R.Ch.