... ...

Ubiegłotygodniowy  atak na  serwery  Polskiej  Agencji  Prasowej   i dwukrotne  umieszczenie  informacji o tym, że rząd  Donalda  Tuska  ogłosił  w dniem 1  lipca br.    mobilizację  200 tysięcy  rezerwistów z zamiarem  ich wysłania   na Ukrainę  jest   typowym przykładem dezinformacji  i wypowiedzeniem przez  Rosję  wojny  cybernetycznej.

Niektóre rozgłośnie   radiowe  jako najszybsze medium, umieściły  tę informację, bez  sprawdzenia,  że zgodnie z konstytucją, mobilizacje ogłasza  Prezydent RP.  Po  zbadaniu  sprawy okazało się,  hakerzy  z Rosji, bo  to już   wiadomo,  wykorzystali złośliwe oprogramowanie (ang. malware), które było wynikiem infiltracji konta jednego z pracowników PAP, przejmując jego hasła dostępu do strony  zarządzającej  informacjami  i  umieścili  depeszę  w języku  daleko odbiegającym od poprawnej polszczyzny.

To jest  jeden z przykładów  dezinformacji, która niekoniecznie  wiąże się  z ingerencją   hakerów  ze Wschodu. Dzięki internetowi mamy dostęp do bardzo wielu źródeł informacji, a więc możemy także dzielić się nią w czasie rzeczywistym za pomocą różnego rodzaju mediów internetowych. Jak  wskazują międzynarodowe badania, tradycyjne media tracą na znaczeniu, co potwierdzają statystyki. Prawie  dwie trzecie  respondentów zadeklarowało, że ich głównym źródłem informacji są portale internetowe.  Ale tylko  co czwarty z nich zweryfikowało prawdziwość informacji lub treści.  W przypadku Polski – aż 40 proc. respondentów przyznało, że natknęło się na nieprawdziwe lub wątpliwe informacje w internecie, a zaledwie 16 proc. sprawdziło wiarygodność przeczytanych treści.

Ta sytuacja stworza duże  pole możliwości manipulacji przekazem, przeinaczania treści, a nawet tworzenie fałszywych komunikatów, tzw. fake news.

Przypominam  sobie,  jak żołnierskie środowisko  od czasu od czasu  było i jest bombardowane fake newsami  o  niekorzystnych  zmianach  w odprawie mieszkaniowego.  Trudno  jest oszacować   ilu żołnierzy  zawodowych pośpieszyło się i złożyło  wypowiedzenia, by   uzyskać korzystniejsze świadczenie.  O powrotach do służby wojskowej  już nie słyszeliśmy, ani  o niekorzystnych  zmianach. Za to  w ostatnich latach zostały  wprowadzone   korzystne  rozwiązania w przypadku żołnierzy  zawodowych z  co najmniej  32-letnią  wysługą, bo ich odprawa  mieszkaniowa   stanowi  100 proc. wartości  przysługującego  lokalu.  Ponadto zmiany  w świadczeniach  mieszkaniowych  są   uregulowane  ustawowe  i  nie da się wprowadzić  nowych przepisów w ciągu jednej  nocy  ku zaskoczeniu osób  najbardziej zainteresowanych.  Tym bardziej, że  okres  wypowiedzenia  można  skrócić z  trzech  miesięcy,  pod warunkiem oczywiście zgody  dowódcy.   

Wojsko  coraz częściej  zmaga się z  dezinformacją  oraz atakami na  infrastrukturę  krytyczną. Dane polskich Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni wskazują, że pięciokrotnie wzrosła liczba ataków przeprowadzonych od lutego 2022 r. do października 2023 r. przez prorosyjskie środowiska cyberprzestępcze i grupy hakerskie na infrastrukturę wojskową

Czy  w  tej sytuacji  jesteśmy  bezbronni? Niekoniecznie. Oprócz Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni  na straży  bezpieczeństwa  teleinformatycznego  polskich  instytucji stoi  także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  oraz NASK, który  regularnie  publikuje  raporty z ataków cybernetycznych oraz  zaleca  jak  należy  skutecznie  przeciwdziałać  dezinformacji

Eksperci NASK proponują, aby weryfikować wpisy w internecie, stosując zasadę 5xZ:

  • Zweryfikuj, czy źródło jest wiarygodne (np. czy znasz osobiście autora).
  • Zweryfikuj, prawdziwość i logiczność przedstawionej relacji.
  • Zweryfikuj, czy tę samą sytuację potwierdza inne źródło.
  • Zweryfikuj, co jest opinią autora, a co jest faktem.
  • Zweryfikuj, czy autor zgłosił sytuację odpowiednim służbom, jeżeli jest taka konieczność.

Z naszej  strony należy tylko zaapelować także o przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, w tym własnej poczty czy kont bankowych, bo ofiarą takiego ataku  może  paść  absolutnie każdy. Tym bardziej, że mamy do czynienia z hakerami, którzy działają na usługach obcego państwa, a ich zasoby są nieograniczone.

Wolin