... ...

Rzutem na taśmę, przed dymisją  gabinetu  Mateusza  Morawieckiego,  resort  spraw wewnętrznych  i administracji  zdecydował o przyznaniu nagród specjalnych dla ponad 15 tys. funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, szczególnie zaangażowanych w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na wschodniej granicy naszego kraju.

Za służbę  na granicy i zabezpieczenie  Narodowego Święta Niepodległości

Okazją – jak  poinformował  szef  MSWiA  Mariusz  Kamiński  - było  niedawno obchodzone  Narodowe  Święto Niepodległości i zamiar uhonorowania wysiłku funkcjonariuszy  służących na  naszej  granicy z Białorusią, Rosją  i Ukrainą  czy też strażaków,  zaangażowanych w gaszenie  pożarów  poza  granicami.

Za działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na naszej wschodniej granicy zostało docenionych blisko 5 tys. strażników granicznych i ponad tysiąc policjantów. 

Ponad 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyróżniono za działania podejmowane w szczególnie trudnych warunkach w związku z kryzysem na granicy z Białorusią i wojną na Ukrainie. Zostali oni też nagrodzeni za zaangażowanie w przygotowania i zabezpieczenie obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

MSWiA wylicza, że prawie 8,8 tys. funkcjonariuszy Policji otrzymało nagrody „za zabezpieczenie tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości”, a 160 policjantów oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej - „za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wykazywaną w służbie odwagę”.

 Resort spraw wewnętrznych i administracji w komunikacie nie podał ile przeznaczył  środków  na nagrody  i w jakiej były przeciętnej wysokości.

 Prawie tysiąc zł średnio  na żołnierza

W  resorcie obrony narodowej przynajmniej  podano  ile przeznaczył szef MON na nagrody  na żołnierzy  zawodowych.  Odchodzący  szef MON Mariusz  Błaszczak w decyzji nr 122 z 7 listopada br.  przyznał rekordową  pulę  na nagrody  uznaniowe dla kadry  zawodowej WP. O ile w decyzji  budżetowej z 17 lutego br.  na nagrody  uznaniowe  przeznaczono 83 mln  zł, w  lipcu br.  szef resortu  ON podwyższył  tę kwotę  do 134,6  mln zł, to w listopadzie – na premie jednorazowe zaplanowano  wydać 258 mln 429  tys. zł.  Od  lipca  tego roku jest to wzrost 123 mln 829 tys. zł.  Ponieważ na  początku listopada żołnierzy  zawodowych  było  ok. 126 tysięcy żołnierzy  zawodowych, to na jednego  wojskowego  wypada  ok.   982 zł  nagrody  jednorazowej.  

Jak wynika z naszego forum, wielu żołnierzy zawodowych  dostało  większe  nagrody, ale  część z nich  nadal czeka.  Zgodnie z rozporządzeniem   MON  z 12 lipca 2023 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzy zawodowych, nagrody uznaniowe przyznaje  dowódca jednostki wojskowej,  z jego z inicjatywy,  jego przełożonych, a także na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy

Nie zawsze proces przyznawania nagród pieniężnych żołnierzom zawodowym jest sprawiedliwy, przejrzysty i oparty na obiektywnych kryteriach. Decyzje dotyczące przyznawania nagród powinny być oparte na udokumentowanych osiągnięciach i zasługach każdego żołnierza, z uwzględnieniem odpowiednich standardów i wytycznych.

Z uwagi na procedury  budżetowe, nagrody  uznaniowe w sferze  budżetowej powinno się  wypłacić do końca  pierwszej połowy  grudnia br. W przeszłości, jak np. dwa lata temu, zdarzały się  przypadki wstrzymania  wypłaty nagród, w tym jednorazowych premii z funduszu wynagrodzeń. Ry