... ...

Podczas uroczystego spotkania wielkanocnego w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie wicepremier  i minister obrony  narodowej  Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział konieczność wsparcia nie tylko samych żołnierzy i pracowników wojska, lecz również ich rodzin.

Ma to być  Karta  Rodziny  Wojskowej, wzorowana  na  Karcie  Dużej Rodziny (KDR),  przewidująca przywileje oraz korzyści dla rodzin żołnierzy i pracowników wojska.  Ogólnopolska KDR została wprowadzona  ustawą z 5 grudnia 2014 r.  i obejmuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin  z co najmniej  trójką dzieci, bez względu na  ich wiek.  Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej, a także z oferty  kulturalnej  czy transportowej. Zniżki  będą mogli oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Intencją   szefa MON    jest nie  tylko o zadbanie o  rodziny wojskowe , ale także  zachęcenie  do wstąpienia  do wojska.  Państwo ma dodatkowo wesprzeć bliskich tych, którzy bezpośrednio dbają o bezpieczeństwo ojczyzny.

Karta będzie uprawniać rodziny wojskowe do różnych ulg i korzyści.  Szczegóły  mają być ustalone w ustawie. Chodzi  prawdopodobnie  o  zmiany w ustawie  o obronie  Ojczyny.  Według  zapowiedzi  szefa  MON, projekt  nowelizacji tych  przepisów  ma być „wkrótce”  ujawniony.

Pierwsze tego typu informacje pojawiły się już na początku lutego podczas posiedzenia sejmowej Komisji  Obrony  Narodowej. To miał być jeden ze sposobów  na zahamowanie  licznego  odchodzenia  z armii.  Wtedy  po raz pierwszy  minister obrony ujawnił, że  ubiegły rok  był  rekordowy, bowiem  ze służby wojskowej  zostało zwolnionych 9168 żołnierzy zawodowych.  

Jednym z  takich  rozwiązana  zachęcających  do pozostania w służbie  jest   znaczna podwyżka  uposażeń  żołnierzy  zawodowych od  marca br.  oraz zapowiadane  od kwietnia m.in. wprowadzenie  dodatku za długoletnią  służbę  już  po  1 roku  służby , a  nie po  3 latach jak do tej pory oraz stworzenie  mechanizmu zachęcającego do awansowania i przechodzenia do wyższego korpusu.

Wtedy też  minister  obrony poinformował również o  programie wsparcia dla firm zatrudniających żołnierzy. Polskę. Chodzi o ulgi podatkowe pracodawcom żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy, a w rezultacie  firmy  mogą także  zaoferować  na zasadzie synergii  ulgi na  żołnierzy, pracowników  wojska i  ich rodzin.   Ry

zdjęcie: CO MON