... ...
Odprawa kadry  dowódczej przed szczytem NATO: Wzmocnić  system planowania obronnego w państwie
Odprawa kadry dowódczej przed szczytem NATO: Wzmocnić system planowania obronnego w państwie

Postanowiliśmy uruchomić proces wdrożenia na poziomie ustawowym kilkudziesięciu daleko idących rozwiązań prawnych wzmacniających system planowania obronnego w państwie – oznajmił Prezydent Andrzej Duda po odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP, która  po raz pierwszy odbyła się  w siedzibie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie.

 Celem tego spotkania  było  podsumowanie działań związanych z obronnością podjętych przez ostatnie 12 miesięcy i wyznaczeniu kierunków prac na kolejne lata. Spotkanie odbyło  się w przeddzień Szczytu  NATO w  Wilnie z udziałem  premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Wśród oczekiwań, z jakimi dziś wieczorem polska delegacja na czele z Prezydentem RP uda się do Wilna, Andrzej Duda wymienił m.in. deklarację sojuszników o utrzymaniu w gotowości sił do szybkiego reagowania, wzmocnienie łańcucha sojuszniczego dowodzenia, zwiększenie budżetów obronnych czy zacieśnienie relacji NATO z Ukrainą.

Zapewnić bezpieczeństwo polskich granic

– Oczekuję, że wraz ze wzrostem potencjału militarnego, siły zbrojne będą rozwijały potencjał wspierania sojuszników, projekcji siły i realizowania wspólnych interesów poza granicami państwa – podkreślał Prezydent i jako przykład takiego działania wymienił polską obecność wojskową na Litwie, Łotwie, w Rumunii, a także na 8 innych kontyngentach wojskowych na świecie.

Zaznaczył przy tym, że fundamentalnym zadaniem Sił Zbrojnych RP pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa polskich granic. – Wszelkie działania obronne planowane powinny być ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa granicy oraz ochrony ludności cywilnej na terenach przygranicznych. Cieszę się, że dziś znajduje to swoje odbicie m.in. we wzmacnianiu jednostek wojskowych na ścianie wschodniej – mówił Prezydent.

Podsumowując spotkanie Prezydent powiedział, że było ono sposobnością, by omówić szczegółowo wszystkie tematy, które będą realizowane na szczycie NATO. Oznajmił, że rozmawiano o sytuacji Polski i o tym, co się działo w polskich siłach zbrojnych od poprzedniej odprawy. W tym kontekście Andrzej Duda wskazywał na zwiększenie liczebności armii, jej modernizację oraz zwiększenie wydatków na obronność.

W tym roku wydatki  na obronność państwa przekroczą 3,9 proc.  PKB. Jak zwrócił  uwagę  Jaciek Siewiera , szef BBN w wywiadzie dla „Gazety Prawnej,  na szczycie w Wilnie ma być także poruszona kwestia zwiększania wydatków na obronność. Obecnie NATO zaleca, by było to co najmniej 2 proc. PKB, ale opublikowane właśnie dane pokazują, że zaledwie 11 z 31 członków (w tym Polska) spełnia ten wymóg.

 Podczas odprawy Prezydent powiedział do uczestników odprawy, że ich służba dla państwa jest też zobowiązaniem, by zabiegać o jak najsilniejsze gwarancje dla naszego bezpieczeństwa.

Wzmacnianie  koordynacji  władz politycznych i wojskowych

W nawiązaniu do nowych zagrożeń występujących na Białorusi – przeniesienia tam taktycznej broni jądrowej oraz sygnałów o możliwej aktywności Grupy Wagnera na terytorium tego państwa – Andrzej Duda zapewnił, że będzie apelował o głęboką analizę oraz uwzględnienie tych gróźb w polityce odstraszania i obrony NATO.

Prezydent  Duda  poinformował też , że  w najbliższym czasie do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy. Celem zmian jest wzmocnienie koordynacji władz politycznych i wojskowych w planowaniu obronnym, na czas pokoju i kryzysu. Zwiększenie szybkości podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Wzmocnienie systemu obronnego w sytuacji zagrożeń o charakterze hybrydowym i podprogowym.

Zdaniem szefa MON, podczas odprawy  była omawiana ustawa o obronie Ojczyzny i wszystko to co wiąże się z wprowadzeniem ustawy, zwiększaniem  liczebności  sił zbrojnych  oraz modernizacją  techniczną  sił  zbrojnych. We wtorek, 11 bm. zaplanowano w sejmowej Komisji  Obrony Narodowej  I czytanie    zmian w  ustawach m.in. o Agencji Mienia Wojskowego,  obronie Ojczyzny oraz o zakwaterowania sił zbrojnych.

W ocenie  ministra Błaszczaka  największym wyzwaniem jest próba odbudowy imperium przez reżim Putina. -  Naszym celem jest, abyśmy sąsiadowali z niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji. Stąd też nasze wsparcie, nasze dążenia do tego, żeby imperium rosyjskie nie zostało odbudowane. Liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki powiększy się, że Szwecja dołączy do grona państw Sojusz Północnoatlantycki. Liczymy na to, że Sojusz Północnoatlantycki da jasny sygnał i wsparcie dla Ukrainy. Liczymy na to, że polityka odstraszania i obrony Sojusz Północnoatlantycki będzie jeszcze bardziej wyrazista  - mówił  szef  MON.

Potrzebne  są wojska medyczne

W trakcie odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry resortu ON  szef  Sztabu Generalnego WP   gen. Rajmund Andrzejczak   zaznaczył, że zarówno wnioski z wojny na Ukrainie jak i analiza zasobów Sił Zbrojnych RP wskazują na potrzebę powstania wojsk medycznych, jako integratora dla zwiększania systemu odporności państwa.

Tweeter

 Jednym z moich priorytetów jest stworzenie komponentu lądowego z silną obroną powietrzną, cybernetyczną, kosmiczną oraz aktywnym elementem wojsk specjalnych. Operacje wielodomenowe nie są modą, a potrzebą czasu. Szef SG WP podkreślił  także  wagę szybkiej adaptacji i innowacyjności w  Wojsku Polskim. Jako przykład najszybszych zmian zachodzących w tych obszarach gen Andrzejczak wskazał  Dowództwo Operacyjne RSZ oraz  Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Napisane przez Ry, prezydent.pl, MON

Zdjęcie: SG WP/Twitter