... ...

O wakatach w Policji mówi się od wielu lat. Minęły czasy, kiedy za mundurem szły realne korzyści. Kiedyś wydawało się, że służba jest atrakcyjna – stabilne zatrudnienie, może nie za wysokie, ale pewne zarobki, obecny jeszcze do niedawna prestiż. Teraz coraz więcej mówi się o jej negatywnych aspektach. Małe zaufanie społeczne i relatywnie niskie zarobki nie zachęcają. Policja zapowiada jednak odnowę.

 Na stronach internetowych Policji praktyczne informacje o naborze

O propozycjach naprawy złej sytuacji kadrowej pisaliśmy już w jednym z wcześniejszych artykułów. Teraz czas na realne działania. Ten rok ma być dla Policji dobry - przynajmniej sama służba tak twierdzi, w 2024 roku planuje przyjąć ponad 10 tysięcy nowych funkcjonariuszy. Inicjatywę w tym zakresie widać na niższych szczeblach w Policji.

Na informacje dotyczące naboru do służby natknąłem się nie dawno na stronie KMP Konin. W dziale „aktualności” pojawiło się odesłanie do artykułu zamieszczonego na stronie KWP Poznań (https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/praca-w-policji/zostan-policjantem) o praktycznych informacjach związanych z procesem rekrutacji. I tak na początku możemy poznać interesującą dla wielu przyszłych funkcjonariuszy wzmiankę o zarobkach – młody funkcjonariusz, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z mundurem idąc na szkolenie podstawowe może liczyć na 4 276,45 zł na rękę, w przypadku osób do 26 roku życia pensja wzrasta do 4 545,45 zł. Po powrocie ze szkółki wynagrodzenie naturalnie wzrasta - do 5 358,15 zł, a dla osób do 26 roku życia do 5 792,15 zł.

W dalszej części przeczytamy, że służbę w formacji może pełnić osoba o nieposzlakowanej opinii, umiejąca dochować tajemnicy. Niezbędne jest oczywiście obywatelstwo polskie, posiadanie pełni praw publicznych, odpowiednia sprawność fizyczna oraz psychiczna. Należy posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Warto wspomnieć, że na stronie przeczytać można także o wymaganiach dodatkowych, które są punktowane. W cenie pozostają umiejętności. Punkty przyznawane są m.in. za dodatkowe kategorie prawa jazdy, uprawnienia ratownika medycznego czy znajomość języków obcych. Przy rekrutacji nagradza się także za wykształcenie więc warto pochwalić się uzyskanym tytułem studiów wyższych.

W przystępny sposób opisana została ścieżka postępowania rekrutacyjnego. Pierwszy krok to złożenie dokumentów, w tym celu trzeba poświęcić trochę czasu i udać się do jednostki Policji. Każda osoba zostanie następnie dokładnie sprawdzona w rejestrach i jeśli wszystko będzie w porządku zostanie poddana kolejnym etapom rekrutacji. Potem następuje test wiedzy oraz test sprawności fizycznej – odbywają się jednego dnia. W przypadku testu wiedzy warto trochę poczytać o Policji oraz odświeżyć podstawową wiedzę o państwie. Test sprawności fizycznej to nic innego jak zaliczenie w odpowiednim czasie toru przeszkód - na stronie znajdziemy informacje o rodzaju ćwiczeń. Warto pamiętać o tym, że na test sprawności fizycznej musimy ze sobą zabrać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Po zaliczeniu kolejnych etapów przechodzi czas na badanie psychologiczne. Podczas niego poddani zostaniemy różnym testom (m.in. test Matryc Ravena, testy na osobowość, słynny Multiselect), a wszystko zakończone zostanie rozmową z psychologiem. Jest to jeden z najważniejszych etapów rekrutacji. Po jego zdaniu każdy kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną – warto się do niej dobrze przygotować, mieć podstawową wiedzę o Policji i umieć się zaprezentować. Jeśli dotrzemy do tego etapu, tak naprawdę jedną nogą jesteśmy w Policji. Każdy kandydat zostaje następnie skierowany na komisję lekarską, która po zrobieniu przez nas wymaganych badań i konsultacji orzeknie, czy jesteśmy zdolni do służby w Policji. Ostatni etap to sprawdzenie kandydata pod kątem ochrony informacji niejawnych. Najważniejsze w tym punkcie jest złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Jeżeli wszystko będzie w porządku otrzymujemy poświadczenie bezpieczeństwa.

Co, jeśli kandydat nie zaliczy któregoś z etapów? W takim przypadku nasza rekrutacja zostaje przerwana, a my na jakiś czas mamy zablokowany dostęp do starania się o przyjęcie do służby. Jeśli odpadniemy na teście sprawności fizycznej – ponownie będzie można do niego przystąpić po 2 miesiącach. Jeśli test psychologiczny okaże się dla nas nie do przejścia wtedy ponownie dokumenty do służby można złożyć dopiero po upływie 10 miesięcy, a ponownie do testu możemy podejść po 12 miesiącach. Niezaliczona rozmowa kwalifikacyjna to konieczność czekania 6 miesięcy na możliwość odbycia nowej.

Na stronie w łatwy sposób można znaleźć informacje jakie trzeba ze sobą mieć dokumenty oraz gdzie i kiedy je złożyć. Warto zwrócić uwagę, że swoją rekrutację można rozpocząć nie tylko w siedzibie komendy wojewódzkiej, ale także na szczeblu komend powiatowych i miejskich. 

Każdy funkcjonariusz po założeniu munduru i złożeniu przysięgi musi przejść szkolenie podstawowe w jednej z policyjnych szkół – Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Katowicach, Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Trwa ono około 6 miesięcy. W tym czasie funkcjonariusz jest zakwaterowany w miejscu szkolenia oraz ma zapewnione wyżywienie. Zasadą jest, że młodzi funkcjonariusze trafiają na czas szkolenia podstawowego do najbliższych ich macierzystym jednostkom placówek. Nie jest to jednak pewne, w przypadku np. braku miejsc nowy policjant oddelegowany zostanie dalej. Zachęcam do zapoznania się ze specyfiką wszystkich z tych szkół. Czas rekrutacji to dobry moment na zbieranie informacji.

Według Informacji wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka podanych w ubiegłym miesiącu na 2024 rok w Policji przewidziano 108 909 etatów. W tym roku planuje się 6 naborów. Jeden (4 marca) już za nami, kolejne przewidziane są na 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października i 30 grudnia. Obecnie na ulicach brakuje co 10 policjanta. Początek roku przyniósł mniej odejść ze służby, jednak nie wiadomo jak sytuacja układać się będzie w następnych miesiącach. Pewne jest jedno – Policja planuje na ten rok duże przyjęcia.

Autor: Mateusz Bartczak

Zdjęcie: policja.pl