... ...

Pod koniec  marca  pracownicy cywilni resortu  obrony narodowej powinny  otrzymać  zapowiadane podwyżki  o 20 proc.  z wyrównaniem  od stycznia 2024 r. Nie  wiadomo, czy pracownicy   akademii wojskowych będą  mieli   podwyższone  wynagrodzenia z potrąceniem składek  na ubezpieczenia czy  też po wsparciu z budżetu MON obciążą  one pracodawców.  Niższe  niż  zapowiadano podwyżki  otrzymają  pracownicy  Agencji  Mienia Wojskowego  do czasu nowelizacji ustawy budżetowej.   

Tegoroczne  podwyżki  dla pracowników  wojska  wyniosą  ok. 1300 zł  brutto. Jak  szacuje  Zenon Jagiełło, przewodniczący   NSZZ Pracowników Wojska,  w ostatnich 8 latach wynagrodzenia  pracowników cywilnych w  resorcie obrony narodowej zwiększyły się średnio o 2230 zł brutto.  Na  podwyżki   cywilnych pracowników  resortu ON przewidziano  ok. 1,6 mld zł  (o 30 proc. dla nauczycieli i 20 proc. dla  pozostałych).  Z tej puli – na co zgodził się szef MON  - wyłączono podwyżki najniższego wynagrodzenia z 1300 do 1800 zł brutto w tabeli zaszeregowania w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z 8 czerwca 1998 r.   Ostatnie  zmiany w PUZP zostały wprowadzone 20 grudnia 2017. To dopiero  początek prac nad tym układem.

Minimalne podwyżki i fakultatywne po przekroczeniu 4242 zł brutto

Znaczna część  tych pracowników  otrzymała  już  podwyżkę po  podniesieniu minimalnego  wynagrodzenia  w państwie z 3600 zł   do 4242 zł brutto. Oznacza to wzrost o  17,8 proc. w porównaniu do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2023 r. oraz o 752 zł   w stosunku do  minimalnej pensji w państwie  z 1 stycznia 2023 r.  ( wzrost  o 21,5 proc).  Od  lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie  zwiększy  się do 4300 zł brutto.

W trakcie  negocjacji  siedmiu  organizacji związkowych zrzeszających  pracowników wojska z pełnomocnikiem  MON ds.  związków  zawodowych  ustalono, że ci, którzy zarabiali  mniej  niż 4242 zł brutto i skorzystali już raz na podwyżkach   mogą  mieć  podniesione  wynagrodzenia w zależności od możliwości finansowych pracodawcy. Limitem  dla  nich będzie fundusz  wynagrodzeń  przyjęty w decyzji budżetowej nr 6 szefa  MON z 9 lutego 2024 r. W ten sposób  nie dojdzie do  spłaszczenia  płac – jak w przypadku  wariantu  przewidującego kolejną obligatoryjną podwyżkę  o 20 proc.

Oskładkowani  nauczyciele  i pracownicy  uczelni

Problem  wystąpił w przypadki  nauczycieli  akademickich  oraz  pracowników cywilnych  na  uczelniach wojskowych.  Ustawa o szkolnictwie wyższym  wyłącza  5 wojskowych akademii  i przekazuje ją  pod nadzór  ministra obrony narodowej. Wtedy  dotacje  m.in.  na podwyżki wynagrodzeń  przekazuje   szef MON w ramach  decyzji budżetowej.  Według  stanowiska Departamentu  Szkolnictwa Wojskowego, opartego na wykładni  resortu  finansów, od wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w uczelniach wyższych, potrącana  jest składka na  fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy  oraz na świadczenia   socjalne w łącznej  wysokości ok. 20 proc.  Innymi słowy zamiast  np. tysiąc  złotych podwyżki,  byłoby  800 zł.  Bazą  naliczeń  byłby  31 grudzień  2023 r. a  nie – jak w przypadku  komunikatu   Ministerstwa  Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 20  lutego 2024 r  dotyczącego prawie setki  pozostałych  uczelni wyższych – 31 grudzień 2022 r.  Różnica  wynosi 7,8 proc., bo o tyle   zwiększyły się  wynagrodzenia  pracowników  sfery  budżetowej w 2023 r.

Należy przypomnieć, że w 2022 r. pracownicy  uczelni wojskowych zostali pominięci  przy podwyżkach , które w sferze budżetowej  wyniosły 4,4 proc. Podwyżki  były możliwe jedynie w ramach dotacji  z budżetu MON, której nie było  lub posiadanych środków własnych.

- Zamierzamy  wystąpić  do szefa  MON o  pokrycie  tej dodatkowej składki z  budżetu  MON – informuje  przewodniczący   NSZZ PW. Innymi słowy składkę płaciłby pracodawca.  Takie  wsparcie  zadeklarowali także po spotkaniu z NSZZ PW  komendanci  Akademii  Sztuki Wojennej oraz  Akademii Wojsk Lądowych.

Na razie podwyżki  pracowników AMW o 12,2 proc.?

Nie mniej  istotnym problem  do rozwiązania dla  związkowców są zaplanowane na 2024 r. podwyżki dla ok. 1200 pracowników Agencji  Mienia Wojskowego.  Jest to  rządowa agencja  wykonawczą z planem  dochodów  i wydatków  stanowiącym  załącznik do  ustawy  budżetowej na 2024 r.  W aktualnie obowiązującym  planie  finansowym  państwa  przyjęto   podwyżkę  wynagrodzeń o 12,3 proc., czyli  tyle ile zaplanował  w projekcie  ustawy  budżetowej z sierpnia 2023 r. rząd  Mateusza Morawieckiego.

Zmiana  jest możliwa dopiero po  zapowiadanej przez rząd  Donalda Tuska nowelizacji  tegorocznej ustawy  budżetowej. R.Ch.