... ...

Od  lipca  br.   MON  planuje podwyższenie  stawek  żołnierzom  Wojsk Obrony  Terytorialnych  oraz  aktywnej i pasywnej rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe od 7,5 do prawie 20 proc.

Na stronie  Rządowego  Centrum Legislacji  opublikowano  projekt  nowelizacji rozporządzenia  MON  z  28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi (Dz. U. poz. 2850 oraz z 2023 r. poz. 2794). 

Należy  przypomnieć, że  zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 r. polegały   na usztywnieniuy w   stawek  dla żołnierzy  niezawodowych  WOT  oraz  w aktywnej i pasywnej  rezerwie, których  powołano  na ćwiczenia.  Do końca 2022 r.   były one uzależnione  od wysokości  minimalnego  uposażenia żołnierzy  zawodowych.  Np. szeregowy TSW   otrzymywał za dzień służby 2,85 proc. pensji żołnierza zawodowego.  Po zmianach w  2023 r. szeregowy   niezawodowy dostawał 130 zł za każdy dzień ćwiczeń.

Kolejna  podwyżka  stawek nastąpiła od 2024 r.  Wynikała ona  z podpisanego  6 grudnia 2023 r. jeszcze przez  szefa MON  Mariusza  Błaszczaka nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi [DzU, poz. 2850].  Stawki  zwiększyły się  jedynie o 11 zł na dzień ćwiczenia, bez  względu  na posiadany stopień  wojskowy.   Innymi słowy , nie  nadążają  uposażeniami zawodowymi

Obecnie stawka  szeregowego obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. wynosi 141 zł,  starszego szeregowego - 146 zł, kaprala 161 zł,,  plutonowego -  171 zł a porucznika 221 zł  za dzień ćwiczeń.  Gdyby  obowiązywały  zasady  do 2022 r.  stawka  szeregowego żołnierza OT, a  także   aktywnej i pasywnej  rezerwie wyniosłaby 2,85 proc.  najniższego  uposażenia  zasadniczego ( obecnie 6000 zł  brutto), czyli  171 zł,  tj. o  30 zł więcej niż   jest w rzeczywistości.  

 Jeśli  propozycja resortu ON zostanie zaakceptowana, to od 1 lipca  br.  szeregowy  niezawodowy  powołany na ćwiczenia  otrzyma  169 zł, starszy  szeregowy  - 174 zł, plutonowy 198 zł , a  porucznik – 235 zł.

Z uzasadnienia  resortu  ON  wynika, że stawki korpusie  szeregowych  wzrosną od 16,8 proc. do 19,9 proc., dla podoficerów - od 10,3 proc. do 19,7 proc., a dla oficerów do 7,5 proc. w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

Opracowując nową „tabelę stawek uposażenia” uwzględniono w szczególności brak obciążeń w odniesieniu do uposażeń zasadniczych  żołnierzy niezawodowych, a mianowicie brak opodatkowania, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz brak odprowadzania od nich składki zdrowotnej, a także zróżnicowaną wysokość podwyżki uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2024 r. w zależności od grupy uposażenia zasadniczego zajmowanego stanowiska służbowego.

Wysyłając  projekt  rozporządzenia  MON do konsultacji  międzyresortowych,  wiceminister Paweł  Bejda wyznaczył  10 dni  na zgłaszanie  opinii.

 Nowe stawki   wejdą w  życie od 1  lipca  br.  pomimo, że  rozporządzenie   zostanie opublikowane  w Dzienniku Ustaw w  terminie  późniejszym. Ry

zdjęcie: 6 MBOT

                          ***

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy  zawodowych w kwotach dziennych wg stopnia etatowego zajmowanego  stanowiska  i posiadanego  stopnia wojskowego

Lp.

 

Stopień wojskowy

Wysokość stawki w kwocie dziennej

(w zł)

1.      

generał (admirał)

626

2.      

generał broni (admirał floty)

526

3.      

generał dywizji (wiceadmirał)

451

4.      

generał brygady (kontradmirał)

371

5.      

pułkownik (komandor)

331

6.      

podpułkownik (komandor porucznik)

281

7.      

major (komandor podporucznik)

251

8.      

kapitan (kapitan marynarki)

240

9.      

porucznik (porucznik marynarki)

235

10.   

podporucznik (podporucznik marynarki)

232

11.   

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

222

12.   

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

219

13.   

chorąży (chorąży marynarki)

216

14.   

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

206

15.   

starszy sierżant (starszy bosman)

203

16.   

sierżant (bosman)

201

17.   

plutonowy (bosmanmat)

198

18.   

starszy kapral (starszy mat)

195

19.   

kapral (mat)

193

20.   

starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista)

182

21.   

starszy szeregowy (starszy marynarz)

174

22.   

szeregowy (marynarz)

169