... ...

W styczniu  br.  na  rozstanie się z mundurem zdecydowało się  4 565   wojskowych, a w całym 2023 r. -  9 168 żołnierzy  zawodowych  wobec 8 988 w  2022 r.  Do  wojskowej służby  zawodowej   powołano w ubiegłym roku  ponad 25 tysięcy    osób, w tym  15 372 z pasywnej rezerwy  - wynika z informacji przekazanych  portalowi przez Centrum  Informacyjne MON.

 Więcej procentowo szeregowych  i generałów

 Na koniec ubiegłego roku stan ewidencyjny Sił Zbrojnych RP wynosił 134 362 żołnierzy zawodowych wobec 118 340  wojskowych na 31 grudnia 2022 r. (  nie wliczono żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia).  W 2023 r.  udział  oficerów w strukturze osobowej kadry WP zmalał o 1,4 proc. do 22 708 , utrzymaniu  procentowego udział podoficerów  na poziomie 38,9 proc.  oraz zwiększeniu  udział  szeregowych zawodowych z 42,8 proc. do 44,2 proc. – do  poziomu 59 421  żołnierzy w tym  korpusie  osobowym.

 Na koniec 2023 r. służbę pełniło 134  generałów i admirałów  ( 97 na koniec  2021 r.), z tego:

  • generałów – 2,
  • broni – 11,
  • dyw. – 29,
  • brygady – 92.

 Jak informuje Wydział Prasowy Centrum  Informacyjnego MON  wypowiedzenie z dniem 31 stycznia  złożyło  5 generałów, w tym  jeden czterogwiazdkowy  (  Rajmund Andrzejczak, były szef Sztabu Generalnego WP, jeden z stopniu  generała broni ( Tomasz Piotrowski, były dowódca Operacyjny RSZ) oraz trzech  generałów brygady.

W ubiegłym roku w resorcie obrony zwolniono 9 168 żołnierzy zawodowych, natomiast w 2022 r. 8 988 żołnierzy.  Co drugi żołnierz, który  odszedł  z wojska służył  w korpusie szeregowych  zawodowych.  Na koniec 2022  r.   udział zwolnień w tym  korpusie  wynosił 47,1 proc.  Większość odeszła bez nabycia  uprawnień emerytalnych,  zwłaszcza, że  osoby, które rozpoczęły służbę  zawodową po 2013  r. nabywają  uprawnienia emerytalne dopiero po 25 latach służby.   Pozytywnym zjawiskiem  jest  to, że powiększają  zasób  przeszkolonych rezerwistów .

W zeszłym roku  odeszło  również więcej podoficerów (3 433   wobec 3 194  na koniec 2022 r.), ale  za to mniej  oficerów (1 116   wobec 1 561).  MON prognozuje, że według stanu na dzień 23 stycznia 2024 r.  w styczniu  br. z  zawodowej służby wojskowej  odejdzie 4 565 żołnierzy  zawodowych  (663 oficerów, 2394 podoficerów, 1508 szeregowych. W  2023 r.  tylko 17 żołnierzy z zawodowej służby wojskowej  zostało  przeniesionych do rezerwy pasywnej wskutek osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat.Ponad 25 tysięcy  powołań  do służby  zawodowej  

W 2023 r. powołano 25 190 osób do zawodowej służby wojskowej, w tym  1 545 osób do zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia oraz  3 364 do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia.  Ponadto z pasywnej rezerwy do zawodowej służby wojskowej z DZSW powołano 15,372 żołnierzy.

Natomiast do WOT wstąpiło w 2023 r. ponad 13 tys.  żołnierzy obrony terytorialnej.  Na koniec ubiegłego roku w  tej formacji  służyło 35 174 terytorialsów  wobec 31 738  na 31 grudnia 2022 r.  To oznacza, że  z WOT  ubyło  prawie 10 tysięcy żołnierzy WOT, znaczna  część  zasiliła  służbę  zawodową.

W 2023r. szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej  służby wojskowej (DZSW) rozpoczęło 34 844 ochotników. Ponadto na szkolenie specjalistyczne zostało powołanych z pasywnej rezerwy 8.923 ochotników,  czyli ogółem w ramach szkolenia podstawowego, jak i szkolenia specjalistycznego zostało powołanych 43 767 ochotników.

27 dniowe szkolenie podstawowe ukończyło 32 015 ochotników, czyli  w trakcie  czterotygodniowego  kursu  zrezygnowało  8 proc. ochotników.

 Tak znaczny  przyrost  kandydatów  do służby wojskowej  jest rezultatem zmian w systemie rekrutacji oraz dotarcia do osób zainteresowanych służbą wojskową, które wcześniej – z różnych powodów – nie były w stanie przebrnąć przez bariery ze strony wojskowej biurokracji. Tylko w 2023 roku do armii   zawodowej  wstąpiło 2,5 razy  więcej  ochotników niż w całym 2022. R.Ch.

zdjęcie: 16 DZ