... ...

Wypłata  podwyżek  w służbach  MSWiA  jest możliwa  na początku kwietnia, bowiem  27  marca  weszły w życie  rozporządzenia  dotyczące  nowych stawek  uposażeń zasadniczych w Policji, Państwowej  Straży  Pożarnej,  Straży Granicznej  i Służby Ochrony Państwa.  Zaskoczeniem  są niekonkurencyjne  stawki dla kursantów w Policji. W wojsku są  znacznie korzystniejsze.

 Po znacznie dłuższych  konsultacjach   niż  w wojsku, wszystkie  cztery  rozporządzenia    płacowe  obejmujące funkcjonariuszy  zostały  podpisane  25 marca przez szefa  MSWiA,  opublikowane  w Dzienniku  Ustaw dzień później, a weszły w życie  27 marca br.  Warto dodać, że  w resorcie  obrony narodowej  szef  MON  podpisał  nową siatkę płac 16  lutego br. z wyrównaniem – jak w całej sferze  budżetowej – od 1 stycznia br.

Tegoroczna podwyżka  zarówno żołnierzy  zawodowych  jak i funkcjonariuszy wynika  z zapisów tegorocznej  ustawy  budżetowej. Polega w przypadku służb mundurowych  na  podniesieniu  o 20 proc.   kwoty bazowej. Od stycznia tego roku, a nie od marca  jak  było w ubiegłym roku  kwota ta  zwiększyła się z 1.740,64 zł  do 2 088,77 zł.   To  oznacza także wzrost uposażenia zasadniczego oraz  poszczególnych składników mundurowych wynagrodzeń. 

Wzrost uposażeń zależy od kwoty  bazowej  

W poszczególnych służbach podległych MSWiA sposób rozdziału kwot jest jednak różny. W Policji, część podwyżki „wrzucono” w dodatek za stopień, który z wartości kwotowej zamieniono na mnożnik.  W trakcie  konsultacji  międzyresortowej, zastrzeżenia  wniosło  Ministerstwo  Finansów, ale  ostatecznie  stanęło  na  stanowisku MSWiA, uzgodnionym ze  związkami  zawodowymi.

Należy  przypomnieć, że funkcjonariusze ze służb MSWiA, w odróżnieniu od żołnierzy  zawodowych otrzymują   uposażenie   dwuskładnikowe.  W przypadku  policjantów zmienione stawki za stopień, które są   uzależnione od mnożnika  kwoty bazowej.  Celem nowelizacji  rozporządzenia MSWiA    z  6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat [Dz.U z 26.03.2024,poz. 446] było osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20 proc. tj. o 1.359 zł, a ze wzrostem nagrody rocznej  - do 1472 zł brutto.

 Zmiana  stawek dotyczy  załącznika  nr 3 do tego  rozporządzenia.  Na  przykład stawka dodatku  za stopień posterunkowego  wynosi  0,96  krotność  kwoty bazowej, czyli 2005,22 zł, aspiranta – 1.09, czyli 2276,80 zł,  komisarza, 1.15, a generalnego inspektora – 1,35.

 W tej sytuacji każdorazowy wzrost kwoty bazowej spowoduje obligatoryjny przyrost uposażenia zasadniczego, a  w konsekwencji również dodatek z tytułu wysługi lat. Skala zależy od indywidualnego stażu służby oraz wzrostu dodatków do uposażenia. To rozwiązanie powoduje, że   90 proc. średniego uposażenia policjantów będzie powiązanych  z kwotą bazową, co „zautomatyzuje” dokonywanie podwyżek w przyszłości.

 W Policji uposażenia niekonkurencyjne na  najniższych  stanowiskach

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w jednym z wywiadów  dla  mediów zapowiedział  zmiany w systemie system wynagradzania policjantów,  ułatwiające  nabór  do tej formacji, w  której liczba wakatów  przekroczyła  16 tysięcy. To oznacza, że  w Policji  brakuje prawie 15 proc. obecnego stanu etatowego (108 909  stanowisk).  Tymczasem w dwóch pierwszych  miesiącach  z tej formacji  odeszło  ponad 4,1  tysiąca funkcjonariuszy.

Kierownictwo  MSWiA uważa, że  uposażenia w Policji na najniższych stanowiskach są niekonkurencyjne  z wojskowymi, a różnica wynosi  około tysiąca zł.  Najniższe  uposażenie  zasadnicze  szeregowego  zawodowego, a także  elewa z zasadniczej dobrowolnej służby  wojskowej  czy podchorążego  na  I  roku uczelni wojskowej  wynosi   6000 zł.   Tymczasem po podwyżkach w Policji, posterunkowy  za stopień  otrzyma 2005,22 zł, a  jako kursant  - jak wynika z załącznika nr 2 -  zaszeregowany  na najniższym  stanowisku 1,433 krotność  kwoty  bazowej, czyli  2993,20 zł.  W sumie mamy 4998,42 zł. Po zakończeniu  szkolenia  policjant przechodzi  do grupy 2 ze stawką 2,014 krotność kwoty bazowej ( 4206,78 zł), czyli  6212 zł  brutto, bez podatku do 26 roku życia..

Należy przypomnieć, że  wskaźnik w  policji jest identyczny  jak  u żołnierzy   zawodowych  i wynosi  4,43 krotność  tzw. kwoty  bazowej ( 9253,25 zł brutto). Po  przemnożeniu  mamy więc takie  same średnie   uposażenia w tych formacjach  mundurowych. A to oznacza, że  w resorcie  spraw wewnętrznych i  administracji powinny  podnieść  pensje dla  kursantów,  bo wojsko  jest bardziej  konkurencyjne.

W Straży Granicznej  rośnie także dodatek kontrterrorystyczny oraz graniczny

W Straży Granicznej przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1 472 zł. Tak więc łączny wzrost uposażenia od 1 stycznia obejmuje wzrost uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat ok. 785 zł, dodatek za stopień ok. 350 zł, dodatek funkcyjny/służbowy ok. 166 zł oraz pozostałe dodatki ok. 58 zł.  

 W SG wzrośnie też dodatek kontrterrorystyczny oraz graniczny.  Zostaną one podwyższone odpowiednio o 100 zł oraz o 90 zł, tj. z kwoty 500 zł do kwoty 600 zł miesięcznie (dodatek kontrterrortystyczny) oraz z kwoty 450 zł do kwoty 540 zł miesięcznie (dodatek graniczny).

Dwuskładnikowe  podwyżki  w SOP 

W przypadku  funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wzrost kwoty bazowej o 20 proc. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza SOP  wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.706 zł. Z kwoty 1.706 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1.575 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 131 zł.

W nowelizacji   rozporządzenia MSWiA  z  6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa  9 [Dz.U z 26.03.2024, poz. 445] nowe brzmienie  otrzymały załączniki nr 1 i 2 .  Od 1 stycznia 2024 r. zmieniono wysokość  stawek uposażenia zasadniczego wg stopnia służbowego oraz wzrost stawek uposażenia zasadniczego wg stanowiska służbowego.

Podwyższono stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP we wszystkich grupach uposażenia w granicach od 620 zł (w grupie uposażenia 15, tj. na stanowisku kursanta) do 2.140 zł (w grupie uposażenia 01, tj. na stanowisku komendanta), a także podwyższono stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP na wszystkich stopniach służbowych w granicach od 220 zł na stopniu szeregowego do 410 zł na stopniu generała dywizji. Razem ze wzrostem kwoty bazowej większy będzie też m.in. dodatek stołeczny. Ten – od stycznia 2024 – wynosi 658 złotych. 

Wyższe uposażenia  u strażaków o średnio  o 1452 zł

W nowelizacji rozporządzenia MSWiA z  13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej [ Dz.U. z 26.03.2024, poz. 447] zmieniono załącznik nr 1. By uzyskać oczekiwany wzrost (wynieść ma on 1452 złote wraz z nagrodą roczną) w Państwowej Straży Pożarnej podniesiono mnożniki kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia. 

 Przykładowo  zastępca naczelnika wydziału do spraw operacyjnych w komendzie  powiatowej II kategorii, z 12 grupą uposażenia  ma wskaźnik 2,6 krotność  kwoty bazowej, czyli 5430,82 zł brutto. Najniższe stanowisko w PSP  w grupie 1 ma wskaźnik 1,773 ( 3703 zł), a najwyższe  w grupie  20   -  5,737, czyli   11983 zł  brutto.  Od podwyżki w 2024 r. nastąpi wzrost wydatków na nagrodę roczną w 2025 r. przeciętnie o ok. 112 zł na etat miesięcznie.

Nowe stawki powinny  być wypłacone najpóźniej  2 kwietnia br.  R.Ch.