... ...

Tuż przed  zapowiadanym na 29  maja protestem pracowników wojska przed siedzibą  Ministerstwa  Obrony Narodowej  przy ul Niepodległości w Warszawie,  szef   MON podpisał niepublikowaną decyzję  nr 166 MON/DSS  ws. promowania służby wojskowej w jednostkach  organizacyjnych  resortu obrony narodowej. Weszła w życie  od 1 czerwca  br.

Nowe regulacje  stanowią zalecenia dla  jednostek  organizacyjnych  resortu  obrony narodowej oraz pracodawców w sprawie zainteresowanych służbą zawodową oraz Wojskach  Obrony Terytorialnej pracowników  wojska.  W ten sposób   pracownicy  z resortu ON zyskaliby  dodatkowe  pieniądze, co  mogłoby osłabić  protest, zaś MON mógłby  się pochwalić  ekstra  przyrostem  kadry  zawodowej, przybliżającej  do magicznej  granicy 300-tysięcznej  armii.

W  trakcie  poniedziałkowego protestu sprzed tygodnia odbyło się  półgodzinne  spotkanie  przewodniczących sześciu organizacji związkowych z dr. Wojciechem Drobnym, dyrektorem  Departamentu Spraw Socjalnych  i pełnomocnikiem  MON ds. współpracy  ze związkami zawodowym. W tym spotkaniu nie uczestniczyła  NSZZ „Solidarność, z którą rząd prowadzi  osobne  negocjacje  oraz  związek sektora obronnego (w jednostkach  budżetowych  nie mają członków).  Postulaty związkowców   dotyczyły rozpoczęcia negocjacji ws.  zmian tabeli zaszeregowania oraz  podniesienia płacy zasadniczej w I kategorii zaszeregowania pod poziomu  uposażenia szeregowego zawodowego.   Związkowcy zostawili pismo  wzywające do rozpoczęcia  negocjacji  do końca czerwca 

Jak poinformował  nas Zenon  Jagiełło, przewodniczący NSZZ Pracowników  Wojska – delegacja  nie dowiedziała i się  żadnych  konkretów dotyczących propozycji  ministra  obrony. O które  poinformował podczas obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami  Państwa w Nowym Dworze Mazowieckim. Wtedy dyrektor DSS nie pokazał dokumentu, nie podał szczegółów decyzji ministra, nie odpowiedział na pytanie, dlaczego nie była ona konsultowana ze  środowiskiem oraz ze związkami zawodowymi.

Niepublikowaną  decyzję  nr 166 szefa  MON/DSS   umieścił  na Twitterze  jeden z członków  związku  zawodowego. Zdziwiony, że została ona podjęta bez opiniowania, o którym mowa  w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z 8 czerwca 1998 r. (PUZP) z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

Z tej decyzji jest mowa o tym, że szef Centralnego Wojskowego  Centrum rekrutacji ma do 1 lipca przygotować cykl spotkań informacyjnych  z pracodawcami oraz   uzgodnić w dyrektorem  Departamentu Szkolnictwa  Wojskowego  oraz  z dowódcami  rodzajów  sił zbrojnych  roczny program szkoleń pracowników, którzy zgłoszą  chęć  zostania żołnierzem  zawodowym, a także dopuszczenia  możliwości rekrutacji  u pracodawcy.  Należy przypomnieć, że  każdy  pracownik zainteresowany  służą zawodową musi odbyć roczną zasadniczą dobrowolna służbę  wojskową.

Z kolei pracodawcy, u którego  obowiązuje PUZP zalecono  prowadzenie polityki  ułatwiającej wstępowanie do służby wojskowej, w tym ułatwienia udziały w szkoleniach, motywowanie finansowe  i pozafinansowe.  Należy  dodać, że  PUZP nie u wszystkich w  resorcie obrony narodowej, bowiem pojawiły się  wątpliwości dotyczące  interpretacji ustawy o obronie Ojczyzny. Zamieszanie w tej kwestii wprowadziła definicja "pracownika resortu  obrony narodowej" zawarta w art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. 

Ponadto w decyzji nr 166 jest m.in. zalecenie okresowego zwiększenie   wynagrodzenia  o 1000 zł dla tych, którzy  wstąpią dobrowolnie do Wojsk Obrony Terytorialnej na czas  trwania służby, jednak nie dłużej  niż do 31  grudnia 2024 r.  Powstaje  pytanie,  czy te pieniądze  będą  wypłacane jedynie do końca przyszłego roku? a Dodatkowe wynagrodzenia ma być zrekompensowane w planach  finansowych Pracodawcy  zostali także  zobowiązani do  udzielania  dodatkowego urlopu  wynikającego z art. 8  PUZP. 

Zadaniem pracodawcy jest także   występowanie o zmianę stanowiska z cywilnego  na wojskowe w przypadku wyrażenia  przez pracownika  zgody  na powołanie żołnierza zawodowego, po wstępnym uzgodnieniu z dyrektorem  Departamentu  Kadr.

Za koordynację  tych działań ma  odpowiadać  dr Wojciech Drobny, dyrektor  Departamentu  Spraw  Socjalnych.

Nie wiadomo  czy  mając na głowie tak poważne zadanie zlecone  przez szefa  MON dyrektor DSS  znajdzie czas na  rozpoczęcie  rozmów ze związkowcami ws. aktualizacji  stawek w PUZP.  Jeśli  do nich nie  dojdzie  to – jak wynika z komunikatu  ZG NSZZ PW – związkowcy przygotują  delegację około  tysiąca osób, która  w trakcie defilady z okazji Święta Wojska Polskiego  przedstawi sytuację  pracowników wojska. A w dodatku związkowcy  mają „towarzyszyć”  szefowi  MON w terenie i przypominać, że  pracownicy  wojska istnieją  i  domagają  się  godziwej  zapłaty.   Uważają bowiem, że średnie  wynagrodzenie  na poziomie 5700 zł brutto jest  zawyżone.  A ile  w rzeczywistości  zarabiają mają  przypominać paski  o wysokości  ich wynagrodzenia, które mają  być  wysyłane  na adres  ministra  obrony, z przestrzeganiem  oczywiście ustawy  o RODO. R.Ch.

Zdjęcie: NSZZ PW