header portal

 

 

 

środa, 07 sierpień 2019 20:40

MON usuwa bariery przy rekrutacji do wojska

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

W czwartek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia MON sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zasadach naboru na studia oficerskie w akademiach wojskowych oraz przyspieszają rekrutację ochotników do wojsk specjalnych ( Dz. U z 7.08.2019, poz. 1475).

Jest to nowelizacja rozporządzenia z 17 listopada 2014 r. Podpisał ją 25 lipca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Poinformował on o tych zmianach w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu - przy okazji rozpoczęcia nowego etapu kampanii rekrutacyjnej "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". Jak wtedy wyjaśniał szef MON, chodziło o eliminację wszelkich barier biurokratycznych związanych z przystępowaniem do służby wojskowej.

Więcej czasu do zastanowienia dla maturzystów

Zmiany nie są rewolucyjne, ale idą w dobrym kierunku. Do tej pory, kandydaci na pięcioletnie studia stacjonarne musieli zarejestrować się w elektronicznej bazie w jednej z czterech akademii wojskowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca, czyli na wiele tygodni przed maturą. Tymczasem wielu młodych ludzi nie ma pojęcia czy zaliczą egzamin dojrzałości, a ponadto często podejmują oni decyzje o kandydowaniu na studia wojskowe na krótko przed maturą. Dlatego zawsze była spora różnica między liczbą osób zarejestrowanych na koniec marca a tymi, którzy przystępowali do egzaminu do szkół oficerskich. Nie tylko dlatego, że odpadali w trakcie badań lekarskich i psychologicznych.

W nowych przepisach wprowadzono zapis, że rektor -komendant uczelni wojskowej może wydłużyć termin składania wniosku, po uzgodnieniu go z dyrektorami departamentów: Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Kadr. Najbliższy termin powinien być ogłoszony w uchwałach senatów akademii wojskowych dotyczących zasad i trybu rekrutacji w roku akademickim 2020/2021. Musi być także opublikowany na stronach internetowych uczelni oraz w zarządzeniu MON do końca I kwartału 2020 r.

Opłaty wnoszone do dnia rozpoczęcia rekrutacji

Kolejną zmianą jest usunięcie bariery wnoszenia opłaty egzaminacyjnej (na ogół ok. 80 zł) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Taki zapis skutkował brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji osobom, które tej opłaty nie dokonały w określonym terminie. Tym samym, z przyczyn formalnych tracono kandydata, który np. przeszedł badania lekarskie i psychologiczne i posiada udokumentowane predyspozycje do służby wojskowej. W noweli jest zapisy o konieczności wniesienia opłaty najpóźniej do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole oficerskiej lub podoficerskiej..

Należy przypomnieć, że w przyszłym roku akademickim, limit miejsc na pięcioletnich studiach wojskowych wynosi 1411, z tego w Wojskowej Akademii Technicznej – 800, a w Lotnicznej Akademii Wojskowej - 116. Do tej pory kandydaci na pilotów ze zbyt małą liczbą punktów z egzaminu maturalnego podlegli kosztownemu przeszkoleniu lotniczemu, mimo obiektywnego braku możliwości uzyskania wymaganego minimum punktów, pozwalającego na przyjęcie na studia. Teraz ma się to zmienić.

Zmiany przy naborze do wojsk specjalnych

Nowe przepisy mają także ułatwić nabór kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych w wojskach specjalnych. Każdy ochotnik ma przejść selekcję, która sprawdzi predyspozycje fizyczne i psychiczne do służby w tym rodzaju sił zbrojnych. Obecnie żołnierze po zakończeniu kursu mogą być wyznaczani jedynie na stanowiska zabezpieczające, których ilość w wojskach specjalnych jest ograniczona. Z jednej strony znacznie to utrudnia możliwość zagospodarowania absolwentów, a z drugiej zaś nie pozwala na realizowanie realnej potrzeby tych wojsk, którą jest uzupełnianie wolnych stanowisk w zespołach bojowych lub szturmowych.

Ponadto przy naborze do wojsk specjalnych wprowadzono dla żołnierzy zawodowych dodatkowe kryterium weryfikacji wiedzy kandydatów, w zależności od zaistniałych potrzeb. Często o wyniku kwalifikacji decyduje tylko rozmowa kwalifikacyjna, ponieważ bardzo wielu zalicza sprawdzian sprawności fizycznej na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wymagane kwalifikacje językowe. Teraz wymagania mają również zależeć od modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych,,

Należy mieć nadzieję, że przełożeni żołnierzy, którzy chcą spróbować swoich sił w wojskach specjalnych nie będą utrudniać kariery w tym rodzaju sił zbrojnych. Jak na razie priorytetem są Wojska Obrony Terytorialnej, a służba w specjalsach jest traktowana  trochę po  macoszemu. Ostatnie decyzje szefa MON mogą ten wizerunek nieco poprawić.  R.Ch.
Zdjęcie: por. Robert Suchy ( CO MON)
Nowe przepisy >>>

 

Czytany 9124 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 sierpień 2019 05:11

2 komentarzy

  • Link do komentarza olo czwartek, 08 sierpień 2019 12:55 napisane przez olo

    Do autora proszę nie powielać propagandy ministra o jakimś upraszczaniu procedur naboru .. to jakieś kuriozum pisanie o bzdetach, w przypadku opłat że niby kandydat ma z tego powodu jakieś problemy w trakcje rekrutacji , podejrzewam że nie było takich przypadków. Każdy kandydat po egzaminie musi uzupełnić dokumenty w przypadku ich braku, bo zostanie skreślony z listy np. egzaminy są na początku lipca to do końca lipca należy je uzupełnić. Co do terminu w przypadku maturzystów do 31 marca jest to termin utrwalony od lat i niestety jest spowodowany przewlekłą niezależną procedurą badań kandydata. Jeśli kandydat rozpocznie badania w marcu to może po dwóch miesiącach otrzyma orzeczenie o zdolności do służby a co w przypadku odwołań ?? kandydat może się nie wyrobić w czasie nawet z terminem do uzupełnienia dokumentów do końca lipca. Wszystkie RWKL zawalone są wszelkiej maści kandydatami i ledwo wyrabiają, podobna jest sytuacja z badaniami psychologicznymi, jak zapomnisz o terminie badań to znowu czekasz na nowy termin ... za miesiąc? czym później kandydat rozpoczyna badania tym naraża się że może nie wyrobić się w czasie. Egzaminy do uczelni wojskowych odbywają się na początku lipca, wyniki ogłaszane do końca lipca, powołanie do uczelni to już druga połowa sierpnia...

  • Link do komentarza bolo czwartek, 08 sierpień 2019 07:21 napisane przez bolo

    Żadne zmiany i żaden dobry kierunek. Ktoś nie rozumie problemów ... a medialnie ogłasza się rewolucję i wielkie uproszczenie naboru do służby ... Ha ha....

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA