header portal

 

 

 

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
poniedziałek, 12 sierpień 2019 07:10

Awanse w wojsku, czyli tożsamość mało realna

Napisane przez Wolin
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Tuż przed Świętami Wojska Polskiego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie ogłosiło kto zostanie mianowany na stopnie generalskie oraz admiralskie. Nie podano uzasadniania dlaczego wybrano akurat tę piątkę oficerów Wojska Polskiego spośród prawie pięćdziesięciu pułkowników, którzy są obecnie na stanowiskach generalskich. Tożsamości stopnia i stanowiska nie spełniają także najwyżsi rangą wojskowi. Czy tożsamość stopnia i stanowiska jest fikcją, zależną przede wszystkim od dobrej woli przełożonych niż rozsądnej i wyważonej polityki kadrowej w resorcie obrony narodowej?

Trzech nowych generałów

Zaskoczenia nie było, bo nazwiska prawie wszystkich nowo mianowanych oficerów podał kilka dni wcześniej onet.pl. Zostały one wskazane przez ministra obrony narodowej i zatwierdzone – na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP – bez poprawek przez zwierzchnika sił zbrojnych.

Tym razem awansów generalskich jest niewiele. Tyle co w marcu z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Na stopień generała dywizji będzie nominowany m.in. gen. bryg. Sławomir Kowalski, dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego, który służy na tym stanowisku od lipca 2017. Wcześniej był inspektorem rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a poprzednio zastępcą dowódcy Centrum Operacji Lądowych. Drugi z awansowanych generałów dwugwiazdkowych - gen. bryg. Krzysztof Radomski od lipca br. dowodzi 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną. Poprzednio był zastępcą dowódcy tej jednostki; a także przez blisko trzy lata służył w DG RSZ, gdzie był zastępcą inspektora wojsk lądowych. Jak zauważył w tvn24.pl gen. broni rez. Mirosław Różański, były dowódca Generalny RSZ, nie dowodził brygadą, ale w latach 2012-16 był zastępcą dowódcy 1. Brygady Pancernej oraz służył w Iraku.

Na stopień generała brygady mianowany został: pułkownik Artur Jakubczyk, zastępca dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej. Nominacja na wzmocnić kadrowo czwartą, tworzoną dopiero dywizję wojsk operacyjnych. Poprzednio pułkownik dowodził 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznania. W Katowicach nominację generalską oraz buzdygana od ministra obrony odbierze także 57-letni płk pil. Krzysztof Walczak – dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Jest pilotem klasy mistrzowskiej. Przed objęciem w 2015 r. dowodzenia 3. SLT był m. in. szefem zarządu działań lotniczych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień kontradmirała mianowany został komandor Piotr Nieć, który od listopada 2018 r. dowodzi 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża.. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej (1990) oraz m.in. ukończył też podyplomowe studia polityki obronnej w US Naval War College w Newport. Należał do zespołu opracowującego Strategiczny Przegląd Obronny.

Będzie 83 generałów w służbie czynnej

Z informacji przekazanych przez MON wynika, że po 15 sierpnia w służbie czynnej może być 5 generałów broni , 23 generałów dywizji oraz 55 generałów brygady.

Przyjmuje się, że jeden generał powinien przypadać na tysiąc żołnierzy. Mamy armię liczącą ponad 105 tysięcy żołnierzy zawodowych, 4,5 tysiąca kandydatów na żołnierzy, a także ponad 20 tysięcy terytorialsów oraz ponad dwa tysiące ochotników w Narodowych Siłach Rezerwowych. Etatów generalskich jest prawie 130, czyli średnio tyle ile w innych armiach NATO, ale nie znane są kryteria awansowe.

Powstaje pytanie według jakiego klucza są mianowani oficerowie na stopnie generalskie. Obecne nominacje oraz za czasów ministra Mariusza Błaszczaka, czyli z 2 maja, 13 marca czy też z ubiegłego roku (42 nominacje ) dotyczą głównie oficerów liniowych oraz stanowisk w tych obszarach, które można uznać za priorytetowe w resorcie obrony narodowej m.in. WOT, cyberbezpieczeństwo czy też tworzenie nowej dywizji ( druga gwiazdka dla dowódcy). Żadna z propozycji kadrowych obecnego szefa MON nie została odrzucona przez zwierzchnika sił zbrojnych, co zdarzało się poprzedniemu ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi.

Ponadto awanse generalskie nie są tak spektakularne jak za czasów poprzedniego ministra obrony czy też w Straży Granicznej. Nominacje szybkie nie są zresztą dobrze widziane w armii. Dlatego czwartej gwiazdki nie otrzyma pierwszy żołnierz RP, czyli szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, chociaż jest na etacie generała czterogwiazdkowego czy też trzeciej gwiazdki generalskiej nie doczeka się w tym roku dowódca operacyjny rodzajów sił gen. dyw. Tomasz Piotrowski ( obaj nominację otrzymali w ubiegłym roku). Nie jest to zgodne z zasadą tożsamości stopnia i stanowiska, która przyświecała wprowadzeniu nowej polityki kadrowej wraz z nową pragmatyką od 2004 r. Ale od przyjętych wówczas zasad kadrowych niewiele zostało, poza jednoskładnikowym uposażeniem. W rezultacie nie mamy generała czterogwiazdkowego, co ma istotne znaczenie w kontaktach międzynarodowych, chociaż kilka lat temu mieliśmy ich dwóch.

Wdzięczni politykom

Awanse w dużym stopniu zależą od polityków, od ich zaufania do oficerów. Mogą oni tworzyć etaty generalskie pod potrzeby konkretnego żołnierza lub likwidować je. Dlatego wdzięczność niektórych generałów jest tak duża, że tracą poczucie rozsądku i przyzwoitości wobec byłych ministrów. Klasycznym tego przykładem było opublikowanie przez Super Express zdjęcie z uroczystości 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy to kilku generałów salutowało Antoniemu Macierewiczowi.

Nie jest już ministrem obrony narodowej, a więc zgodnie z pkt. . 36 "Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP", nie powinny oddawać honorów byłemu szefowi MON. Ale kto ostatnio przejmuje się regulaminem wojskowym, instrukcją HEAD czy też konstytucją RP.

Problem z tożsamością stopnia wojskowego i stanowiska jest mniejszy wśród oficerów starszych, bo na ogół mianowanie na wyższe stanowisko wiąże się z automatyczną nominacją na wyższy stopień wojskowy. Z informacji przekazanych z Centrum Operacyjne MON wynika, że w tym roku nie były realizowane – na podstawie art. 42 d ustawy pragmatycznej wyznaczenia na stanowiska służbowe wyższe o dwa stopnie wojskowe i więcej. Należy dodać, że w tym trybie zostało wyznaczonych w 2018 r. na stanowiska o zaszeregowaniu: major - 5 żołnierzy, podpułkownik - 5 żołnierzy oraz pułkownik - 9 żołnierzy.

Zrozumiałe kryteria awansowe u szeregowych i oficerów młodszych

Bardziej przejrzyste i zrozumiałe zasady kadrowego awansu obowiązują u szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych. Zgodnie z decyzją szef MON nr w sprawie limitu awansowego w 2019 r., która weszła w życie od 26 lipca br. wszyscy szeregowi zawodowi , podoficerowie oraz młodsi oficerowie będą mogli być awansowani z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Narodowego Święta Niepodległości. Pod warunkiem, że spełniają wymagania ustalone w pragmatyce. Niektórzy nawet szybciej, jeśli w ostatniej opinii służbowej otrzymali ocenę wzorcową.

Oznacza to, że zmiana zaszeregowania do kolejnego wyższego stopnia wojskowego może nastąpić:
• w przypadku oficerów młodszych (art. 40 ust. 3 ustawy pragmatycznej) – po upływie co najmniej trzech lat zajmowania stanowiska w posiadanym stopniu wojskowym oraz uzyskaniu ogólnej oceny co najmniej bardzo dobrej w ostatniej opinii służbowej;
• w przypadku podoficerów (art. 40 ust. 2 ustawy pragmatycznej) - po upływie co najmniej trzech lat zajmowania stanowiska w posiadanym stopniu wojskowym oraz uzyskaniu ogólnej oceny co najmniej bardzo dobrej w ostatniej opinii służbowej;
• w przypadku szeregowych (art. 42 ust. 1 ustawy pragmatycznej) - po upływie co najmniej pięciu lat zajmowania stanowiska w posiadanym stopniu wojskowym oraz uzyskaniu ogólnej oceny co najmniej bardzo dobrej w ostatniej opinii służbowej.

Diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach. Awansu nie otrzymają starsi szeregowi bez ukończonego kursu podoficerskiego, a także plutonowi i młodsi chorążowie, jeśli nie zaliczą kursu kwalifikacyjnego funkcjonującego w systemie szkolenia doskonalącego żołnierzy zawodowych. Na awans nie powinny mieć wpływ inne przesłanki takie jak: okres wypowiedzenia czy też zwolnienia lekarskie, ale już wszczęte postępowanie karne czy dyscyplinarne już tak - może mieć wpływ na końcową ocenę z opiniowania służbowego i dalszą karierę zawodową.

Spore emocje budzą awanse wśród podoficerów starszych, zwłaszcza w kontekście planów resortu obrony narodowej wzmocnienia tego korpusu i utworzenia stanowisk starszych podoficerów dowództw na szczeblu batalionu i dywizjonu. To może oznaczać nieliczne awanse. Sytuacja może przypominać rok 2004 r. , kiedy to zlikwidowano korpus chorążych. Dlatego zespół powołany decyzją szefa MON z 5 marca 2019 r. nie spieszy się z przedstawieniem koncepcji ministrowi obrony narodowej.

Z informacji przekazanych przez CO MON wynika, że aktualnie trwają analizy rekomendacji oraz praca nad rozwiązaniami i ich wdrożeniem. Przewodniczący zespołu zobowiązany jest do przedstawienia szefowi MON propozycji do końca bieżącego roku, czyli już po wyborach parlamentarnych. Emocje teraz trzeba wyciszać. 

Wolin
Zdjęcie: st. szer. Wojciech Król

Czytany 9027 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 sierpień 2019 08:24

28 komentarzy

 • Link do komentarza słuzba czwartek, 15 sierpień 2019 17:03 napisane przez słuzba

  do placek faktycznie lipa a przecieki byly ze prezydent oglosi podwyzke w 2020r a tu znowu policja dostanie a my wiadomo nic oj srogo nam dokopali oj srogo

 • Link do komentarza Placek czwartek, 15 sierpień 2019 12:51 napisane przez Placek

  Lipa, nie będzie podwyżki w 2020?

 • Link do komentarza żołnierz22 środa, 14 sierpień 2019 20:52 napisane przez żołnierz22

  Dziwny, chyba pierwszy raz nie awansowanie żołnierzy z zaległymi urlopami. Ktoś to możne wyjaśnić?

 • Link do komentarza bordowy Berecik środa, 14 sierpień 2019 18:16 napisane przez bordowy Berecik

  kto jest za tym by nie robić z szeregowców oficerów?
  Powrót do przeszłości. My oficerowie po elitarnych uczelniach nie cenimy zawsze to będzie 2 kategoria oficera

 • Link do komentarza Bogusław środa, 14 sierpień 2019 11:40 napisane przez Bogusław

  Co z zniesieniem służby kontraktowej? O tym nikt nie mówi.

 • Link do komentarza Emil środa, 14 sierpień 2019 07:30 napisane przez Emil

  Jestem 8 lat plutonowym opinia 5 wf 5 .są wolne etaty sierżanta ale awansowac nie można bez kursu który jest do niczego zupełnie nie potrzebny.ma ktoś podobne problemy?

 • Link do komentarza Geriatr z Revii wtorek, 13 sierpień 2019 12:19 napisane przez Geriatr z Revii

  Zgodnie z art 31 ust 3 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2019 r., poz. 330), żołnierzy zawodowych wyznaczanych na stanowiska "generalskie" nie mianuje się obligatoryjnie do stopnia generalskiego.
  Natomiast co do kryteriów doboru dlaczego ten jest mianowany, a nie inny, to niestety wolna amerykanka.

 • Link do komentarza Żołnierz wtorek, 13 sierpień 2019 10:16 napisane przez Żołnierz

  Nawet spełniając wymagania podane przez ministra awansu niema. Dowódcy JW widocznie mają gdzieś wytyczne ministra liczą się ich własne widzimisię lub nie.

 • Link do komentarza słuzba wtorek, 13 sierpień 2019 10:04 napisane przez słuzba

  do kris chyba w pierwszej grupie emeryckiej nie osmieszaj sie

 • Link do komentarza Trener wtorek, 13 sierpień 2019 08:25 napisane przez Trener

  Ja mogę spróbować wf zdać 1gruoie ale po co ja nawet medalu nie mam a spełniam wymagania a służby mam 30prawie

 • Link do komentarza kris wtorek, 13 sierpień 2019 07:38 napisane przez kris

  mam 36 lat służby zapraszam na egzamin z WF zdajemy w I grupie wiekowej ja też jeżli będe gorszy od ciebie ide do cywila ok

 • Link do komentarza ZeusMON wtorek, 13 sierpień 2019 07:13 napisane przez ZeusMON

  Jeśli dowódca nie awansuje żołnierza spełniającego kryteria awansu to proszę taką sprawę kierować do departamentu MON. Pozdrawiam.

 • Link do komentarza Kapitan wtorek, 13 sierpień 2019 07:05 napisane przez Kapitan

  Wiecie coś o podwyżkach w armii w przyszłym roku?

 • Link do komentarza ŻZ wtorek, 13 sierpień 2019 06:21 napisane przez ŻZ

  Do Bako: decyzja o awansie należy do Dowódcy. Takie jego prawo.
  Pytanie powinno być inne: dlaczego ocenę 6 wystawia się komuś kto nie ma 5 z wf ? Przecież to ma być żołnierz wzorowy ! W każdym obszarze.
  Zacznijmy się rzetelnie a nie po kolesiowsku opiniować to nie będzie niejasności przy awansach.

 • Link do komentarza adam wtorek, 13 sierpień 2019 05:59 napisane przez adam

  Bako "sąd sądem ale sprawiedliwość ma być po naszej stronie" skoro Dowódca tak wymyślił to tak ma być i hui ( osobiście Ci radzę jak chcesz dalej w spokoju służyć to odpowiadaj tak jest i rób co tam sobie Dowódca i jak wymyśli ) ale to tylko moje zdanie pozdrawiam

 • Link do komentarza Bako poniedziałek, 12 sierpień 2019 19:48 napisane przez Bako

  A Chyba cos jest nie tak bo w niektorych jednostkach nawet Ci co spelniaja wymagania nie otrzymali awansu czy to jest zgodne z Decyzją Ministra .Jezeli zolnierz mial 6 z opini i nie dostal awansu a spelnial kryteria bo Dowodca wymyslil sobie oceny z wfu z w ostatnich dwoch lat ma byc 5. Zolnierz mial w 2017 roku - 5 z opini w 2018 - 6 z opini 4 z wfu i w 2019 - 5 z wfu i nie otrzymal awansu gdzie ustawowo mu przyslugiwala poniewaz byl w stopniu ponad 2 lata a z ostatniego opiniowania mial 6. Czy to jest zgodne z Decyzja Ministra bo Dowódca wymyslil sobie branie pod uwage wfu.Prosze o opinie.

 • Link do komentarza Bordowy berecik poniedziałek, 12 sierpień 2019 19:03 napisane przez Bordowy berecik

  Dzieciaka to Ty juz pewnie sam wysłałeś do Monu! :] a tak na poważnie to wszyscy wiedzą że chorazowie zdają egzamin z wfu dzwoniąc do Cześka z hali żeby wpisał czwóre...
  Sam byłem szeregowym który dopiero po 10 latach mógł pójść na szkołę pdf. Między czasie robiłem studia i magistra, teraz objalem etat d-cy plutonu i jeśli ktoś mi powie, że przez 25 lat doszedł do chor. I ma pretensje, że inni zarabiaja więcej to świadczy tylko o tym, że mon im życie uratował... Wystarczy tylko samozaparcie, ambicje i dać z siebie więcej niż minimum! Ale jeśli nie którzy przychodzą do pracy po to żeby rozładować telefon to pozniej tacy najwięcej narzekają!

 • Link do komentarza St.chor.szt poniedziałek, 12 sierpień 2019 15:58 napisane przez St.chor.szt

  Do Bordowy Berecik
  Jak chcesz zobaczyć jak st.chor.szt.zalicza egzamin z WF to zapraszam pokaże tobie dzieciaku jak to powinno wyglądać

 • Link do komentarza służbista poniedziałek, 12 sierpień 2019 14:56 napisane przez służbista

  do Xyz dlatego ze dales du py na wf i dostales 3 a przepraszam jeszcze sa tacy co dwa miesiace temy gadali wrecz sie podniecali po co mi wiecej niz 3 skoro(podniesli normy z wf) a teraz placz ze nie dostanie awansu he he nawet mi was nie zal

 • Link do komentarza Xyz poniedziałek, 12 sierpień 2019 14:08 napisane przez Xyz

  A czemu w naszej JW awans na 15.08 dostają tylko Ci co mają ocenę 4 z w-f i powyżej choć mają co roku 5 z opini?

 • Link do komentarza Bordowy berecik poniedziałek, 12 sierpień 2019 13:43 napisane przez Bordowy berecik

  Do Witek:
  Taki chor. Z 25 letnią wysługą nie robi nic oprocz picia kawy! Chciałbym zobaczyć jak taki chorąży wf zdaje.... Kopiujesz w każdym artykule ten sam komentarz, a do drugie młody ppor. Ktory byl wczensiej szeregowy to przeważnie żołnierz z wysługą ok. 10 lat, tak więc na takich chor. Ja TY chyba już czas zeby odejść na emeryturę.... Tylko jak Ty się Odnajdzesz w cywilu...??

 • Link do komentarza Strazak ochotnik poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:00 napisane przez Strazak ochotnik

  Trepy za ta robate co wykonujemy to nam powinni obnizyc, a dac strazakom.pozdrawiam mjr z WAT

 • Link do komentarza witek poniedziałek, 12 sierpień 2019 11:59 napisane przez witek

  By sytuacja się poprawiła powinny być zmodyfikowane siatki płac.
  To jest nieporozumienie by młody ppor. lub por. zarabiał więcej od chorążego z 25 letnią wysługą w dodatku były szeregowy.
  Chcąc zachować wysokiej klasy specjalistów spośród pdf należałoby podnieść tak pensję by nie opłacało się zmieniać korpus.

 • Link do komentarza adam poniedziałek, 12 sierpień 2019 11:12 napisane przez adam

  służbista " podwyzek nie bedzie miales w tym roku jedna to ci wystarczy" z jakiego ciemnogrodu pochodzisz chłopczyku???? bo to podwyzka nie bardzo adekwanta do rynku pracy cywilnej i raczej nie przyciagnie nam swiezei krwi

 • Link do komentarza służbista poniedziałek, 12 sierpień 2019 09:09 napisane przez służbista

  podwyzek nie bedzie miales w tym roku jedna to ci wystarczy

 • Link do komentarza tadek poniedziałek, 12 sierpień 2019 08:24 napisane przez tadek

  Fabryki oficerów czyli desant Macierewicza na Wojsko Polskie. Raport OKO.press o czystkach w armii. Operacja jest szybka i szeroko zakrojona, ma tylko jeden cel. Doprowadzić do nieodwracalnych zmian w Wojsku Polskim. Korpus oficerów młodszych zasilać będą cywile; magistrowie i inżynierowie, dobrzy katolicy przepojeni patriotyzmem a la PiS, którzy szlify oficerskie zdobędą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Przypadnie im rola politycznych nadzorców w armii. https://oko.press/fabryki-oficerow-czyli-desant-macierewicza-wojsko-polskie-raport-oko-press-o-czystkach-armii/

 • Link do komentarza Podoficer poniedziałek, 12 sierpień 2019 08:20 napisane przez Podoficer

  "Spore emocje budzą awanse wśród oficerów starszych, zwłaszcza w kontekście planów resortu obrony narodowej wzmocnienia tego korpusu i utworzenia stanowisk starszych podoficerów dowództw na szczeblu batalionu i dywizjonu"

  chyba chodzi o podoficerów starszych?

  Co do komentarza powyżej odnośnie podwyżek to jak najbardziej będą :)

 • Link do komentarza żolnierz poniedziałek, 12 sierpień 2019 07:41 napisane przez żolnierz

  czy na 15 sierpnia będą ogłoszone jakieś podwyżki dla żołnierzy?

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA