header portal

 

 

 

wtorek, 10 wrzesień 2019 20:23

Organy przedstawicielskie – niedoceniona instytucja przedstawicielska żołnierzy

Napisane przez Mykonos
Oceń ten artykuł
(6 głosów)

 

 

W związku z upływającą kadencją organów przedstawicielskich, w jednostkach wojskowych trwają wybory przedstawicieli żołnierzy zawodowych. Organy przedstawicielskie pełnią bardzo ważną rolę w Siłach Zbrojnych. Zebrania w jednostkach wojskowych, odrębne dla korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych, wybierają ze swego składu mężów zaufania i ich zastępców na trzyletnią kadencję. Do ich głównych zadań należy obrona praw żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego.

Struktura organów przedstawicielskich w Siłach Zbrojnych RP

Funkcjonowanie organów przedstawicielskich w Siłach Zbrojnych RP stanowi istotny element polityki społecznej realizowanej w resorcie obrony narodowej. Organy przedstawicielskie są jedyną instytucją w SZ RP, która reprezentuje wszystkie korpusy kadry zawodowej: oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych.

Tworzą je:
• zebrania oficerów, zebrania podoficerów i zebrania szeregowych zawodowych – na szczeblu jednostki wojskowej. Organem wykonawczym zebrania jest wybrany w poszczególnym korpusie zawodowym w tajnym głosowaniu mąż zaufania, który funkcję tę wykonuje społecznie (kadencja trwa 3 lata). Ponadto wybrani przez zebrania: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych mężowie zaufania tworzą przedstawicielstwo żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej. Zakres zadań tych organów ograniczony został do ochrony praw żołnierzy na szczeblu jednostki wojskowej.
• zgromadzenia mężów zaufania korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych – na szczeblu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (oddzielnie dla rodzajów sił zbrojnych), Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz w Ministerstwie Obrony Narodowej (tylko Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych). Organem wykonawczym zgromadzenia jest wyłoniony w tajnym głosowaniu dziekan właściwego korpusu zawodowego. Pełni on swoją funkcję na etatowym stanowisku. Do zadań zgromadzenia należy reprezentowanie interesów żołnierzy zawodowych oraz zbieranie i analizowanie problemów istotnych dla właściwego środowiska wojskowego.
• na szczeblu MON - Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, który tworzą dziekani korpusu oficerów zawodowych. Organem wykonawczym Konwentu jest, wybrany w tajnym głosowaniu, przewodniczący Konwentu Dziekanów, pełniący służbę na etatowym stanowisku.

Dodatkowo na szczeblu MON funkcjonują Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych i Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych. Ich organami wykonawczymi są odpowiednio przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych oraz Przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych, którzy reprezentują żołnierzy zawodowych odpowiedniego korpusu przed właściwym sekretarzem/podsekretarzem stanu.

Zgłaszanie spraw

Każdy żołnierz może bezpośrednio – z pominięciem drogi służbowej – zwrócić się do organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych właściwego korpusu zawodowego. Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych działają wyłącznie w zakresie posiadanych uprawnień, stąd też nie rozstrzygają spraw, które leżą we właściwości sądów czy prokuratury.

Sprawy pozostające we właściwości dowódcy jednostki wojskowej winny być zgłaszane do męża zaufania korpusu zawodowego.

Sprawy wymagające interwencji dowódcy Generalnego RSZ, dowódcy Operacyjnego RSZ, Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, dyrektorów departamentów MON, winny być zgłaszane przez mężów zaufania korpusu zawodowego do właściwego dziekana, celem dalszego procedowania.

Jeżeli sprawy wymagają interwencji kierownictwa MON winny być zgłaszane przewodniczącemu Konwentu Dziekanów bądź właściwemu przewodniczącemu kolegium dziekanów.

Prawo występowania do szefa MON posiada wyłącznie przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Po zakończeniu sprawy zainteresowany żołnierz jest informowany o jej rozstrzygnięciu, o ile nie uczestniczył w tym procesie.

Należy podkreślić, że organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych nie podejmują spraw przekazywanych anonimowo.

Organy przedstawicielskie jako instytucja przedstawicielska kadry zawodowej

Charakter organów przedstawicielskich oraz ich miejsce w siłach zbrojnych określa przede wszystkim ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Żołnierze zawodowi za pośrednictwem swoich organów przedstawicielskich mają możliwość wyrażania i reprezentowania zarówno swojego stanowiska w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, aktywnej obrony swoich praw, jak i praw środowiska wojskowego.

Organy przedstawicielskie, będące obecnie jedyną instytucją, której charakter i funkcjonowanie uregulowane jest już w wojskowej ustawie pragmatycznej, powinny być jednym z ważniejszych głosów wysłuchiwanych przez wyższych przełożonych w sprawach m.in. dotyczących warunków pełnienia służby oraz zabezpieczenia socjalnego.

Nie ulega wątpliwości, że właściwymi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek wojskowych, w tym kadrowych i przeszeregowań, są dowódcy poszczególnych szczebli dowodzenia, w granicach określonych prawem.

Organy przedstawicielskie kadry spełniają wobec dowódców funkcję pomocniczą o charakterze opiniodawczo-doradczym, wynikającą z ocen i potrzeb środowiska. I to ich opinią winni kierować się dowódcy poszczególnych szczebli przy podejmowaniu różnego rodzaju spraw , w szczególności dotyczących warunków pełnienia służby oraz zabezpieczenia socjalnego.

Mykonos

zdjęcie: st. chor. sztab. Rafał Mniedlo ( 11 LDKP)

Czytany 3406 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 wrzesień 2019 14:42

10 komentarzy

 • Link do komentarza MarWoj środa, 18 wrzesień 2019 11:26 napisane przez MarWoj

  Kilku z Was pisze o "przydupasie", "człowieku z przypadku" oraz innych "przymiotach" Męża Zaufania. Jeśli nie chcecie, aby to był właśnie taki człowiek to wybierzcie właściwego człowieka, którego cechować powinno maksimum empatii i przynajmniej minimum dyplomacji. To od Was zależy kto nim zostanie. Jeżeli wybierzecie tylko dla "draki" to taki efekt w rezultacie osiągnięcie.

 • Link do komentarza Ja piątek, 13 wrzesień 2019 05:37 napisane przez Ja

  jaka polityka kadrowa !? przeszkoleni ludzie ? buahhahahah. etaty w większości przypadków obsadzane po znajomości . realia jw nie wymysły !

 • Link do komentarza Grzegorz czwartek, 12 wrzesień 2019 03:27 napisane przez Grzegorz

  Do Pdf - a co Ty wiesz o pracy S-1 że tak piszesz. Może masz złe doświadczenia, albo kiedyś kadruy Ciebie źle zaopiniowały-a może ta opinia była po prostu słuszna. Nie osądzaj ludzi, spójrz na siebie. Ile Ty czasu spędzasz na zajęciach w polu, na poligonie.

 • Link do komentarza Portos środa, 11 wrzesień 2019 20:11 napisane przez Portos

  Pdf - kadry zawsze były merytorycznie odpowiedzialne za sprawy z zakresu polityki kadrowej, a to ze dowódca podpisuje nie ma znaczenia dla zakresu ich odpowiedzialności. Tak samo działa to w przypadku innych sekcji. Twoje wypowiedzi świadczą albo o tym ze nie wiesz jak działają instytucje takie jak jw i podział zadań albo masz na celu umniejszenie roli kadrowców jedynie do wpinania do teczek. Koniec. Kropka.

 • Link do komentarza Pdf środa, 11 wrzesień 2019 19:26 napisane przez Pdf

  Do Portos:
  Organa kadrowe nie są od opiniowania tylko od "obróbki kwitów". Patologią jest to, że starają się na wszystko wpływać, nie ponosząc jednocześnie żadnej odpowiedzialności bo to Dowódca podpisuje na końcu. To, że mają dostęp do wszystkich teczek nie znaczy, że są w stanie zawsze najlepiej doradzić Dowódcy kto gdzie się nadaje. Tego nie ocenia się zza biurka w S-1. A przecież kadrowców próżno szukać na zajęciach w polu, poligonie czy dyżurach na sprzęcie.
  Mąż zaufania nie podlega Dowódcy ? A komu wg Ciebie ? Przecież w JW to funkcja nieetatowa więc może podlegać nawet podoficerowi młodszemu.

 • Link do komentarza Portos środa, 11 wrzesień 2019 16:57 napisane przez Portos

  Do aaaa- pomocnicy ds podoficerów opiniować m.in. sprawy kadrowe?? Od tego są sekcje personalne gdzie są osoby przeszkolone w kwestii polityki kadrowej i mające doświadczenie w danej materii. Ponadto ci pomocnicy nigdy nie wyjdą pod szereg bo podlegają bezpośrednio dowódcy, natomiast mężowie zaufania nie.

 • Link do komentarza Rez środa, 11 wrzesień 2019 15:46 napisane przez Rez

  Mistrzostwo to wykonywanie obowiązków starszego podoficera dowództwa oraz męża zaufania przez jednego osobnika.

 • Link do komentarza antek środa, 11 wrzesień 2019 13:17 napisane przez antek

  Po prostu potrzeba w armii podobnie jak w MSWiA i innych armiach NATO/UE Niezależnych Związków Zawodowych, a nie fikcyjnych przedstawicieli, przydupasów dowódców którzy dbają tylko o własny i swojego pryncypała tyłek.

 • Link do komentarza aaaa środa, 11 wrzesień 2019 11:14 napisane przez aaaa

  Jakie organy przedstawicielskie?W jw nawet nie wiadomo kto jest np. mężem zaufania pdf. bo w żadnych sprawach dotyczących żołnierzy nikt go o zdanie nie pyta ,a także taka osoba nie organizuje żadnych spotkań z żołnierzami to skąd ona ma wiedzieć o jakichkolwiek problemach kadry. To jest fikcja i tylko propaganda.Np. dla podoficerów powinni pomocnicy d-cy ds podoficerów pomagać ,opiniować sprawy kadrowe,podpowiadac dla d-cy rozwiązania dotyczące podoficerów, a w praktyce dbają tylko o swoje sprawy i "włażenie w d..." dowódcom .Dopóki nie będzie organów przedstawicielskich z prawdziwego zdarzenia to nikt o sprawy żołnierzy nie zadba(a o swoje sprawy musisz dbać sam niestety).

 • Link do komentarza Pdf środa, 11 wrzesień 2019 07:26 napisane przez Pdf

  Rozumiem, że wybrany, często dla draki, przypadkowy i nieetatowy mąż zaufania powinien być głównym doradcą dowódcy w kwestiach polityki kadrowej, szkolenia czy dyscypliny?
  Przecież to odpowiednik przedstawiciela związku zawodowego w cywilnej firmie. Nigdy nie będzie obiektywny bo ma wręcz obowiązek zanosić do dowódcy wszelkie problemy i żale. Nigdy nie przedstawi propozycji, która mogłaby być źle odebrana, niewygodna czy niepopularna nawet gdyby była całkowicie słuszna i konieczna!

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA