header portal

 

 

 

niedziela, 29 wrzesień 2019 18:44

MON (nie) odpowiada jak zabezpieczył interes PGZ ws. BSP "Orlik"

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Po dwóch miesiącach Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało na interpelację nr 32841 posła Krystiana Jarubasa w sprawie realizacji przez PGZ zamówienia na dostawę 8 Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu o kr. "Orlik" za kwotę prawie 800 mln zł. 

PGZ zaoferowała system PGZ-19R, przy czym zamówienie udzielono tej firmie w trybie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP), oczekując niezależnej od koncernów zagranicznych produkcji systemów w polskich zakładach. Minister obrony narodowej zablokował nawet w tym postępowaniu udział polskich spółek prywatnych, aby móc kontrakt zlecić bezpośrednio do nadzorowanej przez siebie PGZ. Uznano, że dla tak ważnego zamówienia wojskowego kupiona technologia powinna być pod kontrolą państwa.

W ostatnim okresie opinia publiczna została jednak poinformowana, że w celu realizacji dostaw dla polskiej armii bezzałogowych statków powietrznych Orlik, kluczowe elementy do produkcji zaoferowanego systemu PGZ-19R mają być produkowane przez przedsiębiorców zagranicznych. Chodzi przede wszystkim o 47 głowic elektrooptycznych MX-8 produkcji zagranicznej, które PGZ zamówiła w firmie pośredniczącej Drabpol.

W związku z tym poseł PSL w II połowie lipca br. zwrócił się z kilkunastoma szczegółowymi pytaniami do szefa MON. Najważniejsze z nich dotyczyły:

• Wyeliminowania w postępowaniu na dostawy systemów bezzałogowych Orlik polskiej spółki WB Electronics SA z Ożarowa Mazowieckiego, którą Polski Fundusz Rozwoju dokapitalizował kwotą 128 mln zł, a więc Skarb Państwa. Jednocześnie PGZ, która otrzymała to zamówienie wydaje dziesiątki milionów złotych z polskiego kontraktu na technologie zagraniczne, a do tego przez pośredników, 

• Pytania czy prawdą jest, że z chwilą zlecenia zamówienia bezpośrednio do PGZ, resort obrony narodowej zwiększył wartość tego zadania o 100 proc. Proszę o wyjaśnienie, kiedy dokładnie i na czyj wniosek zwiększono środki na zadanie Orlik i kiedy zapadła decyzja o wyznaczeniu byłego wiceministra obrony narodowej Sebastiana Chwałka na wiceprezesa PGZ?

• Wywiadu prezesa należącej częściowo do Skarbu Państwa spółki WB Electronics, który oświadczył, że gdyby jego spółka została dopuszczona do postępowania na dostawy systemów Orlik, to oferta jego firmy wyniosłaby o nawet 400 mln mniej niż oferta PGZ. W związku z tym poseł prosi o wyjaśnienie sytuacji, w której Skarb Państwa mógł stracić kilkaset milionów ztych,

• Odpowiedzi na pytanie czy kupując od pośrednika zagranicznego głowice elektrooptyczne do systemów Orlik, PGZ pozyskała kody źródłowe oprogramowania wbudowanego w głowice?

•  Zabezpieczenia dostawy oraz serwisu systemów Orlik w sytuacji gdy kluczowy element w postaci głowicy jest produkowany przez podmiot poza kontrolą polskiego rządu,

• Informacji, że w latach 2016-2018 polskie spółki wyeksportowały około 100 podobnych głowic o nazwie GS3 dla samolotów o masie 45 kg, a najnowsza wersja głowicy o nazwie GS4 jest obecnie montowana w bezzałogowych statkach powietrznych FlyEye użytkowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej. W związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego nadzorowana przez szefa MON spółka PGZ, zamiast wydawania kilkudziesięciu milionów złotych na zagraniczne głowice i pośrednika, nie zainwestowała tych środków w rozwój polskiej głowicy elektrooptycznej?

• Odpowiedzi na pytanie, dlaczego PGZ kupiła głowice do samolotu Orlik przez pośrednika-spółkę Drabpol, a nie bezpośrednio?

• Czy prawdą jest, że cena zagranicznych głowic do systemów Orlik dostarczana przez pośrednika do PGZ może być nawet kilka milionów wyższa niż gdyby zakupu dokonała PGZ bezpośrednio od producenta?

Odpowiedzi w imieniu szefa MON udzielił Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Przypomniał, że postępowanie w sprawie nabycia Bezzałogowego Systemu Powietrznego klasy taktycznej krótkiego zasięgu o kr. "Orlik" nastąpiło na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233 – PIBP).

Sformułowano wymagania podmiotowe, służące ochronie PIBP, jakie musi spełniać wykonawca tych zadań. Zdaniem wiceszefa MON zastosowanie przyjętych kryteriów tej ochrony dla rzeczowego zamówienia gwarantuje zabezpieczenie interesu państwa w sposób właściwy. Procedura oceny występowania PIBP ma charakter niejawny.

Jednocześnie wiceminister Skurkiewicz poinformował, że szczegółowe kwestie dotyczące dostawy systemów bezzałogowych ORLIK normuje umowa zawarta pomiędzy MON a PGZ SA. Ry

 

Czytany 176 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 29 wrzesień 2019 19:09

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA