header portal

 

 

 

wtorek, 01 październik 2019 15:51

Inaugurację roku akademickiego w WAT rozpoczęło ok. 9,5 tysiąca studentów

Napisane przez WAT
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

We wtorek, 1 października w Warszawie szef MON Mariusz Błaszczak wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas uroczystości ślubowania minister wręczył studentom i podchorążym indeksy.

Nowy rok akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęło dziś prawie 9 500 studentów. Do nauki przystąpiło niemal 900 studentów wojskowych i 2000 studentów cywilnych. Szef MON zwrócił uwagę, że 5 lat temu limit miejsc w Wojskowej Akadami Technicznej wynosił 264 miejsca. W tym roku limit w przypadku WAT wynosi 889 miejsc.

 

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego oraz wystąpienie rektora-komendant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. Po przywitaniu gości rektor nawiązał do misji i strategii Akademii. „Konstytucja dla nauki uzależnia wiele możliwości uczelni od wyników ewaluacji badań naukowych. Prowadzenie badań w trzech dziedzinach i siedmiu dyscyplinach, w których mamy uprawnienia do nadawania stopni naukowych daje nam szansę uzyskania statusu uniwersytetu badawczego. Będziemy dążyć do tego, aby co najmniej połowa dyscyplin Wojskowej Akademii Technicznej uzyskała kategorię A, a pozostałe B+” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Silną stroną Akademii zawsze był poziom naukowy i działalność badawcza. „W minionym roku kadra naukowa Akademii opublikowała ponad 500 artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, w tym 260 z tzw. listy filadelfijskiej. Rozpoczęto realizację 72 nowych projektów finansowanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020. Obecnie w Akademii realizowanych jest łącznie 266 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Powołaliśmy pierwszą wśród uczelni mundurowych Szkołę Doktorską” – wyliczał sukcesy naukowe rektor-komendant WAT.

W głównej części uroczystości doktoranci i studenci rozpoczynający naukę złożyli uroczyste ślubowanie. Dwunastu studentów, w tym jeden doktorant szkoły doktorskiej, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, otrzymało symboliczne indeksy. Uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów trzynastu nowo mianowanym doktorom habilitowanym, a ślubowanie doktorskie złożyło 63 żołnierzy i pracowników, którzy uzyskali stopnie naukowe doktora w roku akademickim 2018/2019. Sześciu studentów wyróżniono Nagrodą Rektora za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2018/2019.  W trakcie uroczystości głos zabrały przewodnicząca Samorządu Studenckiego WAT Monika Wrona i przewodnicząca Rady Doktorantów WAT mgr inż. Edyta Budzyńska.

W liście skierowanym do społeczności akademickiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podkreślił, że Wojskowa Akademia Techniczna kontynuuje tradycje polskiego szkolnictwa wojskowego, które od samych początków nie tylko gromadziło najlepszych dowódców, inżynierów i specjalistów, ale było również kuźnią patriotyzmu znajdującego niejednokrotnie swój wyraz w bohaterskiej postawie na polu bitwy. „Od jakości kształcenia i poziomu badań prowadzonych w uczelniach wojskowych zależy nie tylko przyszłe bezpieczeństwo, ale również pozycja Polski w świecie. (…) Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem dumny z tego, że polscy żołnierze są tak dobrze przygotowani do pełnienia swoich obowiązków” – napisał prezydent. List odczytał zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Dariusz Gwizdała.

„Na społeczność akademicką Wojskowej Akademii Technicznej składają się wybitni naukowcy, profesorowie i nauczyciele oraz świetni studenci. Mogłem się o tym przekonać wręczając indeksy studentom pierwszego roku. Emanowała z nich energia, żądza wiedzy. To świetni ludzie, którzy mogą bardzo wiele osiągnąć” – powiedział obecny na uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W swoim wystąpieniu szef MON mówił również o aktualnej sytuacji uczelni wojskowych w kraju oraz zmianach, które zostały wprowadzone. „W 2014 roku limit miejsc w Wojskowej Akademii Technicznej wynosił 264. W tym roku wynosi on aż 889 miejsc. Jest to przełom i dogłębna zmiana. Tworząc nieistniejący wcześniej kierunek taki jak kryptologia i cyberbezpieczeństwo, otwierając Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, rozpoczynając studia MBA, czy też powołując do życia Wojska Obrony Cyberprzestrzeni odpowiadamy na wyzwania XXI wieku” – tłumaczył minister.

Do uczestników uroczystości list skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który wspomniał, że miniony rok był dla polskiej nauki pod wieloma względami szczególnie intensywny. „Był to czas wdrażania przełomowej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego – Konstytucji dla Nauki. Reformy, która zwiększając autonomię polskich uczelni otwiera przed nimi jednocześnie wielkie możliwości i wielkie wyzwania” – napisał premier oraz całej wspólnocie Wojskowej Akademii Technicznej przekazał wyrazy wdzięczności i uznania za dotychczasowe osiągnięcia. „Życzę Państwu, by kolejne miesiące przyniosły realizaję badawczych pasji, by jak dotąd podejmowali Państwo ambitne wyzwania odpowiadające aspiracjom kadry uniwersyteckiej i studentów” – dodał premier Mateusz Morawiecki. List odczytał poseł na Sejm RP Jarosław Krajewski.

Na zakończenie inauguracji roku akademickiego dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania wygłosił wykład pt. „Retrospekcja i perspektywy Polski w NATO”.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją dr Joanny Korczago.

Listy okolicznościowe z okazji inauguracji roku akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej przysłali: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Przewodniczący Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni.

                                                                    ***
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną działającą od 1951 roku. Kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych, a także prowadzi działalność naukowo-badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej. W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz szkoła doktorska, a także studia podyplomowe. Studenci studiów wojskowych kończą studia z tytułem zawodowym określonym w przepisach dla oficerów i stopniem oficerskim podporucznika. Studia cywilne są ogólnodostępne.

źródło: WAT 

zdjęcie: CO MON

Czytany 305 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 październik 2019 05:29

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA