header portal

 

 

 

wtorek, 01 październik 2019 15:59

Nowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Napisane przez Ewa Jankiewicz
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powierzył od 1 października br. pełnienie obowiązków dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji płk. prof. dr. hab. inż. Michałowi Kędzierskiemu. Dotychczasowy dziekan prof. dr hab. inż. Adam Stolarski podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji.

„Nowa ustawa nie pozwala mi ze względu na wiek pełnić funkcji przewodniczącego rady dyscypliny. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt konieczności ujednolicenia struktur kierowniczych wydziału złożyłem na ręce Pana Rektora zrzeczenie się funkcji dziekana” – wyjaśniał prof. dr hab. inż. Adam Stolarski.

Podczas uroczystego pożegnania dziekana WIG władze Akademii złożyły serdeczne podziękowania za trud kierowania wydziałem i życzyły zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w dalszej pracy i w życiu osobistym. „W imieniu Senatu, pracowników i studentów Wojskowej Akademii oraz swoim własnym, składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnie kierowanie Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji” – mówił rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz pogratulował wielu dokonań i osiągnięć w pracy na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. 

Kierujący od 2016 roku Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji prof. Stolarski podziękował swoim współpracownikom za niezwykle wytężoną pracę, która składała się na osiągnięcia i wizerunek wydziału. 

Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski podziękował swojemu poprzednikowi za wzorowe kierowanie wydziałem oraz rektorowi-komendantowi WAT za zaufanie. 

                                                                    ***

Płk dr hab. inż. Michał Kędzierski w Wojskowej Akademii Technicznej realizuje badania naukowe w zakresie fotogrametrii, teledetekcji oraz cyfrowego przetwarzania obrazów, a na niwie wojskowej: rozpoznania obrazowego i geoprzestrzennego. Studia ukończył w 1996 r. na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 2004 r. na tym samym wydziale, natomiast stopień doktora habilitowanego w roku 2010 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Górniczej AGH. W maju 1999 roku prof. Kędzierski został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe (inżynier) w Wojskowej Akademii Technicznej. Równolegle z rozwojem naukowym obejmował kolejne funkcje począwszy od kierownika laboratorium geodezji. W 2006 r. został kierownikiem Studiów Podyplomowych, a w 2012 r. dyrektorem Instytutu Geodezji. W kadencji 2012 – 2016 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Nowy dziekan WIG jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, uczestniczy również w pracach wielu polskich stowarzyszeń. Jako invited professor przeprowadził cykl wykładów na Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie z zakresu fotogrametrii cyfrowej. Stale recenzuje publikacje w wielu czasopismach naukowych z listy JCR. Jest częstym ekspertem i doradcą instytucji wojskowych w sprawach związanych z rozpoznaniem satelitarnym i rozpoznaniem z niskiego pułapu. Jest współautorem/autorem ponad 150 publikacji, wśród których są liczne prelekcje i wystąpienia konferencyjne, publikacje z listy A i B MNiSW oraz rozdziały w opracowaniach zbiorowych i cztery wydawnictwa o charakterze monograficznym. Jego wskaźniki bibliometryczne według bazy Scopus wynoszą: indeks Hirsha 9, liczba cytowań 209. Prof. Kędzierski jest członkiem komitetów naukowych ponad 10 konferencji krajowych i międzynarodowych. Wypromował 4 doktorów, a obecnie prowadzi opiekę naukową w kolejnych dwóch postępowaniach doktorskich. Był recenzentem 13 rozpraw doktorskich i wniosków habilitacyjnych.

źródło: WAT
fot. Sebastian Jurek

 

Czytany 552 razy

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA