header portal

 

 

 

niedziela, 06 październik 2019 05:22

Warszawska konferencja Strategic Cyber Forum

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

"Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni stało się jednym z najczęściej omawianych globalnych wyzwań XXI wieku. Dynamika zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, szybki rozwój technologii informatycznych zmuszają nas do zwrócenia szczególnej uwagi na ten aspekt bezpieczeństwa międzynarodowego" – powiedział szef BBN minister Paweł Soloch na konferencji Strategic Cyber Forum.

Za podstawowe zadanie państwa uznał "zapewnienie bezpieczeństwa obywateli korzystających z cyberprzestrzeni, ochronę prywatności, danych osobowych, tożsamości, godności oraz mienia". "Nie można przy tym pominąć kwestii zapewnienia praw i wolności obywatelskich oraz swobody komunikowania się" – zaznaczył.

Przypomniał, że ustawa z 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stworzyła ramy instytucjonalno-prawne do budowy systemu cyberbezpieczeństwa; uregulowała obowiązki operatorów kluczowych usług – energetyki, transportu, ochrony zdrowia, bankowości, infrastruktury rynków finansowych, zaopatrzenia w wodę.

 

Według szefa BBN, podstawą tego systemu powinna być ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, która "scaliłaby dotychczas funkcjonujące odrębne systemy".  Dodał, że konieczna jest także działalność na poziomie międzynarodowym, ze względu na globalny charakter cyberprzestrzeni, a kwestie jej bezpieczeństwa powinny być traktowane jednakowo w całym regionie. Stąd – jak podkreślił – współpraca w ramach inicjatywy trójmorza, V4 i Bukaresztańskiej Dziewiątki. Zwrócił uwagę, że Polska uczestniczy w działaniach UE i NATO zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Szef BBN wyraził poparcie dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, ponownie podkreślając, że powinna ona wzmacniać działania NATO, a nie być dla nich konkurencją.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślał, że Inicjatywa Trójmorza nie jest konkurencją dla UE i należą do niej tylko kraje członkowskie.  Szef MSZ odrzucił tezę, że Inicjatywa Trójmorza to konkurencja dla integracji europejskiej. Dodał, że chodzi o wspólną wizję, podzielaną przez należące do Unii kraje regionu, co uwidacznia się także w chęci współpracy z USA. "To prawda, że nasz region jest może bardziej otwarty na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ze względu na percepcję zagrożeń i położenie" – powiedział.

Gotowość wojsk, zdolność do reagowania, wiarygodność, także przy doradzaniu politykom decydującym o użyciu siły, mają kluczowe znaczenie – mówił szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejcza, który wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat globalnego i regionalnego bezpieczeństwa oraz zaangażowania wojsk NATO na wschodniej flance Sojuszu. 

Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że szybkość podejmowania decyzji oraz zdolność adaptowania do współczesnych zagrożeń jest kluczowa.  Tematem debaty były także działania Rosji i potencjalne zagrożenia z jej strony.

 

Odnosząc się do możliwości skorzystania z art. 5 traktatu waszyngtońskiego, mówiącego o kolektywnej obronie w razie ataku na jednego sojusznika, szef SG WP podkreślił znaczenie szefa obrony jako doradcy polityków. "Z perspektywy wojskowej jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie rządzącym absolutnie przemyślanych rad, następnym krokiem byłaby polityczna decyzja" – zaznaczył.

Podkreślił także, że Sojusz potrzebuje wiarygodności, dlatego musi przywiązywać wagę do strategicznej komunikacji. Szef SG WP podkreślił, że ścisła współpraca z krajami bałtyckimi oraz strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa europejskiego.

"Zaangażowanie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Wielonarodowej Dywizji Północno-Wschodniej, aktywność i spójność działań Sojuszu w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP – ang. Enhanced Forward Presence) odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki” – powiedział generał Andrzejczak.

                                                         ***
Warsaw Security Forum to doroczna konferencja, w której uczestniczą politycy, eksperci, wojskowi i przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego. Jest poświęcona politycznym i militarnym zagadnieniom bezpieczeństwa. Organizatorem WSF jest Fundacja Pułaskiego. Partnerami strategicznymi są NATO i BBN, a patronat nad konferencją objęła m. in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, MSZ oraz resorty przedsiębiorczości, infrastruktury i cyfryzacji.  W forum wzięli udział przedstawiciele instytucji centralnych, w tym resortów cyfryzacji i obrony, spółek skarbu państwa, firm prywatnych i międzynarodowych ośrodków zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Źródło: BBN, BBN, PAP, inf. własne

 

Czytany 308 razy

WYSZUKIWARKA

   

SONDA