header portal

 

 

 

niedziela, 26 maj 2019 20:46

Rodzina na swoim a odprawa mieszkaniowa

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Mateusz: Czy biorac udział w programie dofinansowania kredytów przez państwo w ramach programu Rodzina na swoim, żołnierzowi zawodowemu należy się odprawa mieszkaniowa?

Zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z dnia 22 czerwca 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2356), odprawa mieszkaniowa nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu oraz osobom, o których mowa w ust. 3, jeżeli żołnierz:
1) skorzystał z uprawnień w przypadkach określonych w ust. 6 i art. 21 ust. 6;
2) został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
3) został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.

Jeżeli żołnierz zawodowy lub jego małżonek (art. 21 ust. 6 ww.ustawy):
1) otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
2) otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
3) nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
4) otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz.U. z 1992 r. poz. 19 oraz z 1994 r. poz. 36);
5) nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

Skorzystanie z wskazanych przez Pana programów dofinansowania nie znajduje się w wskazanym powyżej katalogu. W związku z czym nie ma wpływu na prawo do odprawy mieszkaniowej. AG

 

 

Czytany 2027 razy

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA