header portal

 

 

 

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
czwartek, 20 czerwiec 2019 14:29

Dziwne podwyżki w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów, zwiększająca dodatki za posiadany stopień służbowy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najwięcej zyskają oficerowie w stopniu pułkownika i generała, ale  nie zwiększą się za to stawki dla szeregowych. To już druga dziwna zmiana uposażeń w ABW. Niedawno rzecznik praw obywatelskich zgłosił zastrzeżenia do ubiegłorocznych stawek uposażenia zasadniczego, w wyniku których podwładny może zarobić więcej niż przełożony.

Podwyżki od 1 stycznia

Nowe rozporządzenie rządu (Dz.U z 11.06.2019, poz. 1076) ma na celu regulację uposażeń funkcjonariuszy ABW poprzez podwyższenie, z dniem 1 stycznia 2019 r., dotychczasowych stawek dodatku za posiadany stopień służbowy. W uzasadnieniu podano, że dodatek za stopień służbowy w ABW należy do najniższych spośród innych równorzędnych służb i sięga nawet 530 zł.

Obecnie różnice w wysokości dodatku pomiędzy poszczególnymi stopniami służbowymi wahają się od 10 zł, przy awansie ze starszego chorążego na chorążego sztabowego oraz z majora na pułkownika, do 110 zł przy awansie z pułkownika na generała brygady.

Na największy wzrost uposażenia mogą liczyć oficerowie w stopniu pułkownika, którego dodatek za posiadany stopień zwiększy się z 1160 zł do 1700 zł, czyli o 540 zł brutto. O 10 złotych mniej, bo 530 złotych, zyska generał brygady. Według nowych zasad, generał w ABW otrzyma 1800 złotych dodatku za stopień w stosunku do pobieranych dziś 1270 złotych. Podwyżki dodatków nie obejmą funkcjonariuszy posiadających najniższe stopnie w ABW. Bez zmian pozostają kwoty za stopień jakie otrzymują szeregowi (600 złotych) i starsi szeregowi (620 złotych). Roczne koszty zmian w dodatkach służbowych mają wynieść 15,56 mln złotych.

W ubiegłym roku, w zaskakujący sposób podwyższono stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW oraz z tytułu wysługi lat wynikające z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 5 kwietnia 2018 r. ( Dz. U .poz. 713). Powodują one, że podwładny może zarabiać więcej niż przełożony.

W czerwcu br. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poprosił koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego o wyjaśnienie powodów wprowadzenia w ubiegłorocznym rozporządzeniu rządu dodatkowych grup zaszeregowania stawek funkcjonariuszy ABW.

Wątpliwości RPO wzbudziło stworzenie równoległej siatki zaszeregowania funkcjonariuszy. Dotychczasowe grupy uposażenia zachowano, przy czym do istniejącej siatki zaszeregowania (dotychczas - 26 grup), wprowadzono 18 kolejnych grup, oznaczone symbolem „a” ( w sumie 44, czego nie ma w innych służbach specjalnych). Średnio są one o kilkaset zł wyższe od istniejących. Na przykład stawka w grupie uposażenia (16) wynosi 2545 zł, a w grupa 15 - 2705 zł. Pomiędzy nimi pojawiła się grupa 16 a ze stawką wynoszącą 3050 zł.

Jeszcze większe różnice są w grupie 10 ( stawka wynosi 3395 zł) a w nowej grupie 10 a – 4000 zł. Tymczasem stawka w wyższej grupie (9) wynosi 3660 zł.

Skutkiem rozporządzenia było przyznanie podwyżek funkcjonariuszom przeniesionym przez szefa ABW do grup „a” – na podstawie kryteriów nieczytelnych dla ogółu funkcjonariuszy – pisze RPO do koordynatora ds. służb specjalnych.
Funkcjonariusz ABW powinien realizować zadania związane z pionem kontrwywiadu, pionem przeciwdziałania terroryzmowi, pionem zagrożeń strategicznych oraz pionem bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także legitymować się doświadczeniem, specjalistycznym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami oraz posiadać szczególne predyspozycje, wiedzę i umiejętności.

Tymczasem do grup „a ”awansowani zostali nie tylko funkcjonariusze tych pionów, ale również wszystkich innych, w tym także - logistyki, kadr, finansów, ewidencji, archiwum, ochrony. Jednocześnie do grup „a” nie zostali częściowo awansowani funkcjonariusze realizujący zadania pionów kontrwywiadu, przeciwdziałania terroryzmowi, zagrożeń strategicznych, bezpieczeństwa teleinformatycznego. W efekcie np. dwaj funkcjonariusze kontrwywiadu, zajmujący się tą samą sprawą, zostali przez ABW potraktowani w odmienny sposób.

Wątpliwości rzecznika budzi takie nadmierne spłaszczenie wysokości uposażeń w ABW. Może to doprowadzić do sytuacji, w której funkcjonariusze nie będą skłonni do obejmowania stanowisk decyzyjnych, wiążących się z większą odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

W piśmie z początku czerwca, skierowanym do Mariusza Kamińskiego RPO podkreśla również, że "zjawisko nierównego traktowania w awansach do grupy „a” było szczególnie widoczne w jednostkach terenowych, które w wyniku reformy z 2017 r. (likwidującej 11 delegatur), straciły część obsady etatowej. ABW ma też spore problemy z obsadą wolnych stanowisk. Ry

Czytany 3998 razy

2 komentarzy

  • Link do komentarza ya środa, 26 czerwiec 2019 10:07 napisane przez ya

    Kolejny bajkopisarz

  • Link do komentarza oficer wtorek, 25 czerwiec 2019 05:30 napisane przez oficer

    jak zwykle kapciorniki zyskaja, jak w wojsku

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA