header portal

 

 

 

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
czwartek, 20 czerwiec 2019 14:43

Przed egzaminami do AMW - informatyka najmniej popularna

Napisane przez R.Ch
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Na I rok pięcioletnich studiów stacjonarnych do Akademii Marynarki Wojennej zgłosiło się 463 kandydatów na żołnierzy zawodowych. Najtrudniej będzie  dostać się na nawigację, gdzie na 35 miejsc zgłosiło 235 osób, a najmniej na informatykę ( półtora osoby na jedno miejsce).

W nadchodzącym roku akademickim 2019/2020 na przyszłych oficerów czeka 120 miejsc, w tym najwięcej na systemach informatycznych w bezpieczeństwie ( 40), na który do 31 marca br. zarejestrowało się 124 kandydatów. Z kolei na nawigację ( 35 miejsc) ubiega się 235 osób, na mechanikę i budowę maszyn ( 15 miejsc) zgłosiło się 45 chętnych , a na informatykę ( 20 miejsc) zarejestrowało się jedynie 30 osób.

Wszyscy kandydaci na oficerów - podobnie jak w innych uczelniach wojskowych - musieli być skierowani przez swoją wojskowa komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej. Chodziło o ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej .

- Około połowy kandydatów przechodzi pomyślnie badania lekarskie i psychologiczne - poinformował kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik AMW.

Trzy etapy rekrutacji w AMW

W Akademii Marynarki Wojennej system rekrutacji składa się z trzech etapów:
• postępowania wstępnego obejmującego analizę złożonych przez kandydata dokumentów,
• postępowania zasadniczego składającego się z analizy wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości oraz punktów uzyskanych z języka angielskiego i sprawdzianu ze sprawności fizycznej
• postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych).

Jak wynika z zarządzenia MON nr 9 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów do uczelni wojskowych w roku akademickim 2019/2020, jednym z warunków zdobycia indeksu AMW jest uzyskanie co najmniej 30 pkt kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 31 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 41 pkt – ze sprawdzianu sprawności fizycznej. W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 25 pkt można uzyskać za czas poniżej 3,20 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m, podciągają się na drążku (powyżej 12, aby mieć 25 pkt) oraz pływają stylem dowolnym 50 m ( jeśli przepłyną w czasie poniżej 45 sekund uzyskają 25 pkt, a jeśli dopłyną – to 5 pkt . Z kolei kobiety biegają też na 1000 m ( 25 pkt za czas poniżej 4 min.), wykonują „pompki” na ławeczce oraz pływają stylem dowolnym na 50 m ( maksymalna liczba punktów przysługuje za czas poniżej 50 sekund). oraz wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia wojskowe nastąpi 12 lipca br. Z kolei na cywilne studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie – 29 lipca br., natomiast na studia niestacjonarne - 27 września r.

Nowością na gdyńskiej uczelni jest uruchomienie w tym roku jednolitych studiów magisterskich na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia pedagogiczne do wypełniania roli zawodowej nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I – III, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. R.Ch.

Zdjęcie: Krzysztof Miłosz (AMW)

Czytany 2276 razy

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA