header portal

 

 

 

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
poniedziałek, 01 lipiec 2019 07:33

Świadczenia uczniów liceów wojskowych prawie takie same jak żołnierzy

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Bezpłatne umundurowanie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz leczenie otrzymają uczniowie nowo utworzonego Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. Szczegóły znajdują się w projekcie rozporządzenia MON w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia.

Projekt tych przepisów trafił do uzgodnień międzyresortowych i został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Czas nagli, bowiem 16 lipca w samo południe na stronie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego ( WOLI) zostanie opublikowana lista 50 uczniów przyjętych do tego licem a nauka rozpocznie się od 1 września br. Liceum zostało utworzona decyzją szefa MON w ramach zapowiedzianej koncepcji budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni i działań związanych z rozwojem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zajęcia będą odbywały się przy ścisłej współpracy z Wydziałem Cybernetyki WAT i z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeniprzy (będą dwie klasy po 25 uczniów z gimnazjum i szkołach ośmioklasowych).

Zmiany w należnościach mundurowych

Z zapowiedzi resortu obrony narodowej wynikało, że uczniowie liceum będą mogli bezpłatnie korzystać z umundurowania, wyżywienia i zakwaterowania. W tym celu konieczna była zmiana rozporządzenia MON z 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz. U. poz. 682). Na podobnych zasadach działa obecnie jedyne w resorcie obrony narodowej Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie ( OLL), w którym naukę pobiera ok. 180 uczniów. 

Nowe propozycje resortu nie są powieleniem poprzednich przepisów, bowiem nieznacznie rozszerzają świadczenia przysługujące uczniom. Na przykład w dotychczasowych przepisach tabela należności mundurowych uczniów OLL liczyła dziewiętnaście pozycji. Doszły skarpety sportowe oraz odznaki uczniowskie do bluzy olimpijski i furażerki.

Natomiast bazą umundurowania uczniów Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego są żołnierze Wojsk Lądowych. Przedmiotów mundurowych jest też 23.

Jak wyjaśnia resort obrony narodowej rozszerzenie składu ilościowego i asortymentu umundurowania uczniów wynika z wydłużenia od roku szkolnego 2019/2020 cyklu nauczania w szkołach średnich z trzech do czterech lat. Jest to konsekwencja reformy oświaty.

W nowych regulacjach zapisano, że zaopatrywanie w umundurowanie będzie realizowane w naturze. W przypadku braku możliwości dopasowania umundurowania wyjściowego, ze względu na nietypową budowę ciała ucznia, będą na koszt MON wykonane poprawki krawieckie lub zostanie uszyte na miarę.

Ponadto uczniom wojskowych liceów zapewniono bezpłatne zakwaterowanie w internatach oraz świadczenia bezpłatnej opieki zdrowotnej, a także bezpłatne wyżywienie przewidziane w normie wyżywienia szkolnej – 020. Uczniowie WOLI będą korzystać ze stołówki WAT. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, na zasadach analogicznych do wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Lata nauki w liceum a wysługa emerytalna 

W kontekście świadczeń przysługujących uczniów warto wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Chodzi to czy lata nauki w liceum będą doliczone do wysługi emerytalnej czy też nie. Należy przypomnieć, że jeśli absolwenci tego liceum zostaną żołnierzami zawodowymi, to będą mogli odejść na wojskową emeryturę po 25 latach wysługi i na razie po ukończeniu 55 lat, chociaż w resorcie obrony narodowej bardzo zaawansowane są prace nad zmianą tego kryterium ( pozostanie tylko 25 lat).

W przeszłości znane są przypadki absolwentów ogólnokształcących liceów wojskowych, które działały w latach 1985-1993 w Zielonej Górze, Wrocławiu, Częstochowie, Toruniu i Lublinie ( ok. 4 tys. uczniów), domagających się na drodze sądowej uwzględnienia nauki w liceum wojskowym do wysługi emerytalnej. Wiele w tej sprawie zrobiło Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a. W ocenie tego stowarzyszenia licea były szkołami wojskowymi dla małoletnich. Nauka w nich odbywała się w trybie skoszarowanym. A zaliczenie tego okresu powinno następować po ukończeniu przez ucznia 17 lat, tak jak w przypadku wojskowych szkół muzycznych orkiestr wojskowych.

Z takich stanowiskiem zgodził się m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie, ale oddalił je Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 26 maja 2015 r (Sygn. akt III AUa 1095/13).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin do wysługi emerytalnej zalicza się posiadane przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FunduszuUbezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS okres nauki w średniej szkole wojskowej nie stanowi ani okresu składkowego (art. 6), ani okresu nieskładkowego (art. 7). Okres nauki w liceum wojskowym nie jest tożsamy z okresem praktycznej nauki zawodu. Praktyczna nauka zawodu jest bowiem traktowana jako okres zatrudnienia (chyba że została zawarta umowa o praktyczną naukę zawodu). Dlatego też brak jest możliwości zaliczenia okresu nauki w liceum wojskowym do wysługi.

A może przywrócicić Korpus Kadetów?

Jeszcze jedna uwaga, która wiąże sie z problemem pozyskania ochotników  do wojska.  Jak przypomina na swojej stronie stwarzyszenie SALW-a, "idea utworzenia liceów wojskowych zrodziła się w latach 80. XX wieku. W okresie, kiedy nasze siły zbrojne, przechodziły kryzys społecznego zaufaniazwiązany z wydarzeniami stanu wojennego. Chętnych do podjęcia nauki w szkołach oficerskich czy akademiach wojskowych było tak mało, że na jednego kandydata przypadało kilka wolnych miejsc. Wzorcem dla tego przedsięwzięcia było sprawdzone rozwiązanie funkcjonujących Korpusów Kadetów, istniejących w naszym kraju w latach 1918-1939 i 1944-1956."

Resort obrony narodowej ocenia, że koszty objęcia świadczeniami uczniów obu szkół wojskowych wyniosą w 2019 r. - 1,9 mln zł, a w 2023 r. - 4,9 mln zł. ( będzie więcej uczniów WOLI). R.Ch 

Zdjęcie: A. Przedpełska ( Liceum Lotnicze)

Czytany 4040 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 lipiec 2019 13:34

3 komentarzy

  • Link do komentarza słuzba wtorek, 02 lipiec 2019 20:23 napisane przez słuzba

    oraz zaliczyć do emerytury jeszcze żłobek

  • Link do komentarza bubu wtorek, 02 lipiec 2019 14:14 napisane przez bubu

    Zaliczyć do emerytury jeszcze okres chodzenia do przedszkola wojskowego.

  • Link do komentarza BOB poniedziałek, 01 lipiec 2019 11:28 napisane przez BOB

    Jeśli się tworzy liceum wojskowe to świadczy o tym, że jest bardzo źle z pozyskaniem rekruta do armii. "W latach 80. XX wieku. W okresie, kiedy nasze siły zbrojne, przechodziły kryzys społecznego zaufania związany z wydarzeniami stanu wojennego. Chętnych do podjęcia nauki w szkołach oficerskich czy akademiach wojskowych było tak mało, że na jednego kandydata przypadało kilka wolnych miejsc. Wzorcem dla tego przedsięwzięcia było sprawdzone rozwiązanie funkcjonujących Korpusów Kadetów, istniejących w naszym kraju w latach 1918-1939 i 1944-1956." http://www.salwa.net.pl/

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA