header portal

 

 

 

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
czwartek, 11 lipiec 2019 09:40

Testy sprawnościowe w WAT dla kandydatów na studia wojskowe

Napisane przez Monika Przybył
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kandydaci na studia wojskowe rozpoczęli kolejny etap walki o indeks podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej. Przez cztery dni, do czwartku 11 lipca przyszli studenci będą zdawać sprawdzian sprawności fizycznej weryfikujący siłę, szybkość oraz wytrzymałość. Do sprawdzianu zakwalifikowało się 2359 osób, limit przyjęć na wojskowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020 wynosi 889 miejsc.

Kandydatów na studentów-podchorążych powitał dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prorektor ds. kształcenia, który życzył wszystkim jak najlepszych wyników i przyjęcia na wybrany kierunek studiów. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego ppłk mgr Adam Wołos przypomniał uczestnikom zasady oraz regulamin każdej konkurencji.

Kandydaci na studia wojskowe muszą przejść nie tylko testy sprawnościowe. Tego samego dnia odbywają również rozmowę kwalifikacyjną, która ma za zadanie m.in. ocenę predyspozycji kandydata do zawodu żołnierza oraz ocenę trafności wyboru określonego kierunku studiów. Na wynik z rozmowy kwalifikacyjnej będą miały także wpływ doświadczenie i kompetencje kandydatów, motywacje do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego, czy też zainteresowania techniczne i przynależność do organizacji o charakterze proobronnym.

Próby sprawnościowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami, kandydaci startują w trzech konkurencjach: podciąganie na drążku (mężczyźni) i zwis na drążku na ugiętych ramionach na czas (kobiety), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m (mężczyźni) i 800 m (kobiety). Wyniki z każdej konkurencji przeliczane są na punkty rankingowe. Łącznie, na tym etapie rekrutacji, można uzyskać maksymalnie 20 punktów rankingowych: 15 ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz 5 podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem zaliczenia (i wpisania na listę rankingową) jest zdobycie dwóch punktów – po jednym ze sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatniego dnia przeprowadzony zostanie test z języka angielskiego. Przystąpią do niego kandydaci, którzy nie zdawali na maturze języka angielskiego oraz studenci cywilni WAT, którzy złożyli wniosek o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych.

Sprawdzian kondycji to tylko przedsmak tego co czeka chętnych po rozpoczęciu studiów mundurowych. Ci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji już za miesiąc rozpoczną podstawowe szkolenie wojskowe, podczas którego nauczą się posługiwać bronią, poznają podstawowe działania na polu walki, a także orientację w terenie i czytanie mapy. Zwieńczeniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa.

Kandydaci, którzy przystąpili do testów sprawnościowych, do 12 lipca 2019 r. muszą jeszcze uzupełnić swój profil w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) wynikami egzaminów maturalnych. Są one podstawą wyliczenia punktów rankingowych. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 16 lipca 2019 r. i będą dostępne w systemie IRK. Do kandydatów przyjętych na studia w WAT zostanie wysłana pocztą elektroniczną informacja o zakwalifikowaniu. Kandydaci nieprzyjęci otrzymają pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia w Akademii. Osoby przyjęte na studia wojskowe zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów do 25 lipca. Niedostarczenie dokumentów w terminie traktowane będzie jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w WAT i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

źródło: WAT
fot. Grzegorz Rosiński, Sławomir Szczepański

Czytany 886 razy

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA