... ...

Pomnik poświęcony pracownikom Fabryki Broni zamordowanym  w czasie II wojny światowej przez Niemców, znajdujący się na terenie należącym do ówczesnego zakładu, zostanie wyremontowany. Fabryka Broni „Łucznik”- Radom sfinansowała projekt jego przebudowy, a sama inwestycja zostanie przeprowadzona ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu miasta Radomia.

Projekt przewiduje remont pomnika z elementami betonowymi i metalowymi, wymianę płyt - na granitowe - przed monumentem i uporządkowanie zieleni. Koszt inwestycji to blisko pół miliona złotych, z czego 270 tys. to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałe 200 tys. będzie pochodzić z budżetu miasta. Zakończenie remontu planowane jest  w październiku tego roku.

- Zbliżamy się do setnej rocznicy istnienia naszego zakładu, a ważnym elementem historii Fabryki jest historia naszych pracowników. Często bardzo trudna i bolesna historia, czego symbolem jest ten pomnik - mówi prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom dr Wojciech Arndt. - Bardzo się cieszę, że to miejsce będzie odświeżone, odnowione i tegoroczne uroczystości będą, miejmy nadzieję, obchodzone już w nowej scenerii.

O renowację pomnika od wielu lat zabiegali pracownicy Fabryki Broni zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”. - Dla nas to jest szczególne miejsce, dlatego cieszy nas, że w końcu po tylu latach udało się zdobyć pieniądze na jego renowację - mówi Daniel Dorociński, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Broni.

W okresie hitlerowskiej okupacji wielu pracowników Fabryki Broni z narażeniem życia podejmowało opór wobec okupantów, włączając się w działalność konspiracyjną. Dostarczali oni Związkowi Walki Zbrojnej części do broni strzeleckiej produkowanej w fabryce oraz prowadzili działalność sabotażową  i wywiadowczą. W odwecie za dywersję w czterech egzekucjach 12, 13, 14 i 15 października 1942 roku w Rożkach, w Radomiu przy szosach kieleckiej  i warszawskiej oraz obok głównej hali fabryki, Niemcy stracili łącznie 25 pracowników Fabryki Broni. 14 października 1942 roku hitlerowcy, na oczach całej załogi fabryki oraz mieszkańców Radomia ujętych podczas łapanek, powiesili na terenie zakładu 15 osób, w tym 14 jej pracowników. Publiczna egzekucja miała być przestrogą przed wynoszeniem broni z zakładu. 

W 1981 r., staraniem zakładowej Solidarności, powstał pomnik poświęcony pomordowanym, który stanął na miejscu dawnego krzyża, w miejscu straceń. Pomnik składa się z dwóch betonowych pylonów, pomiędzy którymi umieszczony jest pod skosem metalowy krzyż. Przed pomnikiem znajdują się dwie tablice z napisami objaśniającymi znaczenie miejsca i nazwiskami straconych pracowników. 

Co roku, w rocznicę egzekucji, Zarząd Spółki, jej pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych oraz mieszkańcy Radomia składają w tym miejscu hołd pomordowanym.