... ...

W Stanach Zjednoczonych odbyła się wizyta szkoleniowa, której celem była wymiana najlepszych praktyk w zakresie pracy z weteranami wojennymi. Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele kierownictwa Grupy Metinvest, która jest wiodącym ukraińskim graczem w branży stalowej i wydobywczej. Wybór USA jako gospodarza tygodniowej wizyty, był podyktowany szerokim doświadczeniem w pracy z byłym personelem wojskowym i pomoc weteranom w ponownej adaptacji do życia cywilnego. Program szkolenia został opracowany we współpracy z America’s Warrior Partnership. 

Wyzwaniem dla dużych przedsiębiorstw, takich jak Metinvest, jest przyjęcie odpowiedniej strategii, by nie tylko pomóc zmotywowanym pracownikom, ale także stworzyć warunki umożliwiające im komfortowy powrót do dotychczasowej pracy lub przekwalifikowanie w ramach przedsiębiorstwa.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ponad 9 tys. pracowników Metinvest zostało zmobilizowanych do szeregów ukraińskich sił zbrojnych. Ponad 500 weteranów już wróciło z wojny i rozpoczęło pracę. Grupa angażuje także nowych pracowników: weteranów ukraińskich sił zbrojnych, którzy wcześniej nie pracowali dla niej. Jak wynika z praktyki Stanów Zjednoczonych, ponad 60 proc. amerykańskich wojskowych zdobywa nowy zawód po zakończeniu służby.

W ramach tygodniowej wizyty, kluczowi kierownicy Grupy Metinvest odbyli liczne spotkania  z przedstawicielami dużych amerykańskich firm, stowarzyszeń weteranów oraz sektora publicznego. Zostali także zapoznani z inicjatywą Heroes MAKE America; dowiedzieli się o partnerstwach publiczno-prywatnych wspierających walkę z wyzwaniem, jakim jest niedobór wykwalifikowanej kadry, programach dla rodzin weteranów oraz praktykach zatrudnienia włączającego dla weteranów w J.P. Morgan. 

Uczestnicy wizyty zwiedzili również nowoczesne centrum społecznościowe dla weteranów i zapoznali się  z doświadczeniem pracy z byłym personelem wojskowym w Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton oraz Northrop Grumman. Na zakończenie szkolenia przedstawiciele kierownictwa Metinvest spotkali się  z Thomasem Bowmanem, CEO TGB Strategies i byłym wiceministrem spraw weteranów Departamentu Spraw Weteranów USA, gdzie dowiedzieli się o podejściach do psychologicznej i psychicznej rehabilitacji weteranów od publicznych organizacji Avalon Action Alliance i Cohen Veterans Network.

Obecnie jednym z kluczowych zadań menedżerów firmy Metinvest jest budowanie ekosystemu weteranów  w Grupie, integrowanie ich ze społecznością pracowników, wdrażanie najlepszych globalnych praktyk w pracy z byłym personelem wojskowym oraz pomoc weteranom w ponownej adaptacji do życia cywilnego. Zgodnie z amerykańskim modelem, wsparcie w reintegracji do życia cywilnego otrzymuje nie tylko personel wojskowy, ale także ich rodziny. Ten długotrwały obejmuje rehabilitację fizyczną i psychologiczną, opiekę nad zdrowiem psychicznym oraz szkolenia zawodowe. Programy angażują partnerów na wszystkich szczeblach: od sektora państwowego i samorządowego po biznesy i organizacje pozarządowe.

Spotkania pokazały, że ekosystem Metinvestu w zakresie pracy z byłym personelem wojskowym jest już podobny pod względem kluczowych aspektów do praktyk amerykańskich. Programy angażują partnerów na wszystkich szczeblach: od sektora państwowego i samorządowego po biznesy i organizacje pozarządowe. Główne obszary pracy obejmują rehabilitację fizyczną i psychologiczną, zdrowie psychiczne oraz szkolenie zawodowe.

zdjęcie: SEC